Taszár község fejlesztéseinek bemutatása 2003-2019 között, valamint a 2019-2024-es önkormányzati ciklus "tervezett" célkitűzései

 

 

Tisztelt Olvasó!


 

A 2003. április 27-i időközi polgármesterré választásomtól a 2019 október 13-ig tartó időszak alatt Taszár községben végzett munkámról, és az elkészült fejlesztésekről adok tájékoztatást az alábbiakban.

Ezek azok sok milliárdos fejlesztések és milliárdos önkormányzati vagyon gyarapodás amiket nem értékeltek a Taszáriak!

Nem kellettek az eredmények, mert az embereknek elegük lett a fejlődésből 2019 október-13-án.

Az irigység és a rossz indulat elhomályosította az emberek érzékeit.

A tisztán látás helyett inkább választottak néhány köbméter szociális tűzifa támogatást, és néhány "mézes - mázas hazugságot".. de.. "több nap, mint kolbász"...ahogy a mondás tartja..

 

Tisztelet a kivételnek..

 

 

 

 

 

I. 2003-tól- 2006. év közötti önkormányzati ciklusban elért eredmények Taszáron, hogy csak a legfontosabbakat soroljam fel:


2003. évben 41 millió forint megtakarítással rendelkezett az önkormányzat, mellyel szemben a 3 és fél év alatt a 170 millió forint összegű beruházás valósult meg - nagyrészt pályázatokból - úgy, hogy emellett még a bevételünk is csökkent.

 • Új buszmegállók építése, a régiekben padok felszerelése.
 • Szemét gyűjtő edények kihelyezése, szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése, padok kihelyezése a település több területén.Templom díszkivilágítása, és a magyar és a község zászlójának az elhelyezése, átadása.
 • A Széchenyi utca járdaépítés befejező munkálatainak koordinálása.
 • A Lakótelepen a 21 –es épület melletti járdaszakasz átépítése, lakótelepi járdák aszfaltozása, új építése a bolt és a posta között, valamint a Mátyás király utca és a lakótelep között.
 • A Millennáris parkban új járda építése, Vörösmarty utca új járda építése.A „HEMO” épület előtti járdaszakasz kialakítása.
 • Elkészült 100 millió forintból – Taszári önerő nélkül – a polgári terminálhoz vezető út, amely az önkormányzat tulajdona.
 • A Lakótelepi iskolánál kerítés és járda felújítása, soron kívüli festés , felújítások- beázások megszűntetése új ereszekkel, új viacoloros bejárat építése /több éves elmaradások pótlása/. Falusi iskolánál kerítés felújítása és vizesblokkok felújítása, világítás korszerűsítése.
 • Az Óvodánál új külső vakolat , világítás korszerűsítése, az Óvoda konyha klímát és új szellőzőrendszert kapott, vizes blokk felújítása.
 • A kézilabdapálya átaszfaltozása, a pálya mögötti védőpalánkok építése.Közvilágítás bővítése a Millennáris parkban, lakótelepen és a Kossuth L. utca és Mátyás K. utca összekötő szakaszán.
 • A Kossuth L. utca aszfaltozása, óvoda előtti parkoló aszfaltozása, Dózsa Gy. Utca aszfaltozása.
 • Temetőnél: temető bevezető út aszfaltozása és járda építése, Harangláb avatása, urnafalak építése, padok kihelyezése.
 • Csapadékvíz elvezető árkok - átereszek karbantartása-tisztítása, járdasziget elbontása a lakótelepi iskola parkolójában.
 • Új szegélynyírók vásárlása, kistraktor cseréje
 • Elkezdődött a bentlakásos szociális otthon átépítése a Református Egyház beruházásában közel 240 millió forint értékben, itt várhatóan 20 munkahely létesülhet, és az itt lakók a község lakosságszámát is növelik ezáltal a normatív támogatás is növekedhet.
 • Megkapta az önkormányzat a 20 ezer kötetes könyvtárat, és a most kialakításra kerülő repülőmúzeum is helyi nevezetességgé alakult át.
 • A Taszár Község internetes honlapja is megújult, itt minden szükséges információ elérhető a községről, testület működéséről. A jövőben az intézmények honlapjának az elkészítésére is szükség lesz.
 • Megjelent új szolgáltató a kábel tv. rendszer és az internet hozzáféréssel.
 • A bölcsődének és az idősek klubjának is új működési engedélyt kellett kérni.
 • 31 millió forint normatíva visszafizetését elkerültük – személyes közbenjárásomra - mi által új működési engedélyt kértünk, mert az idősek klubjára korábban több normatíva lett leigényelve.
 • 1 évig jegyző nélkül működött a hivatal.Taszár Coop Kft. átvilágításra és értékesítésre került.

2003. évben a még itt lévő Amerikai cégtől 560.000,-Ft támogatást kaptunk a gyermek és falunapra, melyet teljes egészében az óvoda és iskola kapott meg. 2003. és 2004-évben 36 gyermeknek sikerült – kérésemre – a Balatonlellei Honvéd Üdülőben nyári táborozási lehetőséget biztosítani.

II. 2006 - 2010. év közötti önkormányzati ciklusban megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről röviden:

 • Petőfi utca járda elkészítése
 • Lakótelep 28-as épület melletti járda és útkereszteződés felújítása
 • Lakótelepen 1 km járda aszfaltozása
 • Orvosi rendelő teljes nyílászáró cseréje, és orvosi pihenőhelyiség kialakítása
 • Toldi utca egy részének soron kívüli aszfaltozása
 • Tulajdonba kapta az önkormányzat a régi Helyőrségi Művelődési Otthont (HEMO), valamint a 12-es számú épületet (a régi segélyhely )
 • Önkormányzati Hivatal székhelyének átköltöztetése a régi „HEMO” emeletére
 • Körjegyzőség bővítése Sántos község csatlakozásával, 7,2 millió forintos pályázati támogatással, amelyből megújult az önkormányzat bejárata, felújításra kerültek az irodák, és a házasságkötő terem
 • 30 ezer kötetes könyvtár részére az önkormányzat földszintjén megfelelő hely kialakítása
 • Széchenyi utcában – volt önkormányzati épületben – Szociális Alapszolgáltató Központ és a helyi nyugdíjasház kialakítása
 • Gyógyszertár nyílt Taszáron
 • Lakótelepi közvilágítás teljes rekontstrukciója 100 millió forint értékben, amely kamatmentes hitelből – pályázati forrás hiányában - önerőből valósult meg
 • Szennyvíz és ivóvíz rendszer részleges felújítása
 • Óvoda és bölcsőde épületének teljes nyílászáró cseréje
 • Ady Endre utcai járda felújítása
 • Ravatalozó felújítása
 • Játszótéri eszközök teljes cseréje – 30 milliós EU pályázati támogatással
 • A Repülő Múzeum kialakítása a laktanyában, és népszerűsítése 1,5 millió ft pályázati támogatással, prospektusok, szórólapok készítésével
 • A régi Honvédségi Óvoda épületében a Református Egyház Szociális Otthont nyitott, mellyel új munkahelyek keletkeztek. Az épület önkormányzati tulajdoni része 70 millió Ft-ért került értékesítésre
 • A Református Egyház és az önkormányzat közös megállapodása alapján az elmúlt 2 évben 150 taszári gyermek nyaralását biztosította az egyház Balatonfenyvesi táborában
 • Iskolafenntartói társulás megalakulása – Gölle község csatlakozásával
 • A laktanya környezeti kármentesítésének előkészítő-tényfeltáró munkálataira 27 millió forintos állami támogatást nyert az önkormányzat
 • A lakótelepen élő közel 1000 ember részére az ivóvíz biztonságos szolgáltatását sikerült megoldani, legolcsóbban és legésszerűbben Orci községből, mivel a repülőtéren lévő ivóvízkútakat elzárták.
 • Sikeresen pályáztunk falunapi rendezvények lebonyolítására, melyekhez 2 millió forintot nyertünk 2008, 2009. évben.
 • Anyagilag támogattuk: a Bursa Hungarica pályazattal a felső oktatási intézményekben tanulókat, valamint a „Somogyi Egyetemistákért” pályázatokban résztvevőket, beiskolázási segéllyel tanulóinkat , a helyben működő civil szervezeteket, a méhnyak rák elleni védőoltást.
 • A közmunkaprogram keretében több mint 30 közcélú és közhasznú személyt sikerült foglalkoztatni, jelenleg is 25 főt alkalmaz az önkormányzat

A fejlesztéseken kívül, közel 60 millió forintos működési pályázati támogatást kapott az önkormányzat, amellyel intézményeink működtetését tudtuk biztosítani, ezáltal a törvényben kötelező  juttatásokon felül, többet is biztosíthattunk dolgozóinknak.

Talán a legfontosabb, hogy 2008. november 1-jétől az önkormányzat 100%-os tulajdonába került  a volt Laktanya 14 hektáros területe, a lakótelep, sportpálya, „vitéz telkek” – Toldi utcával szembeni terület (amely több, mint 1 milliárdos vagyon).

A laktanya tulajdonba kerülése után az önkormányzatnak sikerült bevételhez is jutnia, pl. vállalkozások részére bérbe adott épületek útján.

III. 2010 -2014 év közötti önkormányzati ciklus legfontosabb  eredményei:

 • Általános iskola belső felújítása – vizesblokkok cseréje, osztálytermek parkettacsiszolása, világítás korszerűsítése, ablakok cseréje – 17,9 millió forint értékben
 • Könyvtár bútorzatának cseréje – 2 millió forint
 • A laktanyában található 3 db repülőgép újrafestése, számítógép vásárlása 1,5 millió forint
 • Taszár község hitelfelvétele nélkül gazdálkodott az elmúlt négy évben.
 • 59 millió forintos pályázati támogatással 2010.év végén két csoportos 24 férőhelyes bölcsődét adtunk át, ezáltal két új munkahelyet is létesítettünk.
 • Az általános iskola tantermeinek felújítása, világítás korszerűsítése 2 millió Ft értékben.
 • 1,2 millió Ft beruházással étkezdét alakítottunk ki az iskolában. Ez már régi álmunk volt, hogy a gyermekeknek megkönnyítjük az étkeztetésüket, ezáltal az óvodások is nyugodt környezetben étkezhetnek.
 • A lakótelepi szennyvízvezeték, és szennyvíz szivattyú felújítása 24,5 millió Ft saját forrásból megvalósult.
 • A templom felújításának támogatása 1 millió Ft összegben.
 • A laktanya környezeti kármentesítésére 244 millió forintos állami támogatást nyert az önkormányzat.
 • Új kistraktor beszerzése 5,6 millió Ft saját forrásból.
 • A Start közmunka program keretében a közutak, mezőgazdasági utak, csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, valamint az illegális szemétlerakók felszámolása.
 • A Református Egyház és az önkormányzat közös megállapodása alapján 2011-es évben 50 taszári gyermek nyaralását biztosította az egyház Balatonfenyvesi táborában.
 • Illegális szemétlerakó felszámolása a „B” objektumhoz vezető út mellett, pályázati forrásból.
 • A lakótelepen élő, közel 1000 ember részére 2008-óta az ivóvíz Orci községből érkezik. Ezen függőségünk megoldására, és a község ivóvíz minőségének javítása érdekében 232 millió Ft-os pályázatot nyújtottunk be, amely elbírása, folyamatban van.
 • . Átadásra került az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) intézményünk, melyre 42 millió forintot nyertünk, és ezáltal egy új munkahelyet teremtettünk, és számtalan új programokat biztosítottunk az itt élők részére.
 • Anyagilag támogattuk a Bursa Hungarica pályázattal a felső oktatási intézményekben tanulókat, valamint, beiskolázási segéllyel tanulóinkat, a helyben működő civil szervezeteket, a méhnyak rák elleni védőoltást.
 • A „Start közmunkaprogram keretében” a négy év alatt 183 személyt sikerült foglalkoztatni és jelenleg is 11 főt alkalmaz az önkormányzat, több mint 15 millió forintot kaptunk eszközökre és beruházásokra.
 • Sikeresen pályáztunk a „Kulturális Közfoglalkoztatási Programban” is, melynek keretein belül alkalmazni tudtunk munkavállalókat.
 • Együttműködtünk a középfokú oktatási intézményekkel, melyben diákmunkást is foglalkoztattunk.
 • Bevezetésre került a „Szociális Tűzifa” program, melyben önkormányzatunk összesen 164 m3 tűzifával támogatta a rászorulókat.
 • Minden évben 150 rászoruló kapott tartós élelmiszer csomagot, az Esély Alapszolgáltató Központ munkatársainak segítségével.
 • A laktanya hasznosításával az önkormányzatunknak sikerült többletbevételhez is jutnia,  pl. vállalkozások részére bérbe adott épületek útján.
 • A fejlesztéseken kívül, közel 45 millió forintos működési pályázati támogatást kapott az önkormányzat, amellyel intézményeink biztonságos működtetésének feltételeit tudtuk biztosítani.
 • A törvényben kötelezően adható juttatásokon felül, több juttatást is biztosíthatunk iskolai, óvodai közalkalmazottainknak.
 • Komoly szerepem volt a falunapok, gyermeknapok megszervezésében, és   lebonyolításában, és egyéb rendezvények megszervezésében is.
 • A Taszár községben a legtöbb iparűzési adót befizető cégek képviselőinek minden évben megköszönöm a munkáját, támogatását a polgármesteri tisztségem kezdete óta.
 • Minden lehetőséget megkerestem, hogy vállalkozások alakítsanak ki telephelyet községünkben, így többletbevételhez jusson önkormányzatunk. Ebben a tekintetben is sikert értem el.

 

IV. A 2014-2019 év közötti önkormányzati ciklus fejlesztései és eredményei:

 • Az óvoda fűtés korszerűsítése 1,5 millió Ft saját forrásból
 • Az orvosi rendelő teljes körű külső-belső felújítása és akadálymentesítése 40,75 millió Ft pályázati támogatásból
 • Új önkormányzati kisbusz beszerzése 7,9 millió Ft támogatással
 • 45 millió  forint támogatást kapott önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól, működési hiányának mérséklésére
 • az elmúlt ciklusban összesen 366 m3 szociális tűzifát osztott ki a képviselő-testület a rászorulóknak
 • Megvalósult a volt Laktanya Környezeti kármentesítése pályázatunk  100 %-os állami támogatással  több, mint 244 millió forint összegben.
 • 130 méter hosszan új járdát építettünk a temetőben, és a Somogy Megyei Temetkezési Kft segítségével  új Mária-kegyhely került kialakításra
 • Taszár község útjainak, járdáinak felújítása, valamint az önkormányzat épületének fűtés  korszerűsítése   88 millió Ft támogatásból
 • Hűtőkamra kialakítása a volt laktanyában 3,9 millió forint 100%-os pályázati forrásból
 • Megvalósult a temetői fák ágainak szakszerű ritkítása, 600.000 Ft-ból
 • Taszár község útjainak, járdáinak felújítása, és az önkormányzat fűtéskorszerűsítése 88 millió Ft pályázati támogatásból
 • Az ivóvíz minőségjavító program beruházás megkezdődött 434 millió Ft értékben 100%-os pályázati támogatással
 • A volt laktanya területének egy részéből ipari park kialakítása 300 millió ft pályazati forrásból
 • Az óvoda-bölcsőde intézményünk új kerítésére, és tárgyi feltételének javítására 7,4 millió ft pályázati forrásból
 • Taszár, Baté, Fonó, Kisgyalán, Büssü, Gölle, és Kazsok községek önkormányzatai közös pályázaton nyertek 57,5 millió forint támogatást, a „Szomszédolás a Kapos Völgyében” kultúrális program sorozat megvalósítására, melyből a Szüreti Felvonulás, és a Katonai Kalandtábor, és egyéb kultúrális rendezvények valósultak meg
 • Megvalósult a polgármesteri hivatal számítógépes rendszerének teljes cseréje, és csatlakozása a központi információs  ASP rendszerhez,  6 millió ft pályázati támogatással
 • A volt laktanyai sportcsarnok épületének fűtés korszerűsítése 19,5 millió ft pályázati forrásból és 2,4 millió önrésszel kiegészítve, valamint a vizesblokkok felújításával 2,8 millió ft saját forrással
 • Az óvoda-bölcsőde intézményünk új kerítésére, és tárgyi feltételének javítására 7,4 millió ft pályzati támogatással
 • A szárító útjának felújítása 11,6 millió forintért, melyhez a vállalkozók a Bk Pannónia Kft és a taszári BÉSZ Kft 4,5-4,5 millió ft támogatást nyújtottak
 • Új kistraktor vásárlása saját forrásból 2,8 millió ft összegben
 • Új fűnyíró kistraktor vásárlása saját forrásból 1 millió ft összegben
 • A 2018-as évtől Önkormányzati rezsi támogatás minden taszári családnak 10.000 ft mértékben, saját forrásból
 • 2018-ban 600.000 Ft pályázati támogatás a Családi Nap rendezvényünkhöz
 • A Magyar Falu program keretében orvosi eszközök beszerzésre nyújtottunk be sikeres 2 millió Ft értékű pályázatot, a háziorvos igényei szerint
 • A repülés és történeti emlékszoba épületének teljes tető héjazat cseréje saját forrásból 2,8 millió ft összegben, és új járda építése az épület előtt
 • A háziorvosi és védőnői szolgálat eszköz fejlesztése 2 millió Ft pályázati forrásból
 • Megvalósult a volt Laktanya területén az ingatlanok telek megosztása, így teremtve meg a feltételt a terület további hasznosítására, és megtörtént az új közterület elnevezése "Laktanya utca" névvel
 • Megvalósult az önkormányzat épületének világítás korszerűsítése, és a földszinti rendezvény terem új drapériák, függönyök felszerelése 1,7 millió Ft saját forrásból
 • Anyagilag támogattuk a Bursa Hungarica pályázattal a felső oktatási intézményekben tanulókat, valamint, beiskolázási segéllyel tanulóinkat, a helyben működő civil szervezeteket, a méhnyak rák elleni védőoltást
 • 30.000 Ft születési támogatást nyújtott önkormányzatunk minden Taszári állandó lakos szüleinek
 • A Start Közmunka keretében, zöldségeket termesztettünk, mellyel az óvoda konyháján a gyerekek a helyiek által megtermelt zöldségeket fogyaszthatták. A konyha fenntartási költségeit így csökkentettük, és a felesleget a helyi lakosoknak értékesítettük. Ez a közmunka program sajnos önhibánkon kívül megszűnt, a többivel együtt.
 • Sikeresen pályáztunk a „Kulturális Közfoglalkoztatási Programban” is, melynek keretein belül alkalmazni tudtunk munkavállalókat
 • Együttműködtünk a középfokú oktatási intézményekkel, melyben diákmunkásokat is foglalkoztattunk
 • Elkészült az önkormányzat épülete előtti park új padokkal. Gondot fordítottunk közterületek virágosítására, amelyben komoly szerepet vállaltak a polgármesteri hivatal dolgozói
 • Az Esély Alapszolgáltatási Központ épültének nyílászáró cseréje  1,5 millió Ft saját forrásból
 • Elkészült a Millenniumi Emlékpark melletti árok teljes befedése saját forrásból
 • Folytatódott a lakótelep 12-es épületének hasznosítása is, melyben jelenleg 5 vállalkozás végez szolgáltatásokat, és megnyílt a Sólyom Szálló
 • A Mikulás ünnepségen a csomag mellé, egy 7500 ft-os Erzsébet utalvánnyal támogatta önkormányzatunk  a 305  taszári állandó lakcímmel rendelkező, 18 éves életkort még be nem töltött gyereket. A támogatást kiegészítette a képviselő-testület még azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőket 10.000 ft értékű Erzsébet utalvánnyal támogatta, amely szintén komoly segítséget jelent a szülőknek véleményünk szerint.
 • Megvalósult a lakótelepi ABC épület tetőszigetelése  2,7 millió Ft saját forrásból
 • Önkormányzatunk támogatta a gyerekek nyári táboroztatását, és beiskolázási támogatással enyhítette a szülők iskola kezdési anyagi terheit
 • Az önkormányzat épületének keleti rész,  új tetőszigetelése  4,3 millió ft értékben
 • A szociális tűzifa programban 2019-ben 93 erdei m3 fát nyert a rászorulók támogatására Taszár
 • A képviselő-testület  új lapot adott ki Taszári Tükör névvel, amelyben a község aktuális híreiről, és közérdekű eseményeiről is  tájékoztatta a lakosságot
 • Megkezdődött a napelem park építése, amely 20 évig jelent komoly adóbevételt önkormányzatunknak

Pályázatot nyújtottunk be az általános iskola energetikai korszerűsítésére 212 millió Ft értékben.

Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Programban:

 • 17 millió ft összegre, amelyben az önkormányzat földszinti nagyteremében új székek, asztalok, sörpad garnitúrák, a hangosító rendszer fejlesztése, valamint a laktanyai Családi Nap helyszín épületében színpad építésre, az épület padozatának felújítására, és tető felújításra
 • A temető ravatalozó épület külső belső felújítására, új járda építésére
 • Új park ápoló eszközök, szegélynyírók beszerzésére
 • A lakótelep nyugati oldalán a közutak újra aszfaltozására 30 millió Ft összegben
 • Az óvoda épület új tető kialakítására 30 millió Ft összegben

Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz:

 • A Kossuth L. utca járda részleges felújítására, valamint a Hunyadi utcát össze kötő járda felújítására, és a Széchenyi u. Petőfi u. Ady u. útkereszteződés felújítására, 15 millió Ft összegre

 

Az alábbiakban arról a választási programomról adok tájékoztatást, amelyben a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban megfogalamazott célkitűzéseimet osztom meg az olvasókkal.


szórólap20191008_12004490.jpgszórólap20191008_12012060.jpgszórólap20191008_12015758.jpg