Közmeghallgatás 2017


Kérem engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntsek minden kedves olvasót,   Taszár község Önkormányzatának  2017 évi közmeghallgatásáról szóló bejegyzésemben.

Törvényi előírásnak teszünk eleget azzal, hogy tájékoztatást adunk képviselő-testületünk 2017 évben végzett munkájáról,  az önkormányzat gazdálkodásáról, és minden olyan közérdekű, a közösséget érintő eseményről, amely Taszár községben, ebben az évben történt.

A 2017 év költségvetésének megtervezése az elmúlt évek gyakorlatához mérten, idén is  összetett feladat elé állította a polgármesteri hivatal apparátusát, mivel az önkormányzatok, ún. feladatalapú finanszírozása, alapvetően új helyzetet teremtett Magyarország önkormányzatai számára. Emiatt körültekintőbb tervezést is magában foglalt, a költségvetés elkészítése, elfogadása, és annak végrehajtása.

Idén 328.525  millió ft bevétellel, és ugyanennyi  kiadással terveztük meg a költségvetésünket. Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően idén csak az év közbeni likviditási hiányok okoztak fejtörést önkormányzatunknak, de ezt is sikerült pályázati forrásból, un. REKI ( rendkívüli állami támogatási pályázattal ) megoldanunk. Idén 8 millió ft-ot kapott községünk a működési hiány mérséklésére, szemben a megyei átlaggal, amelyben jóval kevesebb összegeket kaptak a települések.

A 2017-es év önkormányzati tervei sem tértek el jelentős mértékben, az előző évek gyakorlatától, hiszen a 23 kötelező és több önként vállalt feladatunk volt, amit el kellett látnia képviselő-testületünknek.

Célunk továbbra is Taszár község fejlődése, és az hogy olyan körülményeket, és környezetet teremtsünk, amiben mindenki megtalálja a saját, és családja komfortját.

A kötelező önkormányzati feladatok ellátása mellett, a még saját fenntartású intézményeink, az óvoda-bölcsőde, konyha, polgármesteri hivatal, biztonságos működési feltételeinek biztosítása voltak az elsődleges céljaink. Mindemellett az előre mutató fejlesztésekhez a pályázati források felkutatása, és kihasználása voltak azok a szempontok, amelyek megvalósítása komoly kihívást jelentettek a testület számára.

2017-ben eddig 19 testületi ülést tartottunk, és ha elmondom azt, hogy évente minimum 6 testületi ülést kellene tartani, akkor kaphatnak képet arról a tisztelt állampolgárok, hogy milyen képviselő-testületi, önkormányzati munka folyik Taszáron. Eddig 280 testületi-határozat született. 21 bizottsági ülést tartottunk, ahol 230  határozatot hoztak.

Önkormányzatunk anyagi forrásaihoz mérten támogatta a Bursa Hungarica felsőoktatási intézményekben tanulókat, és a beiskolázás anyagi terheit is igyekeztünk csökkenteni az iskolások szüleinek. Idén megemelte a képviselő-testület a taszári állandó lakcímmel rendelkező gyermek születése utáni támogatás mértékét, így a szülők, 10.000 ft helyett már 30.000 ft támogatást kaptak.

A fogászati hónap alakalmából fogkefét is kaptak az intézményeinkben járó gyerekek. Önkormányzatunk a segítségért hozzá forduló állampolgárokat, összefoglaló néven „Települési támogatások” formájában is segítette, melyben a szociális tűzifa támogatás új elemként épült be az önkormányzat segélyezési rendszerébe. Idén már csak önkormányzati segélyt lehet megállapítani a kérelmezők részére, és eddig 8 millió ft-ot tudott biztosítani képviselő-testületünk ügyrendi és szociális bizottságán keresztül erre a célra. Sajnálatos ez a magas szám, és tény is egyben, amely egyébként egyértelműen jelzi számunkra az itt élő emberek-családok nehéz anyagi helyzetét.

Az  idén télre 106 m3 szociális tűzifát kapott önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól, és már ilyen formában is tudunk támogatást nyújtani a rászorulóknak.

Fontos megemlítenem azt a tényt, hogy ma egy köbméter fa ma 16 ezer ft-tól is többe kerül, amihez az önkormányzat még saját forrásaiból is hozzájárult. Jövőre szeretnénk egy új támogatási elvet kidolgozni azok részére is, akik csak gázzal tudnak fűteni azért, hogy ilyen módon is segíthessük a lakosságot a fűtési kiadásaik csökkentésében.

Sok gondot fordítottunk arra, hogy az önkormányzat szolgáltatásait bővítsük, és a kötelező önkormányzati feladataink ellátása mellett mindent megtegyünk azért, hogy a településen élők egy komfortos, tiszta, rendezett környezetben élhessék mindennapjaikat.

Ehhez nagyban hozzájárult a Start közmunka program, melynek keretei között, 15 embernek tudtunk munkát biztosítani idén 2 különböző projektben. Megemlítem, hogy a jövőben, csak ez a típusú közmunka áll majd az önkormányzatok rendelkezésére ahhoz, hogy az álláskeresőket foglalkoztassanak. Talán azt kevesen tudják, de mindenképpen szót kell ejteni arról is, hogy a „Start Közmunka Programban” dolgozók bérét, és egyéb dologi kiadásait 16,5 millió Ft-tal támogatta az állam idén. Ezen támogatásból valósulhatott meg új eszközök, szerszámok.

A mezőgazdasági program nagy segítséget adott az intézményeink élelmiszer alapanyag ellátásában, hiszen sok, helyben termelt zöldséggel segítettük a konyha élelmiszer beszerzését, így a költségek csökkentését.

Itt engedjenek meghány szám adatot, amellyel csak azt szerettük volna érzékeltetni, hogy miből, mennyit termeltünk: több, mint 2 tonna krumplit, 700 kg hagymát, 600 kg sárgarépát. Ezzel sokat segítettünk a konyha alapanyag beszerzésében, és meg kell még azt is említenem, hogy képviselő-testületünk a taszári Katolikus Karitasz közreműködésével minden pénteken csomagokkal is támogatta a rászorulókat.

A programnak fontos eleme volt még az is, hogy a helyben megtermelt zöldségekből a lakosság is vásárolhasson olcsón. Itt is megemlíteném azt, hogy az értékesítésből 444.605 ft bevételünk keletkezett, amit visszaforgattunk a mezőgazdasági munkaprogram projektünkbe.

Ezt a programot folytatni szeretnénk a következő években is, hiszen a tavalyi pályázattal 3,9 millió ft-ból új hűtőkamrát alakítottunk ki a volt laktanya 24-épületében a megtermelt zöldségeink tárolására.

Folyamatosan igyekeztünk végezni a közterületek karbantartását, fűnyírását, a belvízi csapadékvíz elvezető árkok tisztítását, amelyet a „hosszú távú” Start Közmunka Programban dolgozókkal igyekeztünk megoldani.

Mindemellett a radikálisan lecsökkent közmunkás létszám okozott nem kis fejtörést a számunkra, hiszen nem tudtuk hatékonyan elvégezni a közterületi, és kommunális feladatainkat.

Emiatt alkalmi munkavállalókat kellett felvennie az önkormányzatnak, amely 600.000 ft többletkiadást jelentett, de így is érezhették a tisztelt állampolgárok azt, hogy nem halad megfelelő ütemben a közterületeken a fűnyírás! Ennek okán nem kevés kritikát kaptam én személy szerint is, ennek ellenére türelmet, és megértést kértem mindenkitől, több-kevesebb eredménnyel!

A tisztelt állampolgárok a fűnyírásban nyújtott önkormányzati segítséget az előbbiekben említett okok miatt, nem értékelték megfelelőnek, hiszen azt gondolták, hogy az önkormányzat fogja rendszeresen levágni a füvet mindenhol! Ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy idén változás történt a közterületek karbantartásában, és a hatályos rendeletünk értelmében a tisztelt állampolgárok kötelessége, a közterületek karbantartása, kivéve a lakótelepet !

Kérem engedjék meg, hogy néhány számot mondjak le önöknek a fentiekhez még kiegészítésként. Taszár önkormányzat 2017. évi adóbevételei november 28-ig:

magánszemélyek  kommunális adója:         7.565.121,- Ft.

Felhasználása elsősorban a településüzemeltetési, fejlesztési feladatokra történt:

-          fűnyírásra:        1.895.455,  Ft-ot

-          közvilágításra:  9.664.690,- Ft-ot

(összesen:  11.560.145,- Ft)

költöttünk eddig.   A kommunális adó bevételünk csak ezen kiadások 65 %-ára volt elegendő.

 

 

A gépjárműadó bevételünk:

az összes bevétel 40 %-a:           4.172.991,- Ft

 

Az iparűzési adó egyenlegünk: 14.841.089 Ft.

 

Az önkormányzat a 2017. évi  teljes évi adóbevételeiről a  zárszámadási rendeletében számol el.

 

Ezen számok ismerétében  kellene mindenkinek értékelni a képviselő-testület gazdálkodását.

Az előző évek gyakorlatához híven meg kell említenem azt, hogy az önkormányzati bevételeinkkel összhangban kell fenntartanunk és működtetni minimum ugyan úgy, de lehetőleg magasabb színvonalon az intézményeket, illetve a fejlesztéseinket is végrehajtani.

Ebben nyújtott hatékony segítséget az óvoda-bölcsőde intézményünk év közbeni felelős gazdálkodása, melynek eredményeképpen az év végére komoly megtakarítások keletkeztek, és amely megtakarításokból újultak meg az óvoda vizes blokkjai, és készül el az előtér új járólapozása is. Új kazánt kap a bölcsőde, és annak lábazata is kijavításra kerül. Valamint az épület tetejének szigetelését is részben felújítják, amely munkálatokra összesen 8 millió ft-ot költünk.

Saját forrásainkból kellett az intézményünk fejlesztéseit elvégezni, mert nem volt olyan pályázat, amivel ezeket megoldhattuk volna. Egy épületben három funkcióval működik az intézményünk az óvoda- bölcsőde, és  konyha.

Emiatt nem volt egyetlen lehetőségünk sem az épület felújítására. Történt ez az után, hogy több,mint 300 ezer forintot fizetett az önkormányzatunk azért, milyen fejlesztési elképzeléseink vannak, és az hogyan illeszkedik az a Somogy Megyei Területfejlesztési koncepcióba.

Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz is a laktanyai sportcsarnok fűtésrendszerének felújítására is, de sajnos nem nyertünk ezen a pályázaton sem.

A 2017-ben már év elején fontos döntéseket hozott a képviselő-testület, hiszen Taszár község „rendezési tervének” módosítása vált szükségessé.

Legfontosabb ok, a laktanya nyugati területének egy részéből „ipari park” kialakítása, valamint a lakótelepi sportpályát is magában foglaló 7 hektáros terület átminősítése tette szükségessé.  Utóbbi területből a képviselő-testület értékesíteni kíván 4 hektárt, ahol napelem parkot szeretnének megvalósítani magán beruházás keretében.

25 évre köt szerződést a beruházó az EON-nal, és így évente több, mint 1 millió ft többlet adó bevételt jelent majd  községünknek. Hosszú távon azonban annak a jelenleg fás-cserjés, és rendezetlen, szemetes  déli területnek a  rendezetté válását is jelenti majd, hiszen nagyon sok problémát okoz a tisztán tartás.

A lakótelepi sportpálya tervezett megszüntetésével együtt, a Honvéd Sport Egyesület helyet kapott a laktanyai sportcsarnokban, ahol saját forrásából fogja megteremteni az önkormányzat a megfelelő körülményeket, amely elsősorban a fűtés rendszer felújítását jelenti, és ami több millió forintba fog kerülni. Sajnos a korábban benyújtott felújítási pályázatokon nem sikerült nyernie önkormányzatunknak.

A lakótelepi sportpálya tervezett hasznosítása-értékesítése után, a falu-családi napokat, a laktanyai sportcsarnok és az óvoda közötti területen kialakítandó új helyszínen szeretnénk megrendezni, ahol minden feltétel adott.

A 2017-es év fejlesztéseinek nagy részét az a 44 millió Ft biztosította, amelyet az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok állami támogatására kapott Taszár község, immáron második alkalommal. Ebből az összegből valósítottunk meg, a Hunyadi utcát a Mátyás Király utcával összekötő útszakasz újra aszfaltozását, a Toldi utca járda 794 méter hosszú újra aszfaltozását, a Kinizsi utca déli részének újra aszfaltozását, és a lakótelep nyugati oldal útjainak féloldali aszfaltozást, amivel komoly kritikát kaptunk, valamint a lakótelep keleti oldalán a járda felújítását 510 m hosszan. Új parkolót készítettünk az általános iskola mellett, és az önkormányzat előtt is leaszfaltozták a parkolót.

A fenti felújítások nem valósulhattak volna meg akkor, ha a lakótelep nyugati oldalát teljes felületen újra aszfaltozzuk, és ezt szerettük volna megértetni mindenkivel, aki kritizálta a munkálatokat. Hozzá kell tennem azt is, hogy tavaly 43 aknafedél is ki lett cserélve az idén felújított útszakaszon.

A lakótelep történetének egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb út és járda felújítási programja fejeződött be idén, hiszen az elmúlt 2 évben ilyen nagyságrendű felújítást nem sok hasonló nagyságú önkormányzat tudott elvégezni 86,2 millió ft összegben.

Az elmúlt évtizedeket is figyelembe véve, nagyon sok pénzt fordított az önkormányzat a rossz állapotú lakótelepi utak, és járdák felújítására, vagy a közvilágítási rendszerre, amit saját forrásból, 100 millió forintért újítottunk meg.  Terveink szerint a jövőben folytatni kívánjuk a lakótelepi járdák felújítását, és új parkolók kialakítását.

A fenti állami támogatáson túl, az önkormányzat saját forrásból is igyekezett felújításokat végezni, amelyből tavasszal  2,7 millió ft-értékben felújította a lakótelepi élelmiszer bolt tető szigetelését, amelyre nagy szükség volt már.

Elkészült az önkormányzat épülete előtti tér felújítása közel 1 millió ft saját forrásból, amire új köztéri padok kerültek kihelyezésre.

Új nyílászárókat kapott a Széchényi u. 64 épület is, ahol a szociális alapszolgáltató központ működik, és amelyre közel 2 millió ft forrást biztosítottunk. Az év végén pedig az önkormányzat épületének keleti része kap új tetőszigetelést 4,3 millió ft értékben.

Összességében idén 18 millió ft saját forrásból megvalósuló fejlesztést végzünk el a 44 millió ft állami támogatás mellett, amely a jelen helyzetben nem kis eredmény!

Mind ezek mellet meg kell még említeni az augusztus 11-én történt rendkívüli jégverést és vihart, ami komoly károkat okozott az épületekben, értékeinkben. Taszáron szinte minden házban kárt okozott a jégverés, jellemzően a tetőkben okozott károk, ablak üvegek, redőnyök sérültek meg, de a lakótelepen egy társasház tető szigetelésének a felét szakította le a szél. Fák dőltek ki, ágak szakadtak le, amelyek a temetői sírokban okoztak károkat, amit az önkormányzatnak kellett megtérítenie. Ezért is döntöttünk a temetőben található 14 tölgyfa speciális, műszeres vizsgálatáról annak érdekében, hogy állapítsák meg a szakemberek, hogy ki kell-e vágni őket, vagy elég lesz az ágak egy részének eltávolítása?

Jelen információim alapján egy fát sem kell kivágni, de az ágaik egy részét majd le kell vágni, a balesetveszély csökkentése érdekében.

A nyári viharkár egyenlege az önkormányzati tulajdonú épületekben több,  mint 14 millió ft kár keletkezett, aminek csak töredékét fizette ki a biztosító. Szeptember végén rendkívüli segítségért ún. Vis-major támogatásért fordultunk a Belügyminisztériumhoz 4,3 millió ft összegben, amelyről támogató döntés született december elején.

A település egészét tekintve azonban sok megoldásra váró feladat vár még ránk, amelyet a jelen anyagi  helyzetünkben még odafigyeléssel is nehéz lesz megoldani.

Ilyen feladat a régóta várt, és azóta már sikeresen elfogadott település ivóvíz-minőség javító programunk pályázata. Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség végzi a pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat, amelyek nagy része lezárult már, és  reményeink szerint 2018-ban már szemmel látható jelei is lesznek ennek a fejlesztésnek községünkben. Ez lesz az a 400 millió ft értékű, beruházásunk, ami megszünteti majd Orci községtől az ivóvíz függőségünket, hiszen már évek óta Orciból származó vizet isznak a lakótelepen élők.

Valamint ebben a pályázatban rendeződik majd hosszútávon az ivóvíz rendszer elektromos hálózatának vitatott és peres eljárása, amely tekintetében jelenleg is jogi eljárás van folyamatban a KAVÍZ Kft-vel szemben.

Remélhetőleg ez a fejlesztés hosszú évekre megoldja majd községünk ivóvízzel kapcsolatos problémáit, és más víziközmű rendszer fejlesztési elképzeléseinket. A felújítás 100%-os támogatású lesz.

A volt laktanya területén egyre bővülő számú vállalkozásnak adunk helyet, melyek bérleti díjjal, és egyéb adókkal járulnak hozzá községünk költségvetéséhez. Jelenleg is tárgyalásokat folytatunk cégek képviselőivel, akik munkahely teremtő beruházásokkal is segíthetnének a laktanya további hasznosításában. Két vállalkozás az általuk bérelt ingatlanok megvásárlását kezdeményezte, és egy harmadik vállalkozó szintén ingatlant vásárolna a volt laktanyában.

Itt szeretném megemlíteni még, hogy a Somogy Megyei Múzeum részére a korábban raktározásra adott 3 épületből, már csak egyet adunk térítésmentesen,  a 20-as épületet már bérbe adjuk szeptembertől, ami szintén több, mint 700.000 ft többlet bevételt jelent éves szinten.

A beszámolóm elején említettem azt, hogy a település rendezési tervének módosítása megtörtént. December 13.-a az önkormányzatunk számára két pozitív információt is hozott, ami nyertes pályázatokat jelent

Elsőként a laktanya nyugati oldal egy részének ipari park kialakítására benyújtott T.O.P. pályázatunk 300 millió ft-os támogatást kapott. Ezen az 5690 m2-es területen , 3 épület teljes körű felújítását, és szükséges közmű felújításokat fogjuk elvégezni 2018-ban.

Másod sorban az óvoda intézményünk 7,4 millió ft értékű  infrastrukturális fejlesztése, melyben teljesen új arculatot kap majd intézményünk egy új utca fronti kerítéssel, és sok udvari fejlesztéssel.

A fenti pályázatok sikeressége érdekében végzett munkájáért, valamint az önkormányzat „Rendkívüli Működési Hiányának mérséklése érdekében tett erőfeszítései miatt köszönettel tartozunk Witzmann  Mihály országgyűlésiképviselő úrnak.

Szeretnénk folytatni tovább, a volt laktanya területének hasznosítását, ahol az épületekhez tartozó területek kimérése tavaly már megtörtént azért, hogy így rendezett viszonyokat teremtsünk a jövőre nézve, valamint azért is, hogy más vállalkozásokat is ide csalogassunk. Célunk továbbra is, a vállalkozásbarát környezet kialakítása, biztosítása.

A lakótelepi úszó medencék szabályos elbontása vár még ránk, feladatként, és a lakótelep 5-ös épület rendezetlen és megoldatlan problémája.

Tovább folytatódott a lakótelep 12-es épületének hasznosítása is, melyben jelenleg 5 vállalkozás végez szolgáltatásokat.

Lépéseket tettünk a volt falusi iskola hasznosításának megoldására, amelyben tovább szeretnénk lépni a lakások kialakítására, hiszen ez az ingatlan egy társasház.

Kis mértékben ugyan, de sikerült előre lépni a településen található szemét ügyében, és az újonnan kiosztott szelektív hulladékgyűjtő edényeket is használja a lakosság, hogy nagyobb tisztaság legyen.

Mindemellett van még mit tenni a szemetelés területén, hiszen buszmegállókban is nap, mint nap rendetlenséget tapasztalhatunk

Komoly gondot okoznak a rongálások, melyeknek a szabadtéri padok, utca névtáblák és villanyoszlop égők, és az új játszótereink eszközei is áldozatul esnek. Éjszakai játszótéri randalírozással is zavarják a fiatalok, mások nyugalmát.

Sajnálatos tényként kell megemlítenem, az elmúlt időszakban történt betöréseket is, amely miatt ismét előtérbe került a térfigyelő kamera rendszer kiépítésének szükségszerűsége. Nagy valószínűséggel képviselő-testületünk támogatni fogja ennek kiépítését, így is növelve a lakosság biztonság érzetét.

Községünk kulturális közéletében jelentős szerepet vállalt idén is az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér intézményünk, melyben változatlanul nagy sikerrel működik a számítógépes szoba a könyvtárral együtt, de a közösségi rendezvényeink megszervezéséből, és lebonyolítását is ezen intézményünk végzi.

Itt megemlíthetem a Költészet Napját, a Magyar Kultúra Napját, a Március 15.-i nemzeti ünnepet, a húsvéti tojásfestést, vagy a gyermeknapot, és a családi napot, vagy az október 23.-i rendezvényt, a szüreti felvonulást, a Mikulás ünnepséget, és az Adventi rendezvényeinket, hogy csak jelentősebbeket soroljam. Év közben több programban és kirándulás szervezésében is kivette részét ezen intézményünk, például a legutóbbi

Budapesti opera látogatással.  Meg kell még említenem a kulturális közfoglalkoztatási programot is, hiszen két fővel segítik intézményünket pályázati módon. Szeptember végén került megrendezésre idén az ötödik alkalommal, a  Nyugdíjas Szervezeteinek Somogy Megyei Egyesületével közösen a „Katonadalos Találkozóra.”

Anyagilag támogattuk a helyi egyesületeket, köztük a Honvéd Sport Egyesületet, a Turul egyesületet, és a Vital Lovas Klubot.

A testvér települési kapcsolataink ápolása is folyamatos, melyben megemlítem az Okucani városban tett látogatásunkat. Idén is megrendezésre került az Alakulat Napja rendezvényünk melyet a Somogy Megyei Veterán Egyesülettel közösen tartottunk.

Idén is megrendezésre került az önkormányzati mikulás ünnepség, ahol egy mikulás csomaggal, és zenés műsorral kedveskedtünk a taszári gyerekeknek. A szépkorúaknak  idén 10.000 ft-os Erzsébet utalvánnyal tudunk kedveskedni, a vacsora, és az ünnepi műsor mellett.

Idén először volt forrása az önkormányzatnak arra, hogy a Mikulás ünnepségen a csomag mellé, egy 7500 ft-os Erzsébet utalvánnyal támogassa a 305  taszári állandó lakcímmel rendelkező, 18 éves kort még be nem töltött gyereket. A támogatást kiegészítette a képviselő-testület még azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőket 10.000 ft értékű Erzsébet utalvánnyal támogatta, amely szintén komoly segítséget jelent a szülőknek véleményünk szerint. A mikulás ünnepségen Witzmann Mihály országgyűlési képviselő úr is adott csomagot a taszári gyermekeknek, és a „szépkorúak vacsoráján” is hozott ajándékot a nyugdíjasoknak, amit nagyon szépen köszönök a nevükben is.

Önkormányzatunk a szigorú és takarékos gazdálkodásának köszönheti a fenti eredményeket, amelyre szilárd anyagi helyzete ad fedezetet! Az év hátralévő időszakában kerül sor az adventi záró rendezvényünkre, valamint a karácsi koncertre a templomban, melyet a Kaposvári Zenekedvelők Egyesülete tart minden évben községünkben.

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom