Közmeghallgatás Taszár 2018

KÖZMEGHALLGATÁS 2018


Kérem engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntsek mindenkit,  Taszár község Önkormányzatának  2018 évi közmeghallgatásán.

Törvényi előírásnak teszünk eleget azzal, hogy tájékoztatást adunk képviselő-testületünk 2018 évben végzett munkájáról,  az önkormányzat gazdálkodásáról, és minden olyan közérdekű, a közösséget érintő eseményről, amely Taszár községben, ebben az évben történt.

A 2018 év költségvetésének megtervezése az elmúlt évek gyakorlatához mérten, idén is  összetett feladat elé állította a polgármesteri hivatal apparátusát, mivel az önkormányzatok, ún. feladatalapú finanszírozása, alapvetően új helyzetet teremtett Magyarország önkormányzatai számára. Emiatt körültekintőbb tervezést is magában foglalt, a költségvetés elkészítése, elfogadása, és annak végrehajtása.

Idén 602.133  millió ft bevétellel, és ugyanennyi  kiadással terveztük meg a költségvetésünket.

A 2018-es év önkormányzati tervei sem tértek el jelentős mértékben, az előző évek gyakorlatától, hiszen a 23 kötelező és több önként vállalt feladatunk volt, amit el kellett látnia képviselő-testületünknek.

Célunk továbbra is Taszár község fejlődése, és az hogy olyan körülményeket, és környezetet teremtsünk, amiben minden itt élő állampolgár megtalálja a saját, és családja komfortját.

A kötelező önkormányzati feladatok ellátása mellett, a még saját fenntartású intézményeink, az óvoda-bölcsőde, konyha, polgármesteri hivatal, biztonságos működési feltételeinek biztosítása voltak az elsődleges céljaink. Mindemellett az előre mutató fejlesztésekhez a pályázati források felkutatása, és kihasználása voltak azok a szempontok, amelyek megvalósítása komoly kihívást jelentettek a testület számára.

2018-ban eddig 20 testületi ülést tartottunk, és ha elmondom azt, hogy évente minimum 6 testületi ülést kellene tartani, akkor kaphatnak képet arról a tisztelt állampolgárok, hogy milyen képviselő-testületi, önkormányzati munka folyik Taszáron. Eddig 273 testületi-határozat született. 40 bizottsági ülést tartottunk, ahol 232  határozatot hoztak.

Önkormányzatunk anyagi forrásaihoz mérten támogatta a Bursa Hungarica felsőoktatási intézményekben tanulókat, és a beiskolázás anyagi terheit is igyekeztünk csökkenteni az iskolások szüleinek. A képviselő-testület a taszári állandó lakcímmel rendelkező gyermek születése után, 30.000 ft-al támogatta a szülőket.

Önkormányzatunk a segítségért hozzá forduló állampolgárokat, összefoglaló néven „Települési támogatások” formájában is segítette, melybe a szociális tűzifa támogatás épült be az önkormányzat segélyezési rendszerébe. Idén már csak önkormányzati segélyt lehet megállapítani a kérelmezők részére, és eddig 5,2 millió ft-ot tudott biztosítani képviselő-testületünk ügyrendi és szociális bizottságán keresztül erre a célra. Sajnálatos ez a magas szám, és tény is egyben, amely egyébként egyértelműen jelzi számunkra az itt élő emberek-családok nehéz anyagi helyzetét.

Az  idén télre 132 m3 szociális tűzifát kapott önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól, és már ilyen formában is tudunk támogatást nyújtani a rászorulóknak. Ehhez a pályázathoz 729 ezer ft önrészt biztosított önkormányzatunk.

A kormány központi rezsicsökkentési intézkedése alapján már nem csak a vezetékes gázzal ellátott ingatlan tulajdonosokat részesített támogatásban, hanem azokat is, akiknél nincs ilyen rendszer kiépítve.

Fontosnak és méltányolandónak tartom megemlíteni azt az önkormányzati szándékot és döntést is, amelyben a képviselő-testületünk a kormány rezsicsökkentési támogatásához hasonlóan, saját forrásból 10.000 ft egyszeri „rezsitámogatást” nyújtott Taszár több, mint 730 háztartásának. Erre a pénzügyi támogatásra több, mint 7,3 millió ft-ot biztosított a képviselő-testület.

Sok gondot fordítottunk arra, hogy az önkormányzat szolgáltatásait bővítsük, és a kötelező önkormányzati feladataink ellátása mellett mindent megtegyünk azért, hogy a településen élők egy komfortos, tiszta, rendezett környezetben élhessék mindennapjaikat. Ehhez csatlakozott szervesen a településünk év eleji virágosítása is.

Sajnálatos módon idén már nem tudtunk munkavállalókat foglalkoztatni a Start Közmunka Programban, így idén csak két főnek tudtunk munkát adni a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás keretei között, 2017. 07.16-tól és 2019. 02.28-ig időszakban  1,3 millió ft-os központi költségvetési támogatással.

Folyamatosan igyekeztünk elvégezni a közterületek karbantartását, fűnyírását, ami nem kis fejtörést okozott a számunkra. A létszámhiány miatt nem tudtuk hatékonyan elvégezni ezt a feladatunkat.

Emiatt több alkalommal vállalkozóval kellett elvégeztetnie a fűnyírást az önkormányzatnak, amely 1.000.000 ft többletkiadást jelentett, de így is érezhették a tisztelt állampolgárok azt, hogy nem halad megfelelő ütemben a közterületeken a fűnyírás! Ennek okán nem kevés kritikát kaptam én személy szerint is, ennek ellenére türelmet, és megértést kértem mindenkitől, több-kevesebb eredménnyel!

A helyzetünket nagyban nehezítette az, hogy elromlott az önkormányzat MTZ traktorja is amelynek több, mint 500.000 ft-ba kerül a javítása, és a Yanmar kistraktor is használhatatlanná vált. Döntés született egy új kitraktor vásárlásáról, amely 2,8 millió ft-ba kerül, és nagy szükségünk van rá. Ezzel az új kistraktorral  is lehet füvet vágni, és havat tolni majd.

Miközben az önkormányzat kiadásairól írtam, biztos sokukban megfogalmazódik a kérdés, hogy milyen forrásokból tudtuk biztosítani mindehhez a pénzt.

Kérem engedjék meg, hogy néhány számot mondjak el önöknek, amelyek  Taszár önkormányzat 2018. évi eddig befolyt adóbevételeit nevesítik november 28-ig:

magánszemélyek  kommunális adójából:         7 millió,- Ft folyt be

 

A gépjárműadó bevételünk:

az összes bevétel 40 %-a:           4.108.526,- Ft

 

Az iparűzési adó egyenlegünk: 13.612.763 Ft.

 

Adóbevételeink felhasználása elsősorban a településüzemeltetési, fejlesztési feladatokra történt:

-          fűnyírásra:        2.000.000,  Ft-ot

-          közvilágításra:  9.664.690,- Ft-ot

(összesen:         11.664.690,- Ft)

költöttünk eddig.   A kommunális adó bevételünk csak ezen kiadások 65 %-ára volt elegendő.

 

 

Az önkormányzat a 2018. évi  teljes évi adóbevételeiről a  zárszámadási rendeletében számol el.

 

 

Ezen számok ismerétében  kell mindenkinek értékelni a képviselő-testület gazdálkodását.

Az előző évek gyakorlatához híven meg kell említenem azt, hogy az önkormányzati bevételeinkkel összhangban kell fenntartanunk és működtetni minimum ugyan úgy, de lehetőleg magasabb színvonalon az intézményeket, illetve a fejlesztéseinket is végrehajtani.

Idén tavasszal a vállalkozók anyagi hozzájárulásával megújult szárítóhoz vezető út burkolata, amely 11,6 millió ft-ba került.  4,5-4,5 millió ft-al járult hozzá a költségekhez a BK Pannónia Kft, valamint a BÉSZ Kft és 2,4 millió ft-al az önkormányzat.

2018-ban az adóbevételeinken kívül, még jelentős saját bevételeket is sikerült realizálni. Ezek a bevételek főleg ingatlan értékesítésekből befolyt pénzek, amely között:-

a volt lakótelepi spotpálya és a mellette lévő területek értékesítése 9 millió ft-os jelenleg befolyt 4,5 millió ft-os

-a laktanya területén egy ingatlant értékesítettünk a 6,2 millió ft-ért,

-egy másik ingatlant  4,2 millió ft-ért, amelyből eddig 2,3 millió ft folyt be.

-a Petőfi utca végén 3 telek került értékesítésre 4,25 millió ft-ért

-a lakótelepi sportpálya napelem parkot határoló déli területeit adta el az önkormányzat 7,75 millió ft-ért.

-nagy várakozással tekintünk a volt laktanyai segélyhely épületében kialakítandó új, 50 személyes szociális otthon kialakítására, amely 50 millió ft-os bevétellel ad még komoly fejlesztési lehetőségeket önkormányzatunknak. Mindemellett még meg kell említenem a volt laktanyai kazánház belső berendezéseinek bontásából származó 400.000 ft bevételt is, valamint azönkormányzat egyéb, bérletekből befolyó 10 millió ft saját bevételét.

Mindezeket összeadva 85,1 millió ft bevétellel számolhat idén az önkormányzatunk, amennyiben befolyik a szociális otthon 50 millió ft-os ingatlan értékesítési összege idén  .

A lakótelepi sportpálya napelem park célú hasznosítása-értékesítése miatt, a családi nap rendezvényünket idén első alkalommal, a laktanyai sportcsarnok és az óvoda közötti területen kialakított új helyszínen szerveztük. Sok előkészületet és nem kevés anyagi ráfordítást igényelt a helyszín kialakítása és alkalmassá tétele erre a célra. Eddig több, mint 1 millió ft-ot költöttünk az épület elektromos rendszerének, világításrendszerének kialakítására, és még az épület tetőfelújítása várat magára a jövő évben.

Bízton állítom azt, hogy az új helyszínnel kapcsolatos várakozásaink beváltották a hozzá fűzött reményeinket. Rendezvényünk sikeres volt minden tekintetben. Hosszú távon szeretnénk tovább fejleszteni a helyszín adottságait, és infrastruktúráját.

A település egészét tekintve azonban sok megoldásra váró feladat vár még ránk, amelyet a jelen anyagi  helyzetünkben még odafigyeléssel is nehéz lesz megoldani.

Ilyen feladat a régóta várt, és azóta már sikeresen elfogadott település ivóvíz-minőség javító programunk pályázata. Aláírásra került a 434 millió ft-os támogatói szerződés, és 2019-ben már szemmel látható jelei is lesznek ennek a fejlesztésnek is községünkben. Évek óta az Orciból származó vizet isszák a lakótelepen élők, ami jövőre megváltozik.

Remélhetőleg ez a fejlesztés hosszú évekre megoldja majd községünk ivóvízzel kapcsolatos problémáit, és más víziközmű rendszer fejlesztési elképzeléseinket. A felújítási pályázat  100%-ban állami támogatású.

A volt laktanya területén egyre bővülő számú vállalkozásnak adunk helyet, melyek bérleti díjjal, és egyéb adókkal járulnak hozzá községünk költségvetéséhez. Jelenleg is tárgyalásokat folytatunk cégek képviselőivel, akik közül az egyik cég 200 fő elhelyezésére alkalmas munkás szállót szeretne kialakítani a laktanyában. Ennek a lehetőségnek a kihasználásával több millió ft többlet bevételhez juthat majd önkormányzatunk.

Az épületek hasznosítása ezzel nem zárul le, hiszen van még más vállalkozás is, aki munkahely teremtő beruházásokkal is segíthetnének a laktanya további hasznosításában.

Megtörtént a laktanya területének új házszámokkal történő kijelölése is, ami törvényi kötelessége volt önkormányzatunknak. Hivatalosan már „Laktanya utca” az új elnevezése az ingatlannak.

Az idei pályázatok és fejlesztések sorát, a laktanya nyugati oldal egy részének ipari park kialakítására benyújtott, és elfogadott T.O.P. pályázatunk 300 millió ft-os támogatásával kezdem .

2 épület teljes körű felújítását, és a szükséges közmű felújításokat fogjuk elvégezni 2019-ben. Jelenleg az építészeti tervek készítése folyik, és jövőre kezdődik meg majd a kivitelezők kiválasztása után a beruházás.

Az idei pályázatainkat az óvoda intézményünk 7,4 millió ft értékű  infrastrukturális fejlesztésével folytatnám, melyben teljesen új utcafronti kerítés, és udvari játékok fejlesztése valósult meg pályázati forrásból. A Napsugár óvoda és bölcsőde intézményünknél maradva még egy gondolat erejéig még el kell mondani, hogy márciusban Budapesten ünnepélyes keretek között kapta meg intézményünk az országosan meghirdetett „Év Óvodája Családháló Díj”-at, amire méltán büszkék lehetünk.

Megvalósult 23 millió ft pályázati forrásból a laktanyai sportcsarnok fűtésrendszer korszerűsítése, és új sporteszközök is beszerzése. Ehhez a pályázathoz 2,4 millió ft önrésszel járultunk hozzá. A sportcsarnokban folyó munkák alatt döntöttünk a vizesblokkok felújításáról is, amelyre 2,8 millió ft-ot fordított önkormányzatunk. Célunk a község szabadidős és sport lehetőségeinek fejlesztése, és megfelelő körülmények biztosítása.

Szeretnénk folytatni tovább, a volt laktanya területének további hasznosítását, ahol az épületekhez tartozó területek kimérése 2016-ban már megtörtént azért, hogy így rendezett viszonyokat teremtsünk a jövőre nézve, valamint azért is, hogy más vállalkozásokat is ide csalogassunk. Célunk továbbra is, a vállalkozásbarát környezet kialakítása, biztosítása.

A lakótelepi úszó medencék szabályos elbontása vár még ránk, feladatként, és a lakótelep 5-ös épület rendezetlen és megoldatlan problémája.

Tovább folytatódott a lakótelep 12-es épületének hasznosítása is, melyben már a vállalkozások mellett munkás szálló is működik.

Lépéseket tettünk a volt falusi iskola hasznosításának megoldására, amelyben tovább szeretnénk lépni a lakások kialakítására, hiszen ez az ingatlan egy társasház.

Kis mértékben ugyan, de sikerült előre lépni a településen található szemét ügyében, és a kiosztott szelektív hulladékgyűjtő edényeket is használja a lakosság, hogy nagyobb tisztaság legyen községünkben.

Mindemellett van még mit tenni a szemetelés területén, hiszen buszmegállókban is nap, mint nap rendetlenséget tapasztalhatunk

Komoly gondot okoznak a rongálások, melyeknek a szabadtéri padok, utca névtáblák és villanyoszlop égők, és az új játszótereink eszközei is áldozatul estek.

Községünk kulturális közéletében jelentős szerepet vállalt idén is az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér intézményünk, mely a helyi intézmények és egyesületek bevonásával szervezi községünk kulturális és szabadidős programjait. Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva, változatlanul nagy sikerrel működik a számítógépes szoba a könyvtárral együtt.

Itt megemlítem a Költészet Napját, a Magyar Kultúra Napját, a Március 15.-i nemzeti ünnepet, a húsvéti tojásfestést, a családi napot, vagy az október 23.-i rendezvényt, a Halloween rendezvényt, a Mikulás ünnepséget, és az Adventi rendezvényeinket, hogy csak jelentősebbeket soroljam. Év közben is több programban és kirándulások szervezésében, valamint a nyári katona tábor megszervezésében, és lebonyolításában is kivette részét ezen intézményünk.

Idén sikeresen pályázott közösen hét község kulturális programokra, amely a „Szomszédolás a Kapos völgyében” nevet kapta. Összesen 57 millió támogatást nyertek a települések rendezvényeik megtartására, és eszközök beszerzésére. Ebben a rendezvény sorozatban szeptember végén elsőként községünkben tartottuk meg az „Őszköszöntő” , közismertebb nevén, szüreti felvonulásunkat, nagy sikerrel. Jövőre is lesz majd lehetőségünk más, a gyerekeket érintő táborozás megszervezésére. Én személy szerint nagyon örülök ennek a sikeres pályázatnak.

Maradva a kulturális rendezvényeinknél, meg kell említenem az idei „Családi Napot”, hiszen új helyszínen, a volt laktanya területén rendeztük meg ez az eseményt. Idén 600.000 ft-ra pályázatunk a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként ennek a rendezvénynek a költségeire, amelyhez 200.000 ft önerőt is vállaltunk. Előzetesen sikeresnek ítélték meg ezt a támogatást is, csak adminisztrációs okok miatt nem kapta meg még a pénzt önkormányzatunk.

Hasonló okok miatt nincs még döntés a régóta várt,  11 kamerából álló térfigyelő kamera rendszer megvalósítására sem Taszáron.

Beadott pályázatunk van e tárgyban is, csak a támogató döntés nem született még meg, és megnyugtattak bennünket, hogy a pénzügyi források rendelkezésre állnak. Már nagyon várjuk ezt a támogatást is.

Szeptember végén került megrendezésre idén hatodik alkalommal, a Nyugdíjas Szervezeteinek Somogy Megyei Egyesületével közösen a „Katonadalos Találkozó.”

Anyagilag támogattuk a helyi egyesületeket, köztük a Honvéd Sport Egyesületet, a Turul egyesületet, és a Vital Lovas Klubot.

A testvér települési kapcsolataink ápolása is folyamatos, melyben megemlítem az Okucani városban tett látogatásunkat. Idén is megrendezésre került az Alakulat Napja rendezvényünk melyet a Somogy Megyei Veterán Egyesülettel közösen tartottunk.

Hagyományainkat folytatva megrendezésre került az önkormányzati mikulás ünnepség, ahol egy mikulás csomaggal, és zenés műsorral igyekeztünk szebbé és meghittebbé tenni az ünnepet a taszári gyerekeknek. A szépkorúaknak  idén vacsorával, és ünnepi műsorral kedveskedtünk.

Az önkormányzat egész épületében elvégeztettük teljes világításkorszerűsítést, így is csökkentve a villamos energia költségeinket..

Az idei fejlesztéseket a volt laktanyai repülőmúzeum tetőhéjazatának cseréjével zárjuk ami 2,8 millió ft-ba kerül, és már nagy szükség volt rá a beázások miatt. A múzeum előtt  járda lapozást is fogunk még végeztetni, és megújul majd a lépcső is ezen az épületen.

Terveink között szerepelt még idén a lakótelepen korábban megépült, de használaton kívüli szennyvíz rendszerre való rácsatlakozás megoldása, amit közel 30 millió ft saját forrásból, de nagy valószínűséggel csak 2019-ben tudjuk majd elvégeztetni ezt munkát.  Szükségszerű feladatként csak a lakótelepi ingatlanokat érinti.

Az önkormányzat terveinél maradva még engedjenek meg nekem egy gondolatot. Mindenképpen szeretném megemlíteni az általános iskola energetikai korszerűsítését, hiszen a Somogy Megyei Önkormányzat szakemberei már megvizsgálták az iskola épületét, és megállapításra került egy több, mint 219 millió ft-os felújítási keret. A pályázat a közeljövőben kerül majd kiírásra, és szeretnénk így megvalósítani az intézmény felújítását 2019-ben. Ennek felújításnak a pontos műszaki tartalma a pályázatban kerül meghatározásra. Amit most tudunk róla, az a tető héjazat cseréje, külső hőszigetelés, nyílászáró csere, és a fűtésrendszer cseréje.

Idén novemberben lejárt a lakótelep 10 éve megkötött közvilágítás fejlesztési, és üzemeltetési szerződése. Jelenleg egy évre kötöttünk üzemeltetési szerződést az EON Zrt-vel, és megvizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy milyen pénzügyi feltételekkel  lehet a jövőben a közvilágításunkat korszerűsíteni ledes lámpákra. Ebben a tervezett fejlesztésben legfontosabb szempontunk az, hogy a jelenlegi közvilágítással megszokott komfort érzete ne romoljon a lakosságnak.

Fontos személyi döntések születtek nyáron, mert az óvoda-bölcsőde intézményünk vezetőjének Utasiné Kenderák Tímeát nevezte ki újabb 5 évre a képviselő-testület, és a taszári körzeti általános iskola igazgatójának Faludyné Kiss Szilvát nevezete ki fenntartó. Munkájukhoz sok sikert erőt, egészséget kívánunk.

Az év hátralévő időszakában kerül még sor az adventi rendezvényeinkre, valamint a karácsonyi koncertre a templomban, melyet a Kaposvári Zenekedvelők Egyesülete tart minden évben községünkben.

Utolsóként említem meg azt a nem régen tudomásunkra jutott információt, melyben 2 millió ft támogatást kapott önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól, a működési célú hiányának csökkentésére.

Önkormányzatunk a szigorú és takarékos gazdálkodásának köszönheti a fenti eredményeket, amelyre szilárd anyagi helyzete ad fedezetet!

Köszönöm a figyelmet!


Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom