Taszár község fejlesztéseinek bemutatása 2003-2019 között

 

Tisztelt Olvasó!

Ennek az oldalnak, és a blogomnak  az volt a célja, hogy bemutassa a nyilvánosság előtt az elmúlt 16,5 év polgármesteri munkám eredményeit, a teljesség igénye nélkül.

Több, mint 10 éve kezdtem írni ezt a blogot , és 200 önálló bejegyzéssel igyekeztem tájékoztatást adni a munkámmal kapcsolatos közérdekű témákról.

Mára ez a blog, már "csak"egy fajta "mementóvá" szelidülve állít emléket egy szentimentális és naív  ember azon próbálkozása előtt, amelyben hitt abban az álmában, hogy  polgármesterként egy új irányt, és egy új vezetési stílussal  menedzselheti sikeresen Taszár községet és egy más szellemiségű fejlődési irányt valósíthat meg. Részben így is történt, de csak részben..

Vissza tekintve..

Ezeket az elképzeléseimet és céljaimat az "Alakulat felszámolása" nagyban befolyásolta. Az "álmaim, rémálommá" kezdtek válni szépen lassan, és csak a problémák kezdtek tornyosulni előttem!

A "Dicsőséges" amerikai csapatok 9 éves taszári tartózkodásából én nem sokat tudtam már profitálni községünknek egy 540 ezer ft-os falu-gyereknapi támogatás kérésen kívül.

Taszár katona politikai szerepéből és nemzetközi ismertségéből igyekeztem "többlet bevételeket" hozni községünkbe.

Erre okot és lehetőséget adott a számomra, hogy az "Iraki önkétesek 2002-es taszári kiképzése" miatti többlet kellemetlenségek kompenzálására, " felajánlott   100 millió ft értékű keretet" az akkori önkormányzatnak a Honvédelmi Miniszter, hogy arra az infrasrtuktúrális fejlesztésre költik ezt a pénzt, amire szeretnék!

Nyomát ennek senki ne keresse, mert nem fogja megtalálni egyetlen önkormányzati jegyzőkönyvben sem, mert ezt akkoriban igen csak "diszkréten kezelték". A diszkréció olyannyira "jól sikeredett", hogy az akkori vezetés a volt HEMO épületének felújítása mellett döntött úgy, hogy erről senkivel sem egyeztetett!

Itt azért meg kell állni egy pillanatra. Gondoljanak csak bele! Mennyi lehetősége volt az akkori polgármeternek? Ezeknek a lehetőségeknek az észszerű kihasználását nehezményezték is, mégpedig az akkori alakulat parancsnoka fejezte ki elégedetlenségét, hogy miért nem egyeztetett vele az elődöm arról, hogy mit kellene ebből a pénzből felújítani a lakótelepen..?Jogosan!

Szép csendben a volt HEMO-t, a mai önkormányzati épület újították fel részlegesen 64 millió ft-ból. Azt ne kérdezze senki, hogy miért csak részlegesen, és miért nem a rossz utakat, járdákat, vagy más fontos felújítást kértek, de akkoriban így történt, és én ezt a helyzetet "örököltem".

Amikor 2003-ban polgármesterré választottak és tájékozódtam erről is, kértem községünknek a "maradék 36 milliót"személyesen az akkori Honvédelmi Minisztertől, de ...finoman fogalmazva : "Elhajtott"...Nos ez csak egy kis ízelítő volt abból a környezetből , hogy akkoriban hogyan is születtek az önkormányzati döntések...és az, hogy én milyen módon, szellemiségben és eszközökkel igyekeztem mindent reálisan megoldani és mindenkit tájékoztatni..

Honvédelmi Miniszteri támogatás után szerettem volna több fejlesztést "kiharcolni" Taszárnak , eredménytelenül!

Igyekeztem lobbizni személyesen, és levelek tömkelegével minden politikai szinten az alakulat felszámolása ellen, de sajnos nem sikerült megmentenem a katonákat!

Helyette következett a "Nagy múltú Repülő Ezred"jogutódjának, a Kapos Bázis Repülőtér alakulatának méltánytalan  2005.12.31.-i felszámolása, és utána az ebből következő  rengeteg negatív kihívás és probléma "jutott többek között" a számomra!

Taszár ezután a "kényszerű sokk" után "megindult a lejtőn", és történetének egyik legnehezebb időszaka köszöntött rám polgármesterként.

A honvédség megszűnése után elkezdődött a "harc" Taszár és a Somogy Megyei Önkormányzat között, a volt laktanya 14 hektáros területéért, amelyen 44 épület volt és 1,7 milliárd ft érték.  Nem kis erőfeszítésembe került az, hogy 100%-ban sikerült Taszár önkormányzatát tulajdonossá tennem.

Írom ezt minden nagyképűség nélkül,de bizony ez az igazság!

Aki esetleg nem tudná annak elmondom, hogy az akkori Somogy Megyei Önkormányzat csak a számára legjobb állalpotú épületekre tartott igényt, de más feladatból már nem akarta kivenni a részét. Ebből a szándékából nem is engedett, és ezért nem született megállapodás köztünk! Én, mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy a volt laktanya Taszáron van, és ezért ez az ingatlan csak Taszárnak "jár"!  Mivel sikeresen megoldottam ezt a bonyolult helyzetet...így ez  is történelem mára!

Azt is el kell itt mondanom, hogy akkoriban, amikor ez a tulajdoni ügylet lezárult, akkor a taszári képviselő-testület felajánlott 2 épületet térítésmetes használatra a Somogy Megyei Önkormányzatnak , amelyekbe később a Somogy Megyei Múzeum kiállítási tárgyakat raktároz a mai napig is.

Nem tudom megértették-e  az akkori merőben új helyzet felelősségét, súlyát, és a fontosságát? Nos! Azt gondolom, hogy én megértettem, és ennek szellemében tettem-tettünk meg mindent Taszár község érdekében!

Ilyen felelőséget és egyben lehetőséget nem kap  minden nap egy 2000 lakosú település! Taszár kapott, és én-mi kihasználtuk ezeket ! Lehetett volna rosszabb is, de nem így történt.

Teljesen újra kellett értékelni Taszár helyzetét, szerepét, jelenjét, meghatározni a kialakult helyzethez igazítva a fejlesztési stratégiát, és mind emellett  megoldani azokat a napi szintű "égető problémákat", amelyek nap mint nap, "mázsás kő súlyával" nehezedett a vállaimra-vállainkra!

Olyan problémákkal kellett szembe néznem, hogy nem lesz víz a lakótelepen, életveszélyes ott a közvilágítás is, ki üzemelteti a közműveinket, ki mivel és hogyan vágja a füvet, tolja a havat és legfőképpen mennyi pénzért...??

Ebben a helyzetben sikerült 100 millió ft-os kamat mentes "hitelből" felújítani a lakótelep teljes közvilágítását az akkori üzemeletető cég pénzéből, ami életveszélyes volt.  Az EON 170 millió ft-os ajánlatot tett, és megjegyzem, hogy se pályázati se más lehetőség erre akkoriban nem volt.

Gondoljanak csak bele, hogy mi lett volna akkor, ha ezt a lehetőséget kihagyja az önkormányzat akkoriban?

Az ivóvíz kutak elzárása 2008-ban is ekkora "traumát" okozott a számunkra, hiszten senkit nem érdekelt, hogy a Lakótelepi emberek milyen vizet isznak! Volt 90 napom, hogy megoldjam az ivóvíz ellátást. Még szerencse, hogy volt egy használaton kívüli csőhálózat kiépítve Orciig. Ezt a csővezetéket 7,8 millió ft-ért "élesztette újra akkoriban a KAVÍZ kft. Nem érdelelt akkor sem senkit, hogy van-e erre pénze Taszárnak?

Megoldottuk! 8 év várakozás után  sikerült az, hogy  a község ivóvíz hálózatát a rossz minőségű víz miatt felújítsák. 440 millió ft-ot nyert rá községünk 2019-ben, de erről is mindenki mélyen hallgat..Csak kritizálják a víz minőségét, amire egyébként a kivitelező korábban már felhívta a figyelmet.

A kritikus minőségromlás miatt tavaly független vízminta vételt rendeltem el, és tartottunk lakossági fórumot is, de ez sem érdekelt senkit.

Nézzenek csak körül az elégedetlenkedők, hogy hány település cserélne szívesen Taszárral..!!! Nincs itt türelem, tolerancia, csak a kötözködés, meg az elégedetlenkedés!

A lakótelep közepén ott éktelenkedett évekig a volt honvédségi óvoda düledező épülete, amelyet a korábbi képviselő-testület bentlakásos szociális otthon funkcióra tervezett. Én megoldottam! Igen én egyedül! Megkerestem a Református Egyházat, személy szerint megboldogult Bellai Zoltán Nagytiszteletű Urat, és sok-sok személyes egyezetetés után sikerült megállapodni velük. Olyannyira jó kapcsolatot sikerült kíalakítanom az egyházzal, hogy az épület átadása után 150 gyereket vittek el több turnusban  nyáron ingyen a  Balatonfelyvesi  üdülőjükbe..Ez is a múlt homályába veszett!

Megemlíthetem még azt a 88 millió ft-os lakótelepi út és járda felújítást is, amellyel a több évtizede lepusztult utakat és járdákat tudtuk rendbe tenni. Ez is óriási eredmény véleményem szerint! Tettük ezt abból a forrásból, amit a kormánytól kapott Taszár község is azért, mert nem volt hitele. úgy is mondhattam volna, hogy : JÓL GAZDÁLKODTUNK!

Nem tudom, hogy aki eddig a pontig figyelmesen elolvasta azt amit írtam, abban esetleg kezd-e kialakulni valami "pozitív gondolat"?

Nem is tudják sokan, mert " halvány lila, segéd miniszteri, kisegítő segéd fogalmuk  sincs róla", hogy ez akkoriban mit is jelenetett a számomra, számunkra, és milyen sok álmatlan éjszaka, mennyi áldozat és rengeteg munka van azok mögött az eredmények mögött!

Ezek mellett a körülmények között kellene mindenkinek átgondolnia és értékelnie azokat, az alábbiakban felsorolt eredmények, hogy ezek a fejlesztések mégis hogyan valósulhattak meg ..?

Hab a tortán az, hogy ellenséges légkörű, személyeskedésektől sem mentes  képviselő-testületekkel kellett harcolnom szinte végig, és volt ciklus, amikor 4 évig még alpogármester nélkül is boldogultam...


A 2003. április 27-i időközi polgármesterré választásom óta a Taszár községben végzett munkáról, elkészült fejlesztésekről az alábbiakban adok tájékoztatás.

 

I. 2003-tól- 2006. év közötti önkormányzati ciklusban elért eredmények Taszáron, hogy csak a legfontosabbakat soroljam fel:


2003. évben 41 millió forint megtakarítással rendelkezett az önkormányzat, mellyel szemben a 3 és fél év alatt a 170 millió forint összegű beruházás valósult meg - nagyrészt pályázatokból - úgy, hogy emellett még a bevételünk is csökkent.

 • Új buszmegállók építése, a régiekben padok felszerelése.
 • Szemét gyűjtő edények kihelyezése, szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése, padok kihelyezése a település több területén.Templom díszkivilágítása, és a magyar és a község zászlójának az elhelyezése, átadása.
 • A Széchenyi utca járdaépítés befejező munkálatainak koordinálása.
 • A Lakótelepen a 21 –es épület melletti járdaszakasz átépítése, lakótelepi járdák aszfaltozása, új építése a bolt és a posta között, valamint a Mátyás király utca és a lakótelep között.
 • A Millennáris parkban új járda építése, Vörösmarty utca új járda építése.A „HEMO” épület előtti járdaszakasz kialakítása.
 • Elkészült 100 millió forintból – Taszári önerő nélkül – a polgári terminálhoz vezető út, amely az önkormányzat tulajdona.
 • A Lakótelepi iskolánál kerítés és járda felújítása, soron kívüli festés , felújítások- beázások megszűntetése új ereszekkel, új viacoloros bejárat építése /több éves elmaradások pótlása/. Falusi iskolánál kerítés felújítása és vizesblokkok felújítása, világítás korszerűsítése.
 • Az Óvodánál új külső vakolat , világítás korszerűsítése, az Óvoda konyha klímát és új szellőzőrendszert kapott, vizes blokk felújítása.
 • A kézilabdapálya átaszfaltozása, a pálya mögötti védőpalánkok építése.Közvilágítás bővítése a Millennáris parkban, lakótelepen és a Kossuth L. utca és Mátyás K. utca összekötő szakaszán.
 • A Kossuth L. utca aszfaltozása, óvoda előtti parkoló aszfaltozása, Dózsa Gy. Utca aszfaltozása.
 • Temetőnél: temető bevezető út aszfaltozása és járda építése, Harangláb avatása, urnafalak építése, padok kihelyezése.
 • Csapadékvíz elvezető árkok - átereszek karbantartása-tisztítása, járdasziget elbontása a lakótelepi iskola parkolójában.
 • Új szegélynyírók vásárlása, kistraktor cseréje
 • Elkezdődött a bentlakásos szociális otthon átépítése a Református Egyház beruházásában közel 240 millió forint értékben, itt várhatóan 20 munkahely létesülhet, és az itt lakók a község lakosságszámát is növelik ezáltal a normatív támogatás is növekedhet.
 • Megkapta az önkormányzat a 20 ezer kötetes könyvtárat, és a most kialakításra kerülő repülőmúzeum is helyi nevezetességgé alakult át.
 • A Taszár Község internetes honlapja is megújult, itt minden szükséges információ elérhető a községről, testület működéséről. A jövőben az intézmények honlapjának az elkészítésére is szükség lesz.
 • Megjelent új szolgáltató a kábel tv. rendszer és az internet hozzáféréssel.
 • A bölcsődének és az idősek klubjának is új működési engedélyt kellett kérni.
 • 31 millió forint normatíva visszafizetését elkerültük – személyes közbenjárásomra - mi által új működési engedélyt kértünk, mert az idősek klubjára korábban több normatíva lett leigényelve.
 • 1 évig jegyző nélkül működött a hivatal.Taszár Coop Kft. átvilágításra és értékesítésre került.

2003. évben a még itt lévő Amerikai cégtől 560.000,-Ft támogatást kaptunk a gyermek és falunapra, melyet teljes egészében az óvoda és iskola kapott meg. 2003. és 2004-évben 36 gyermeknek sikerült – kérésemre – a Balatonlellei Honvéd Üdülőben nyári táborozási lehetőséget biztosítani.

II. 2006 - 2010. év közötti önkormányzati ciklusban megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről röviden:

 • Petőfi utca járda elkészítése
 • Lakótelep 28-as épület melletti járda és útkereszteződés felújítása
 • Lakótelepen 1 km járda aszfaltozása
 • Orvosi rendelő teljes nyílászáró cseréje, és orvosi pihenőhelyiség kialakítása
 • Toldi utca egy részének soron kívüli aszfaltozása
 • Tulajdonba kapta az önkormányzat a régi Helyőrségi Művelődési Otthont (HEMO), valamint a 12-es számú épületet (a régi segélyhely )
 • Önkormányzati Hivatal székhelyének átköltöztetése a régi „HEMO” emeletére
 • Körjegyzőség bővítése Sántos község csatlakozásával, 7,2 millió forintos pályázati támogatással, amelyből megújult az önkormányzat bejárata, felújításra kerültek az irodák, és a házasságkötő terem
 • 30 ezer kötetes könyvtár részére az önkormányzat földszintjén megfelelő hely kialakítása
 • Széchenyi utcában – volt önkormányzati épületben – Szociális Alapszolgáltató Központ és a helyi nyugdíjasház kialakítása
 • Gyógyszertár nyílt Taszáron
 • Lakótelepi közvilágítás teljes rekontstrukciója 100 millió forint értékben, amely kamatmentes hitelből – pályázati forrás hiányában - önerőből valósult meg
 • Szennyvíz és ivóvíz rendszer részleges felújítása
 • Óvoda és bölcsőde épületének teljes nyílászáró cseréje
 • Ady Endre utcai járda felújítása
 • Ravatalozó felújítása
 • Játszótéri eszközök teljes cseréje – 30 milliós EU pályázati támogatással
 • A Repülő Múzeum kialakítása a laktanyában, és népszerűsítése 1,5 millió ft pályázati támogatással, prospektusok, szórólapok készítésével
 • A régi Honvédségi Óvoda épületében a Református Egyház Szociális Otthont nyitott, mellyel új munkahelyek keletkeztek. Az épület önkormányzati tulajdoni része 70 millió Ft-ért került értékesítésre
 • A Református Egyház és az önkormányzat közös megállapodása alapján az elmúlt 2 évben 150 taszári gyermek nyaralását biztosította az egyház Balatonfenyvesi táborában
 • Iskolafenntartói társulás megalakulása – Gölle község csatlakozásával
 • A laktanya környezeti kármentesítésének előkészítő-tényfeltáró munkálataira 27 millió forintos állami támogatást nyert az önkormányzat
 • A lakótelepen élő közel 1000 ember részére az ivóvíz biztonságos szolgáltatását sikerült megoldani, legolcsóbban és legésszerűbben Orci községből, mivel a repülőtéren lévő ivóvízkútakat elzárták.
 • Sikeresen pályáztunk falunapi rendezvények lebonyolítására, melyekhez 2 millió forintot nyertünk 2008, 2009. évben.
 • Anyagilag támogattuk: a Bursa Hungarica pályazattal a felső oktatási intézményekben tanulókat, valamint a „Somogyi Egyetemistákért” pályázatokban résztvevőket, beiskolázási segéllyel tanulóinkat , a helyben működő civil szervezeteket, a méhnyak rák elleni védőoltást.
 • A közmunkaprogram keretében több mint 30 közcélú és közhasznú személyt sikerült foglalkoztatni, jelenleg is 25 főt alkalmaz az önkormányzat

A fejlesztéseken kívül, közel 60 millió forintos működési pályázati támogatást kapott az önkormányzat, amellyel intézményeink működtetését tudtuk biztosítani, ezáltal a törvényben kötelező  juttatásokon felül, többet is biztosíthattunk dolgozóinknak.

Talán a legfontosabb, hogy 2008. november 1-jétől az önkormányzat 100%-os tulajdonába került  a volt Laktanya 14 hektáros területe, a lakótelep, sportpálya, „vitéz telkek” – Toldi utcával szembeni terület (amely több mint 1 milliárdos vagyon).

A laktanya tulajdonba kerülése után az önkormányzatnak sikerült bevételhez is jutnia, pl. vállalkozások részére bérbe adott épületek útján.

III. 2010 -2014 év közötti önkormányzati ciklus legfontosabb  eredményei:

 • Általános iskola belső felújítása – vizesblokkok cseréje, osztálytermek parkettacsiszolása, világítás korszerűsítése, ablakok cseréje – 17,9 millió forint értékben
 • Könyvtár bútorzatának cseréje – 2 millió forint
 • A laktanyában található 3 db repülőgép újrafestése, számítógép vásárlása 1,5 millió forint
 • Taszár község hitelfelvétele nélkül gazdálkodott az elmúlt négy évben.
 • 59 millió forintos pályázati támogatással 2010.év végén két csoportos 24 férőhelyes bölcsődét adtunk át, ezáltal két új munkahelyet is létesítettünk.
 • Az általános iskola tantermeinek felújítása, világítás korszerűsítése 2 millió Ft értékben.
 • 1,2 millió Ft beruházással étkezdét alakítottunk ki az iskolában. Ez már régi álmunk volt, hogy a gyermekeknek megkönnyítjük az étkeztetésüket, ezáltal az óvodások is nyugodt környezetben étkezhetnek.
 • A lakótelepi szennyvízvezeték, és szennyvíz szivattyú felújítása 24,5 millió Ft saját forrásból megvalósult.
 • A templom felújításának támogatása 1 millió Ft összegben.
 • A laktanya környezeti kármentesítésére 244 millió forintos állami támogatást nyert az önkormányzat.
 • Új kistraktor beszerzése 5,6 millió Ft saját forrásból.
 • A Start közmunka program keretében a közutak, mezőgazdasági utak, csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, valamint az illegális szemétlerakók felszámolása.
 • A Református Egyház és az önkormányzat közös megállapodása alapján 2011-es évben 50 taszári gyermek nyaralását biztosította az egyház Balatonfenyvesi táborában.
 • Illegális szemétlerakó felszámolása a „B” objektumhoz vezető út mellett, pályázati forrásból.
 • A lakótelepen élő, közel 1000 ember részére 2008-óta az ivóvíz Orci községből érkezik. Ezen függőségünk megoldására, és a község ivóvíz minőségének javítása érdekében 232 millió Ft-os pályázatot nyújtottunk be, amely elbírása, folyamatban van.
 • . Átadásra került az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) intézményünk, melyre 42 millió forintot nyertünk, és ezáltal egy új munkahelyet teremtettünk, és számtalan új programokat biztosítottunk az itt élők részére.
 • Anyagilag támogattuk a Bursa Hungarica pályázattal a felső oktatási intézményekben tanulókat, valamint, beiskolázási segéllyel tanulóinkat, a helyben működő civil szervezeteket, a méhnyak rák elleni védőoltást.
 • A „Start közmunkaprogram keretében” a négy év alatt 183 személyt sikerült foglalkoztatni és jelenleg is 11 főt alkalmaz az önkormányzat, több mint 15 millió forintot kaptunk eszközökre és beruházásokra.
 • Sikeresen pályáztunk a „Kulturális Közfoglalkoztatási Programban” is, melynek keretein belül alkalmazni tudtunk munkavállalókat.
 • Együttműködtünk a középfokú oktatási intézményekkel, melyben diákmunkást is foglalkoztattunk.
 • Bevezetésre került a „Szociális Tűzifa” program, melyben önkormányzatunk összesen 164 m3 tűzifával támogatta a rászorulókat.
 • Minden évben 150 rászoruló kapott tartós élelmiszer csomagot, az Esély Alapszolgáltató Központ munkatársainak segítségével.
 • A laktanya hasznosításával az önkormányzatunknak sikerült többletbevételhez is jutnia,  pl. vállalkozások részére bérbe adott épületek útján.
 • A fejlesztéseken kívül, közel 45 millió forintos működési pályázati támogatást kapott az önkormányzat, amellyel intézményeink biztonságos működtetésének feltételeit tudtuk biztosítani.
 • A törvényben kötelezően adható juttatásokon felül, több juttatást is biztosíthatunk iskolai, óvodai közalkalmazottainknak.
 • Komoly szerepem volt a falunapok, gyermeknapok megszervezésében, és   lebonyolításában, és egyéb rendezvények megszervezésében is.
 • A Taszár községben a legtöbb iparűzési adót befizető cégek képviselőinek minden évben megköszönöm a munkáját, támogatását a polgármesteri tisztségem kezdete óta.
 • Minden lehetőséget megkerestem, hogy vállalkozások alakítsanak ki telephelyet községünkben, így többletbevételhez jusson önkormányzatunk. Ebben a tekintetben is sikert értem el.

 

IV. A 2014-2019 év közötti önkormányzati ciklus fejlesztései és eredményei:

 • Az óvoda fűtés korszerűsítése 1,5 millió Ft saját forrásból
 • Az orvosi rendelő teljes körű külső-belső felújítása és akadálymentesítése 40,75 millió Ft pályázati támogatásból
 • Új önkormányzati kisbusz beszerzése 7,9 millió Ft támogatással
 • 45 millió  forint támogatást kapott önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól, működési hiányának mérséklésére
 • az elmúlt ciklusban összesen 366 m3 szociális tűzifát osztott ki a képviselő-testület a rászorulóknak
 • Megvalósult a volt Laktanya Környezeti kármentesítése pályázatunk  100 %-os állami támogatással  több, mint 244 millió forint összegben.
 • 130 méter hosszan új járdát építettünk a temetőben, és a Somogy Megyei Temetkezési Kft segítségével  új Mária-kegyhely került kialakításra
 • Taszár község útjainak, járdáinak felújítása, valamint az önkormányzat épületének fűtés  korszerűsítése   88 millió Ft támogatásból
 • Hűtőkamra kialakítása a volt laktanyában 3,9 millió forint 100%-os pályázati forrásból
 • Megvalósult a temetői fák ágainak szakszerű ritkítása, 600.000 Ft-ból
 • Taszár község útjainak, járdáinak felújítása, és az önkormányzat fűtéskorszerűsítése 88 millió Ft pályázati támogatásból
 • Az ivóvíz minőségjavító program beruházás megkezdődött 434 millió Ft értékben 100%-os pályázati támogatással
 • A volt laktanya területének egy részéből ipari park kialakítása 300 millió ft pályazati forrásból
 • Az óvoda-bölcsőde intézményünk új kerítésére, és tárgyi feltételének javítására 7,4 millió ft pályázati forrásból
 • Taszár, Baté, Fonó, Kisgyalán, Büssü, Gölle, és Kazsok községek önkormányzatai közös pályázaton nyertek 57,5 millió forint támogatást, a „Szomszédolás a Kapos Völgyében” kultúrális program sorozat megvalósítására, melyből a Szüreti Felvonulás, és a Katonai Kalandtábor, és egyéb kultúrális rendezvények valósultak meg
 • Megvalósult a polgármesteri hivatal számítógépes rendszerének teljes cseréje, és csatlakozása a központi információs  ASP rendszerhez,  6 millió ft pályázati támogatással
 • A volt laktanyai sportcsarnok épületének fűtés korszerűsítése 19,5 millió ft pályázati forrásból és 2,4 millió önrésszel kiegészítve, valamint a vizesblokkok felújításával 2,8 millió ft saját forrással
 • Az óvoda-bölcsőde intézményünk új kerítésére, és tárgyi feltételének javítására 7,4 millió ft pályzati támogatással
 • A szárító útjának felújítása 11,6 millió forintért, melyhez a vállalkozók a Bk Pannónia Kft és a taszári BÉSZ Kft 4,5-4,5 millió ft támogatást nyújtottak
 • Új kistraktor vásárlása saját forrásból 2,8 millió ft összegben
 • Új fűnyíró kistraktor vásárlása saját forrásból 1 millió ft összegben
 • A 2018-as évtől Önkormányzati rezsi támogatás minden taszári családnak 10.000 ft mértékben, saját forrásból
 • 2018-ban 600.000 Ft pályázati támogatás a Családi Nap rendezvényünkhöz
 • A Magyar Falu program keretében orvosi eszközök beszerzésre nyújtottunk be sikeres 2 millió Ft értékű pályázatot, a háziorvos igényei szerint
 • A repülés és történeti emlékszoba épületének teljes tető héjazat cseréje saját forrásból 2,8 millió ft összegben, és új járda építése az épület előtt
 • A háziorvosi és védőnői szolgálat eszköz fejlesztése 2 millió Ft pályázati forrásból
 • Megvalósult a volt Laktanya területén az ingatlanok telek megosztása, így teremtve meg a feltételt a terület további hasznosítására, és megtörtént az új közterület elnevezése "Laktanya utca" névvel
 • Megvalósult az önkormányzat épületének világítás korszerűsítése, és a földszinti rendezvény terem új drapériák, függönyök felszerelése 1,7 millió Ft saját forrásból
 • Anyagilag támogattuk a Bursa Hungarica pályázattal a felső oktatási intézményekben tanulókat, valamint, beiskolázási segéllyel tanulóinkat, a helyben működő civil szervezeteket, a méhnyak rák elleni védőoltást
 • 30.000 Ft születési támogatást nyújtott önkormányzatunk minden Taszári állandó lakos szüleinek
 • A Start Közmunka keretében, zöldségeket termesztettünk, mellyel az óvoda konyháján a gyerekek a helyiek által megtermelt zöldségeket fogyaszthatták. A konyha fenntartási költségeit így csökkentettük, és a felesleget a helyi lakosoknak értékesítettük. Ez a közmunka program sajnos önhibánkon kívül megszűnt, a többivel együtt.
 • Sikeresen pályáztunk a „Kulturális Közfoglalkoztatási Programban” is, melynek keretein belül alkalmazni tudtunk munkavállalókat
 • Együttműködtünk a középfokú oktatási intézményekkel, melyben diákmunkásokat is foglalkoztattunk
 • Elkészült az önkormányzat épülete előtti park új padokkal. Gondot fordítottunk közterületek virágosítására, amelyben komoly szerepet vállaltak a polgármesteri hivatal dolgozói
 • Az Esély Alapszolgáltatási Központ épültének nyílászáró cseréje  1,5 millió Ft saját forrásból
 • Elkészült a Millenniumi Emlékpark melletti árok teljes befedése saját forrásból
 • Folytatódott a lakótelep 12-es épületének hasznosítása is, melyben jelenleg 5 vállalkozás végez szolgáltatásokat, és megnyílt a Sólyom Szálló
 • A Mikulás ünnepségen a csomag mellé, egy 7500 ft-os Erzsébet utalvánnyal támogatta önkormányzatunk  a 305  taszári állandó lakcímmel rendelkező, 18 éves életkort még be nem töltött gyereket. A támogatást kiegészítette a képviselő-testület még azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőket 10.000 ft értékű Erzsébet utalvánnyal támogatta, amely szintén komoly segítséget jelent a szülőknek véleményünk szerint.
 • Megvalósult a lakótelepi ABC épület tetőszigetelése  2,7 millió Ft saját forrásból
 • Önkormányzatunk támogatta a gyerekek nyári táboroztatását, és beiskolázási támogatással enyhítette a szülők iskola kezdési anyagi terheit
 • Az önkormányzat épületének keleti rész,  új tetőszigetelése  4,3 millió ft értékben
 • A szociális tűzifa programban 2019-ben 93 erdei m3 fát nyert a rászorulók támogatására Taszár
 • A képviselő-testület  új lapot adott ki Taszári Tükör névvel, amelyben a község aktuális híreiről, és közérdekű eseményeiről is  tájékoztatta a lakosságot
 • Megkezdődött a napelem park építése, amely 20 évig jelent komoly adóbevételt önkormányzatunknak

Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Programban:

 • 17 millió ft összegre, amelyben az önkormányzat földszinti nagyteremében új székek, asztalok, sörpad garnitúrák, a hangosító rendszer fejlesztése, valamint a laktanyai Családi Nap helyszín épületében színpad építésre, az épület padozatának felújítására, és tető felújításra
 • A temető ravatalozó épület külső belső felújítására, új járda építésére
 • Új park ápoló eszközök, szegélynyírók beszerzésére
 • A lakótelep nyugati oldalán a közutak újra aszfaltozására 30 millió Ft összegben
 • Az óvoda épület új tető kialakítására 30 millió Ft összegben

Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz:

 • A Kossuth L. utca járda részleges felújítására, valamint a Hunyadi utcát össze kötő járda felújítására, és a Széchenyi u. Petőfi u. Ady u. útkereszteződés felújítására, 15 millió Ft összegre