Amikor még polgármester voltam


Tisztelt olvasó!

 

Ebben a bejegyzésben idézem fel életem azon szakaszát, amelyben közéleti szereplőként tettem a dolgomat, mint Taszár község polgármestere.

 

Mindenek előtt komoly változást hoz az ember életében az, ha polgármesterré választják.  Abban a pillanatban megválozik sok minden, és már nem élheti úgy az életét, ahogy addig élte.

Aki közszereplővé válik nem árt, ha előre tisztázza magában azt, hogy ez a kifejezés, és a vele együtt járó elvárások mit is jelentenek.

Nem volt ez olyan egyszerű , mint ahogy most itt leírtam.

"Fel kell nőni" ehhez a közéleti feladathoz, ami nem kevés alkalmazkodásal, toleranciával, és áldozatokkal jár.

A személyisége vonatkozó olyan tulajdonságokat pedig már csak halkan említetem, mint a képesség, intelligencia, szociális érzékenység, stb, stb..

Sok esetben nem is tudják a polgármester jelöltek azt, hogy mire is vállalkoznak tisztelet a kivételnek.

Bevallom őszintén, hogy én sem tudtam ezt pontosan.

A másik nagyon fontos dolog az,  hogy konkrétan mit is szeretne a "polgármester jelölt", milyen fejlesztési céljai vannak, milyen vezetési elképzelése van, és mind ezt hogyan artikulálja?

Ezek voltak az én alapvető elképzeléseim akkoriban. Elvek, amelyek meghatározták a polgármesteri munkámat. Mindig megfogalmaztam konkrét célokat rövid, közép, és hosszú távra, de a legfontosabb minden esetben az "IRÁNY" !


Az elmúlt négy ciklusban ezen elvek alapján gyűjtöttem össze a taszári emberek igényeit és elképzeléseit, így alakítottam ki a fejlesztési  koncepciómat.

Fontos szempontként kell megemlítenem, hogy a polgármesteri munka során, hogy pontosan legyünk tisztában a saját képességeink és az önkormányzat határaival, anyagi helyzetével.

Ezek az alapvető dolgok! Úgy is mondhatnám, hogy a " választási győzelem, csak egy dolog"...utána jön a neheze!

Megtapasztaltam!

Igyekeztem mindig konkrét, reális elképzeléseket megfogalmazni, és nem csak "általánosságokkal" kampányoltam, mert ilyet is tapasztaltam többször is.

Sokszor kellett megalkudni, hiszen az önkormányzat korlátozott költségvetése fontossági elvek kidolgozását tette szükségessé.

Rengeteg megoldandó feladat és közben egy merőben új helyzet állított óriási kihívások elé.


Taszár község egyik nehéz időszakában kerültem a település élére, és a megszűnt katonai alakulat, egy teljesen új települési koncepció kialakítását tette szükségessé 2006-tól.

A volt katonai lakótelep minden problémája az önkormányzat nyakába szakadt. Rossz állapotú közművek, utak, járdák, életveszélyes közvilágítási rendszer, a lakótelepi közterületek fűnyírása-hótolása. Mind emellett a lakótelepi közművek a bezárt laktanyai rendszerekkel vannak össze kötve a mai napig. Ezt csak halkan jegyzem meg.


Lentebb van egy szerencsére hosszú lista, ahol felsorolom az eredményeimet, amelyek talán más megvilágításba kerülnek, ha arról is beszélek, hogy folyamatosan kellett együtt dolgoznom az irigy, és rossz indulatú képviselőkkel.


Hadakoztam minden apró edeményért, és a "háttérben" a feleségem sok éves jegyzői szakértelmével segített akkor is, amikor nem volt jegyzője Taszár községnek 2003 év végétől hónapokig. Erről sem sokat tudtak, pedig neki is nagyon-nagyon sokat köszönhetnek a Taszáriak. Bizony!

 

Hosszú az a lista, ami az eredményeimet sorolja fel lentebb, de az lista sokkal hosszabb lenne, akiken segítettem...és ők azok, akik mindezt elfelejtették..


 

 

I. 2003-tól- 2006. év közötti önkormányzati ciklusban elért eredmények Taszáron, hogy csak a legfontosabbakat soroljam fel:2003. évben 41 millió forint megtakarítással rendelkezett az önkormányzat, mellyel szemben a 3 és fél év alatt a 170 millió forint összegű beruházás valósult meg - nagyrészt pályázatokból - úgy, hogy emellett még a bevételünk is csökkent.

 • Új buszmegállók építése, a régiekben padok felszerelése.

 • Szemét gyűjtő edények kihelyezése, szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése, padok kihelyezése a település több területén.Templom díszkivilágítása, és a magyar és a község zászlójának az elhelyezése, átadása.

 • A Széchenyi utca járdaépítés befejező munkálatainak koordinálása.

 • A Lakótelepen a 21 –es épület melletti járdaszakasz átépítése, lakótelepi járdák aszfaltozása, új építése a bolt és a posta között, valamint a Mátyás király utca és a lakótelep között.

 • A Millennáris parkban új járda építése, Vörösmarty utca új járda építése.A „HEMO” épület előtti járdaszakasz kialakítása.

 • Elkészült 100 millió forintból – Taszári önerő nélkül – a polgári terminálhoz vezető út, amely az önkormányzat tulajdona.

 • A Lakótelepi iskolánál kerítés és járda felújítása, soron kívüli festés , felújítások- beázások megszűntetése új ereszekkel, új viacoloros bejárat építése /több éves elmaradások pótlása/. Falusi iskolánál kerítés felújítása és vizesblokkok felújítása, világítás korszerűsítése.

 • Az Óvodánál új külső vakolat , világítás korszerűsítése, az Óvoda konyha klímát és új szellőzőrendszert kapott, vizes blokk felújítása.

 • A kézilabdapálya átaszfaltozása, a pálya mögötti védőpalánkok építése.Közvilágítás bővítése a Millennáris parkban, lakótelepen és a Kossuth L. utca és Mátyás K. utca összekötő szakaszán.

 • A Kossuth L. utca aszfaltozása, óvoda előtti parkoló aszfaltozása, Dózsa Gy. Utca aszfaltozása.

 • Temetőnél: temető bevezető út aszfaltozása és járda építése, Harangláb avatása, urnafalak építése, padok kihelyezése.

 • Csapadékvíz elvezető árkok - átereszek karbantartása-tisztítása, járdasziget elbontása a lakótelepi iskola parkolójában.

 • Új szegélynyírók vásárlása, kistraktor cseréje

 • Elkezdődött a bentlakásos szociális otthon átépítése a Református Egyház beruházásában közel 240 millió forint értékben, itt várhatóan 20 munkahely létesülhet, és az itt lakók a község lakosságszámát is növelik ezáltal a normatív támogatás is növekedhet.

 • Megkapta az önkormányzat a 20 ezer kötetes könyvtárat, és a most kialakításra kerülő repülőmúzeum is helyi nevezetességgé alakult át.

 • A Taszár Község internetes honlapja is megújult, itt minden szükséges információ elérhető a községről, testület működéséről. A jövőben az intézmények honlapjának az elkészítésére is szükség lesz.

 • Megjelent új szolgáltató a kábel tv. rendszer és az internet hozzáféréssel.

 • A bölcsődének és az idősek klubjának is új működési engedélyt kellett kérni.

 • 31 millió forint normatíva visszafizetését elkerültük – személyes közbenjárásomra - mi által új működési engedélyt kértünk, mert az idősek klubjára korábban több normatíva lett leigényelve.

 • 1 évig jegyző nélkül működött a hivatal.Taszár Coop Kft. átvilágításra és értékesítésre került.

2003. évben a még itt lévő Amerikai cégtől 560.000,-Ft támogatást kaptunk a gyermek és falunapra, melyet teljes egészében az óvoda és iskola kapott meg. 2003. és 2004-évben 36 gyermeknek sikerült – kérésemre – a Balatonlellei Honvéd Üdülőben nyári táborozási lehetőséget biztosítani.

II. 2006 - 2010. év közötti önkormányzati ciklusban megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről röviden:

 • Petőfi utca járda elkészítése

 • Lakótelep 28-as épület melletti járda és útkereszteződés felújítása

 • Lakótelepen 1 km járda aszfaltozása

 • Orvosi rendelő teljes nyílászáró cseréje, és orvosi pihenőhelyiség kialakítása

 • Toldi utca egy részének soron kívüli aszfaltozása

 • Tulajdonba kapta az önkormányzat a régi Helyőrségi Művelődési Otthont (HEMO), valamint a 12-es számú épületet (a régi segélyhely )

 • Önkormányzati Hivatal székhelyének átköltöztetése a régi „HEMO” emeletére

 • Körjegyzőség bővítése Sántos község csatlakozásával, 7,2 millió forintos pályázati támogatással, amelyből megújult az önkormányzat bejárata, felújításra kerültek az irodák, és a házasságkötő terem

 • 30 ezer kötetes könyvtár részére az önkormányzat földszintjén megfelelő hely kialakítása

 • Széchenyi utcában – volt önkormányzati épületben – Szociális Alapszolgáltató Központ és a helyi nyugdíjasház kialakítása

 • Gyógyszertár nyílt Taszáron

 • Lakótelepi közvilágítás teljes rekontstrukciója 100 millió forint értékben, amely kamatmentes hitelből – pályázati forrás hiányában - önerőből valósult meg

 • Szennyvíz és ivóvíz rendszer részleges felújítása

 • Óvoda és bölcsőde épületének teljes nyílászáró cseréje

 • Ady Endre utcai járda felújítása

 • Ravatalozó felújítása

 • Játszótéri eszközök teljes cseréje – 30 milliós EU pályázati támogatással

 • A Repülő Múzeum kialakítása a laktanyában, és népszerűsítése 1,5 millió ft pályázati támogatással, prospektusok, szórólapok készítésével

 • A régi Honvédségi Óvoda épületében a Református Egyház Szociális Otthont nyitott, mellyel új munkahelyek keletkeztek. Az épület önkormányzati tulajdoni része 70 millió Ft-ért került értékesítésre

 • A Református Egyház és az önkormányzat közös megállapodása alapján az elmúlt 2 évben 150 taszári gyermek nyaralását biztosította az egyház Balatonfenyvesi táborában

 • Iskolafenntartói társulás megalakulása – Gölle község csatlakozásával

 • A laktanya környezeti kármentesítésének előkészítő-tényfeltáró munkálataira 27 millió forintos állami támogatást nyert az önkormányzat

 • A lakótelepen élő közel 1000 ember részére az ivóvíz biztonságos szolgáltatását sikerült megoldani, legolcsóbban és legésszerűbben Orci községből, mivel a repülőtéren lévő ivóvízkútakat elzárták.

 • Sikeresen pályáztunk falunapi rendezvények lebonyolítására, melyekhez 2 millió forintot nyertünk 2008, 2009. évben.

 • Anyagilag támogattuk: a Bursa Hungarica pályazattal a felső oktatási intézményekben tanulókat, valamint a „Somogyi Egyetemistákért” pályázatokban résztvevőket, beiskolázási segéllyel tanulóinkat , a helyben működő civil szervezeteket, a méhnyak rák elleni védőoltást.

 • A közmunkaprogram keretében több mint 30 közcélú és közhasznú személyt sikerült foglalkoztatni, jelenleg is 25 főt alkalmaz az önkormányzat

A fejlesztéseken kívül, közel 60 millió forintos működési pályázati támogatást kapott az önkormányzat, amellyel intézményeink működtetését tudtuk biztosítani, ezáltal a törvényben kötelező  juttatásokon felül, többet is biztosíthattunk dolgozóinknak.

Talán a legfontosabb, hogy 2008. november 1-jétől az önkormányzat 100%-os tulajdonába került  a volt Laktanya 14 hektáros területe, a lakótelep, sportpálya, „vitéz telkek” – Toldi utcával szembeni terület (amely több, mint 1 milliárdos vagyon).

A laktanya tulajdonba kerülése után az önkormányzatnak sikerült bevételhez is jutnia, pl. vállalkozások részére bérbe adott épületek útján.

III. 2010 -2014 év közötti önkormányzati ciklus legfontosabb  eredményei:

 • Általános iskola belső felújítása – vizesblokkok cseréje, osztálytermek parkettacsiszolása, világítás korszerűsítése, ablakok cseréje – 17,9 millió forint értékben

 • Könyvtár bútorzatának cseréje – 2 millió forint

 • A laktanyában található 3 db repülőgép újrafestése, számítógép vásárlása 1,5 millió forint

 • Taszár község hitelfelvétele nélkül gazdálkodott az elmúlt négy évben.

 • 59 millió forintos pályázati támogatással 2010.év végén két csoportos 24 férőhelyes bölcsődét adtunk át, ezáltal két új munkahelyet is létesítettünk.

 • Az általános iskola tantermeinek felújítása, világítás korszerűsítése 2 millió Ft értékben.

 • 1,2 millió Ft beruházással étkezdét alakítottunk ki az iskolában. Ez már régi álmunk volt, hogy a gyermekeknek megkönnyítjük az étkeztetésüket, ezáltal az óvodások is nyugodt környezetben étkezhetnek.

 • A lakótelepi szennyvízvezeték, és szennyvíz szivattyú felújítása 24,5 millió Ft saját forrásból megvalósult.

 • A templom felújításának támogatása 1 millió Ft összegben.

 • A laktanya környezeti kármentesítésére 244 millió forintos állami támogatást nyert az önkormányzat.

 • Új kistraktor beszerzése 5,6 millió Ft saját forrásból.

 • A Start közmunka program keretében a közutak, mezőgazdasági utak, csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, valamint az illegális szemétlerakók felszámolása.

 • A Református Egyház és az önkormányzat közös megállapodása alapján 2011-es évben 50 taszári gyermek nyaralását biztosította az egyház Balatonfenyvesi táborában.

 • Illegális szemétlerakó felszámolása a „B” objektumhoz vezető út mellett, pályázati forrásból.

 • A lakótelepen élő, közel 1000 ember részére 2008-óta az ivóvíz Orci községből érkezik. Ezen függőségünk megoldására, és a község ivóvíz minőségének javítása érdekében 232 millió Ft-os pályázatot nyújtottunk be, amely elbírása, folyamatban van.

 • . Átadásra került az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) intézményünk, melyre 42 millió forintot nyertünk, és ezáltal egy új munkahelyet teremtettünk, és számtalan új programokat biztosítottunk az itt élők részére.

 • Anyagilag támogattuk a Bursa Hungarica pályázattal a felső oktatási intézményekben tanulókat, valamint, beiskolázási segéllyel tanulóinkat, a helyben működő civil szervezeteket, a méhnyak rák elleni védőoltást.

 • A „Start közmunkaprogram keretében” a négy év alatt 183 személyt sikerült foglalkoztatni és jelenleg is 11 főt alkalmaz az önkormányzat, több mint 15 millió forintot kaptunk eszközökre és beruházásokra.

 • Sikeresen pályáztunk a „Kulturális Közfoglalkoztatási Programban” is, melynek keretein belül alkalmazni tudtunk munkavállalókat.

 • Együttműködtünk a középfokú oktatási intézményekkel, melyben diákmunkást is foglalkoztattunk.

 • Bevezetésre került a „Szociális Tűzifa” program, melyben önkormányzatunk összesen 164 m3 tűzifával támogatta a rászorulókat.

 • Minden évben 150 rászoruló kapott tartós élelmiszer csomagot, az Esély Alapszolgáltató Központ munkatársainak segítségével.

 • A laktanya hasznosításával az önkormányzatunknak sikerült többletbevételhez is jutnia,  pl. vállalkozások részére bérbe adott épületek útján.

 • A fejlesztéseken kívül, közel 45 millió forintos működési pályázati támogatást kapott az önkormányzat, amellyel intézményeink biztonságos működtetésének feltételeit tudtuk biztosítani.

 • A törvényben kötelezően adható juttatásokon felül, több juttatást is biztosíthatunk iskolai, óvodai közalkalmazottainknak.

 • Komoly szerepem volt a falunapok, gyermeknapok megszervezésében, és   lebonyolításában, és egyéb rendezvények megszervezésében is.

 • A Taszár községben a legtöbb iparűzési adót befizető cégek képviselőinek minden évben megköszönöm a munkáját, támogatását a polgármesteri tisztségem kezdete óta.

 • Minden lehetőséget megkerestem, hogy vállalkozások alakítsanak ki telephelyet községünkben, így többletbevételhez jusson önkormányzatunk. Ebben a tekintetben is sikert értem el.

 

IV. A 2014-2019 év közötti önkormányzati ciklus fejlesztései és eredményei:

 • Az óvoda fűtés korszerűsítése 1,5 millió Ft saját forrásból

 • Az orvosi rendelő teljes körű külső-belső felújítása és akadálymentesítése 40,75 millió Ft pályázati támogatásból

 • Új önkormányzati kisbusz beszerzése 7,9 millió Ft támogatással

 • 45 millió  forint támogatást kapott önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól, működési hiányának mérséklésére

 • az elmúlt ciklusban összesen 366 m3 szociális tűzifát osztott ki a képviselő-testület a rászorulóknak

 • Megvalósult a volt Laktanya Környezeti kármentesítése pályázatunk  100 %-os állami támogatással  több, mint 244 millió forint összegben.

 • 130 méter hosszan új járdát építettünk a temetőben, és a Somogy Megyei Temetkezési Kft segítségével  új Mária-kegyhely került kialakításra

 • Taszár község útjainak, járdáinak felújítása, valamint az önkormányzat épületének fűtés  korszerűsítése   88 millió Ft támogatásból

 • Hűtőkamra kialakítása a volt laktanyában 3,9 millió forint 100%-os pályázati forrásból

 • Megvalósult a temetői fák ágainak szakszerű ritkítása, 600.000 Ft-ból

 • Taszár község útjainak, járdáinak felújítása, és az önkormányzat fűtéskorszerűsítése 88 millió Ft pályázati támogatásból

 • Az ivóvíz minőségjavító program beruházás megkezdődött 434 millió Ft értékben 100%-os pályázati támogatással

 • A volt laktanya területének egy részéből ipari park kialakítása 300 millió ft pályazati forrásból

 • Az óvoda-bölcsőde intézményünk új kerítésére, és tárgyi feltételének javítására 7,4 millió ft pályázati forrásból

 • Taszár, Baté, Fonó, Kisgyalán, Büssü, Gölle, és Kazsok községek önkormányzatai közös pályázaton nyertek 57,5 millió forint támogatást, a „Szomszédolás a Kapos Völgyében” kultúrális program sorozat megvalósítására, melyből a Szüreti Felvonulás, és a Katonai Kalandtábor, és egyéb kultúrális rendezvények valósultak meg

 • Megvalósult a polgármesteri hivatal számítógépes rendszerének teljes cseréje, és csatlakozása a központi információs  ASP rendszerhez,  6 millió ft pályázati támogatással

 • A volt laktanyai sportcsarnok épületének fűtés korszerűsítése 19,5 millió ft pályázati forrásból és 2,4 millió önrésszel kiegészítve, valamint a vizesblokkok felújításával 2,8 millió ft saját forrással

 • Az óvoda-bölcsőde intézményünk új kerítésére, és tárgyi feltételének javítására 7,4 millió ft pályzati támogatással

 • A szárító útjának felújítása 11,6 millió forintért, melyhez a vállalkozók a Bk Pannónia Kft és a taszári BÉSZ Kft 4,5-4,5 millió ft támogatást nyújtottak

 • Új kistraktor vásárlása saját forrásból 2,8 millió ft összegben

 • Új fűnyíró kistraktor vásárlása saját forrásból 1 millió ft összegben

 • A 2018-as évtől Önkormányzati rezsi támogatás minden taszári családnak 10.000 ft mértékben, saját forrásból

 • 2018-ban 600.000 Ft pályázati támogatás a Családi Nap rendezvényünkhöz

 • A Magyar Falu program keretében orvosi eszközök beszerzésre nyújtottunk be sikeres 2 millió Ft értékű pályázatot, a háziorvos igényei szerint

 • A repülés és történeti emlékszoba épületének teljes tető héjazat cseréje saját forrásból 2,8 millió ft összegben, és új járda építése az épület előtt

 • A háziorvosi és védőnői szolgálat eszköz fejlesztése 2 millió Ft pályázati forrásból

 • Megvalósult a volt Laktanya területén az ingatlanok telek megosztása, így teremtve meg a feltételt a terület további hasznosítására, és megtörtént az új közterület elnevezése "Laktanya utca" névvel

 • Megvalósult az önkormányzat épületének világítás korszerűsítése, és a földszinti rendezvény terem új drapériák, függönyök felszerelése 1,7 millió Ft saját forrásból

 • Anyagilag támogattuk a Bursa Hungarica pályázattal a felső oktatási intézményekben tanulókat, valamint, beiskolázási segéllyel tanulóinkat, a helyben működő civil szervezeteket, a méhnyak rák elleni védőoltást

 • 30.000 Ft születési támogatást nyújtott önkormányzatunk minden Taszári állandó lakos szüleinek

 • A Start Közmunka keretében, zöldségeket termesztettünk, mellyel az óvoda konyháján a gyerekek a helyiek által megtermelt zöldségeket fogyaszthatták. A konyha fenntartási költségeit így csökkentettük, és a felesleget a helyi lakosoknak értékesítettük. Ez a közmunka program sajnos önhibánkon kívül megszűnt, a többivel együtt.

 • Sikeresen pályáztunk a „Kulturális Közfoglalkoztatási Programban” is, melynek keretein belül alkalmazni tudtunk munkavállalókat

 • Együttműködtünk a középfokú oktatási intézményekkel, melyben diákmunkásokat is foglalkoztattunk

 • Elkészült az önkormányzat épülete előtti park új padokkal. Gondot fordítottunk közterületek virágosítására, amelyben komoly szerepet vállaltak a polgármesteri hivatal dolgozói

 • Az Esély Alapszolgáltatási Központ épültének nyílászáró cseréje  1,5 millió Ft saját forrásból

 • Elkészült a Millenniumi Emlékpark melletti árok teljes befedése saját forrásból

 • Folytatódott a lakótelep 12-es épületének hasznosítása is, melyben jelenleg 5 vállalkozás végez szolgáltatásokat, és megnyílt a Sólyom Szálló

 • A Mikulás ünnepségen a csomag mellé, egy 7500 ft-os Erzsébet utalvánnyal támogatta önkormányzatunk  a 305  taszári állandó lakcímmel rendelkező, 18 éves életkort még be nem töltött gyereket. A támogatást kiegészítette a képviselő-testület még azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőket 10.000 ft értékű Erzsébet utalvánnyal támogatta, amely szintén komoly segítséget jelent a szülőknek véleményünk szerint.

 • Megvalósult a lakótelepi ABC épület tetőszigetelése  2,7 millió Ft saját forrásból

 • Önkormányzatunk támogatta a gyerekek nyári táboroztatását, és beiskolázási támogatással enyhítette a szülők iskola kezdési anyagi terheit

 • Az önkormányzat épületének keleti rész,  új tetőszigetelése  4,3 millió ft értékben

 • A szociális tűzifa programban 2019-ben 93 erdei m3 fát nyert a rászorulók támogatására Taszár

 • A képviselő-testület  új lapot adott ki Taszári Tükör névvel, amelyben a község aktuális híreiről, és közérdekű eseményeiről is  tájékoztatta a lakosságot

 • Megkezdődött a napelem park építése, amely 20 évig jelent komoly adóbevételt önkormányzatunknak

Pályázatot nyújtottunk be az általános iskola energetikai korszerűsítésére 212 millió Ft értékben.

Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Programban:

 • 17 millió ft összegre, amelyben az önkormányzat földszinti nagyteremében új székek, asztalok, sörpad garnitúrák, a hangosító rendszer fejlesztése, valamint a laktanyai Családi Nap helyszín épületében színpad építésre, az épület padozatának felújítására, és tető felújításra

 • A temető ravatalozó épület külső belső felújítására, új járda építésére

 • Új park ápoló eszközök, szegélynyírók beszerzésére

 • A lakótelep nyugati oldalán a közutak újra aszfaltozására 30 millió Ft összegben

 • Az óvoda épület új tető kialakítására 30 millió Ft összegben

Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz:

 • A Kossuth L. utca járda részleges felújítására, valamint a Hunyadi utcát össze kötő járda felújítására, és a Széchenyi u. Petőfi u. Ady u. útkereszteződés felújítására, 15 millió Ft összegre

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom