A 2014-2019-es önkormányzati ciklus eredményeinek bemutatása

Kedves Taszáriak, Tisztelt Választópolgárok!

 

Pataki Sándor, községünk jelenlegi polgármestereként köszöntöm Önöket. 1986-ban kerültem Taszárra, ahol először a hazámat szolgálva katonaként dolgoztam. 2003. április 27-e óta a község és az Önök szolgálatában polgármesterként végezhettem munkámat Taszár fejlődése érdekében, amit nagy tisztelettel megköszönök mindenkinek. Nagyon sok szeretetet, támogatást és bíztatást kaptam Önöktől az elmúlt időszakban, amit további szolgálattal tudok meghálálni minden tenni akaró, jó szándékú taszári állampolgárnak.

A 2019. október 13-ra kitűzött önkormányzati választásokon független, főállású polgármester-jelöltként indulok.

A korábbi ciklusokban elkezdett munkát kívánom folytatni azon legfontosabb elvekkel, amit minden programban meghirdettem és be is tartottam.

 

Polgármesteri programom alapelvei az alábbiak:


  • Párbeszéd – kommunikáció. Nyilvánosság.  Összefogás.
  • A jövőben is „az ajtóm, polgármesteri hivatal ajtaja mindenki előtt nyitva áll”.

 

Taszáron a fejlődés, és a további fejlesztés nem állhat meg, amit a munka folytonosságával lehet a legjobban a jövőben is biztosítani.

 

I.              Kérem, olvassa el az alábbiakban az elmúlt önkormányzati ciklusban –általam vezetett képviselő-testülettel közösen - elért eredményeket, fejlesztéseket, pályázatokat röviden, hogy csak a legfontosabbakat soroljam fel:


-A laktanya környezeti kármentesítése 244 millió Ft pályázati forrásból.

-Megújult az orvosi rendelő, és a védőnői szárny  40,75 millió Ft-os EU támogatásból.

-Az óvoda fűtéskorszerűsítése 1,5 millió Ft saját forrásból.

-A lakótelepi bolt tető felújítása 2,8 millió Ft saját forrásból.

-A laktanyai sportcsarnok fűtéskorszerűsítése, részleges belső felújítása 19,5 millió Ft pályázati forrásból és 5,2 millió Ft saját forrásból.

-Az óvoda-bölcsődénél új kerítés építése, udvari játékok megfeleltetése 7,4 millió Ft összegű pályázatból.


-A Szociális Alapszolgáltatási Központ épületének nyílászáró cseréje 1,5 millió Ft összegből.

-A gyógyszertár nyílászáróinak teljes cseréje 500.000 Ft önkormányzati támogatással.

-Az önkormányzat épületében a világítás korszerűsítése, és a földszinti rendezvény teremben új drapériák, függönyök 1,7 millió Ft saját forrásból.

-A „repülőmúzeum” tető cseréje és új járda építése 2,8 millió Ft saját forrásból.

-Taszár község útjainak, járdáinak felújítása, az önkormányzat épületének fűtés  korszerűsítése   88 millió Ft pályázati támogatásból.

-Elkészült a „Szárító” útjának felújítása a BK Pannónia KFT és BÉSZ KFT 9 millió Ft-os hozzájárulásával és 2,6 millió Ft önkormányzati forrásból.

-130 méter hosszan épültek új járdák a temetőben, és Mária-kegyhely létesült.

-Millenniumi Emlékpark melletti árok teljes befedése megtörtént.

-Elkészült az önkormányzat épülete előtti park új padokkal 1.5 millió Ft saját forrásból.

-Új önkormányzati kisbuszt 7,9 millió Ft pályázati támogatással  új kistraktort, és új fűnyíró kistraktort vásároltunk 3,8 millió Ft saját forrásból.

-Hűtőkamra kialakítására került sor a volt laktanyában 3,9 millió forintból.

-6 millió Ft pályázati támogatásból a polgármesteri hivatal számítógépes hálózata megújult.

-A Magyar Falu program keretében orvosi eszközök beszerzésére nyújtottunk be sikeresen 2 millió Ft értékű pályázatot.

-A fejlesztéseken kívül 33,4 millió forintos működési pályázati támogatást kapott az önkormányzat az intézmények biztonságos működéséhez.


A fenti önkormányzati fejlesztések, és jelenleg folyamatban lévő beruházások összértéke meghaladja községünkben az 1,1 milliárd forintot, amely az elmúlt önkormányzati ciklusok közül a legnagyobb eredmény.II.            Színvonalas rendezvények, események, és folyamatosan bővülő támogatások, szolgáltatások:Szomszédolás a Kapos-völgyében”pályázatban veszünk részt másik 6 településsel közösen, amelyből közel 4 millió forintból rendezvényeket tarthatunk és eszközöket vásárolhattunk kulturális célokra.

„Kulturális Közfoglalkoztatási Programban” munkavállalót foglalkoztattunk. Nyaranta a „nyári diákmunka” program keretében lehetőséget biztosítottunk a fiataloknak az önkormányzatnál munkát vállalni.


A Családi Nap rendezvényre 600 e Ft-os támogatást kaptunk. A rendezvényt már az új helyszínen, a laktanyában lévő területen a rendezvénycsarnokban, fedett helyen tartottunk.


A „Start Közmunka Program” keretében zöldségeket termesztettünk, amelynek egy részét az óvoda konyháján hasznosítottunk, a felesleget a helyi lakosoknak értékesítettük. Ez a közmunka program sajnos önhibánkon kívül megszűnt – felvehető munkaerő hiányában.


A „Fogászati és szájápolási hónap” keretében- fogkefével támogattuk a gyerekeket.

10.000 Ft támogatásban részesítettünk saját forrásból minden helyi családot rezsitámogatás formájában, ezt megelőzően a nyugdíjasaink részére biztosítottunk anyagi támogatást

Bursa Hungarica pályázat keretében a felsőoktatási intézményekben tanulókat egy tanévben 70.000 Ft-tal támogattuk és az iskolakezdési támogatást nyújtottunk a rászoruló családoknak.

Az újszülöttek szüleit egyszeri 30.000 Ft-tal támogattuk.

Az önkormányzat  50 fő általános iskolai tanuló  részére táborozást szervezett.
Minden évben a „Szépkorúak Vacsoráján” köszöntöttük a nyugdíjasainkat, a gyermekeket pedig  Mikulás ünnepség keretében csomaggal ajándékoztuk meg

A „Szociális Tűzifa” programban önkormányzatunk összesen ebben a ciklusban 366 m3 tűzifával támogatta a rászorulókat, ennek a támogatásnak az értéke meghaladta az 5 millió Ft-ot is.

Gondot fordítottunk közterületek virágosítására, amelyben komoly szerepet vállaltak a  polgármesteri hivatal dolgozói is.

Szelektív hulladékgyűjtő edények és komposztáló ládák kerültek kiosztásra.


Az önkormányzat által fenntartott intézményekkel – óvoda-bölcsőde, IKSZT, alapszolgáltatási központ - és az iskolával közösen évente színvonalas rendezvényeket tartottunk, amelyek többségének lebonyolításában, szervezésében komoly szerepet vállaltam. Március 15. megemlékezés, Húsvéti programok, Családi Napok, Gyereknapok, Szüreti felvonulás, Katona- dalos találkozók, Idősek Hónapja – „Szépkorúak Vacsorája”- Október 23. , Mikulás ünnepség, Színvonalas és meghitt Adventi és Karácsonyi ünnepségek a Millenniumi emlékparkban létrehozott „filagóriában” közös gyertyagyújtással, Karácsonyi koncert a templomban, Katona-tábor és Erzsébet táborokban való részvétel biztosítása taszári gyerekeknek.

Testvér települési  kapcsolat fenntartása és folyamatos ápolása- Okucani településsel.

A Taszár községben 2003. év óta a legtöbb iparűzési adót befizető cégek képviselőinek minden évben megköszöntem a munkáját, támogatását. Továbbá megkerestem olyan vállalkozásokat, akik telephelyet létesíthetnek Taszáron, ezáltal is növelve az önkormányzat saját bevételeit.2016. évben komoly szerepet vállaltam a Kaposvár határában tervezett „gumiégető” üzem építése ellen. Számtalan tiltakozó demonstráción, lakossági fórumon vettem részt. Közös erővel sikerült megakadályoznunk egy „környezet szennyező” beruházás megvalósítását községünk határában, amellyel komoly egészségügyi kockázatoktól, és hátrányos hatásoktól sikerült megóvnunk a taszári lakosokat, gyermekeink egészséges jövőjét biztosítva.

III.           Az  Önkormányzat működéséről:Az önkormányzat 7 fős képviselő-testülettel működik, amelynek tagja polgármester. A törvényességet a Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző biztosítja. Testületi ülések döntései, jegyzőkönyvek, rendeletek a község honlapján megtalálhatóak.
A képviselő-testület az elmúlt öt évben az új szellemiségű munkájával a település érdekeit szolgáló közösségé formálódott. Fontosnak tartottuk a taszári lakosok tájékoztatását oly módon is, hogy helyi újságot jelentettünk meg „Taszári Tükör” néven.
A helyi rendeletek elfogadásához és módosításához a képviselők többségének szavazata szükséges, mint például az oly sokat vitatott „tüzelési napok” szabályozása is.
Az elmúlt öt évben önkormányzatunk törvényesen működött, a nyilvánosságot, az elektronikus ügyintézést az „ASP” program kötelező alkalmazásával mindenki számára még jobban biztosította.
A laktanya hasznosításával az önkormányzatunknak sikerült többletbevételhez is jutnia, vállalkozások, magánszemélyek részére történő bérbeadásával öt év alatt 68 millió forintértékben.

IV.          Folyamatban lévő pályázataink, fejlesztéseink:

-Ipari park kialakítása a volt Laktanya területének egy részéből 300 millió Ft pályázati forrásból.
-Az ivóvíz minőségjavító program elkezdődött 434 millió Ft támogatásból.
-A Magyar Falu program keretében több pályázaton indultunk: kulturális pályázat került beadásra 17 millió Ft összegben, az önkormányzat épület nagyterem hőszigetelése,fűtéskorszerűsítése, színpad felújítás, eszközök beszerzése, valamint a Laktanyai falunap helyszín épületének tető cseréjére, új színpad építésére. Új parkápoló eszközök fűkaszák, és fűnyíró kistraktor beszerzésére. Az óvoda épületén új tetőszerkezet kialakítása  30 millió Ft összegben. A temető ravatalozó külső-belső felújítására.
-A lakótelepi utak felújítása a nyugati oldalon.
-Az általános iskola energetikai korszerűsítésének előkészítése, a pályázat benyújtása folyamatban van a pályázat beadása  212 millió Ft összegben a Somogy Megyei Önkormányzattal közösen.
-Térfigyelő kamera rendszer kiépítése- biztonságunk érdekében,a pályázat elbírálása folyamatban van.
-Jól halad a volt laktanya területén a telkek megosztása, amellyel lehetőséget teremtünk önálló helyrajzi számok kialakításával az épületek további hasznosítására

V.           Nyilvánosságról:2010. év óta a polgármesteri munkámat folyamatosan nyomon követhették a www.patakisandor.com című blogomban, ahol 192 önálló bejegyzéssel igyekeztem még több információt adni Taszárról, és az önkormányzat munkájáról.

Az elmúlt több mint 16 évben igyekeztem segíteni mindenkinek, aki hozzám fordult bizalommal bármikor személyesen, vagy telefonon.

„Taszáriak vagyunk”névvel  információs facebook csoportot alapítottam 2014- évben, melyben ma már több, mint 780 tag van. Az állampolgárok ebben a csoportban az önkormányzat közérdekű információiról is tájékozódhattak, és javaslataikat, észrevételeiket, véleményeiket is megírhatták. Így több információhoz jutottam a lakosságot foglalkoztató kérdésekről, és problémákról. Azt is tapasztalhatták a csoport tagjai, hogy többnyire egyedül én reagáltam a képviselő-testület tagjai közül a felvetett kérdésekre, észrevételekre.

 

Ezúton is megköszönöm a bizalmukat, az eddigi támogatásukat, véleményüket, javaslataikat, amellyel az elmúlt időszakban Taszár község és az Önök érdekében   Önkért végezhettem a munkámat.

 

Amennyiben egyetért az elmúlt 5 éves ciklusban elért eredményekkel- és elismeri azokat ,  úgy kérem, hogy támogasson szavazatával

 

2019. október 13-án, mert

„Taszár továbbra is számíthat rám”.

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom