Mindennapok 2017 július

2017 július 30.

Nagy Tisztelettel köszöntök minden olvasót július hónap harmadik, és egyben utolsó bejegyzésében. Az időjárás véleményem szerint az évszaknak megfelelő…ma…leszámítva az elmúlt napok néha szélsőségesen viharos eseményeit.

Az elmúlt bejegyzésem óta eltelt időszak eseményeit tekintve nem igazán tudnék „új” hírrel elő állni. Pontosabban fogalmazva azért mégis csak van egy-két dolog a tarsolyomban. Na jó! Nem akarom tovább csigázni a nyári „uborka szezonban” információra éhes látogatók kíváncsiságát. Ezért a legfontosabbal kezdem, hiszen megszületett a minisztériumi döntés, a taszári Körzeti Általános Iskola Igazgatói állásra benyújtott pályázatra. A két pályázó közül egyikét sem fogadta el a „Miniszter” különböző „hibákra hivatkozva”, ezért a jelenlegi igazgató, Horváth Zoltán Gábor lesz egy évig kinevezve ismételten igazgatónak. Az igazgató helyettesi kinevezésről nem tudok semmit, de a Faludyné Kiss Szilvia ebbéli státusa már „biztosan megszűnt….szerintem…”

A lényeg még ma is az oktatási intézménybe járok gyerekek tanítása, és a „körülmények” megfelelő menedzselése…

Július 24-től augusztus 4-ig „igazgatási szünet” miatt a polgármesteri hivatalban a nyári szabadságok miatt nincs ügyfélfogadás. Emiatt volt egy-két észrevétel a Tisztelt lakosság részéről, de hamar sikerült „megoldani” a „problémákat”.

Pályázatot nyújtottunk be az óvoda-bölcsőde intézményünk udvarának felújításra, és játszó eszközeinek cseréjére, valamint új, utca fronti kerítés építésére, és udvari árnyékolásra, valamint babakocsi tároló kialakítására. Reméljük, hogy talán azért sikerül majd nyerni, hiszen nem túl sok forrásra, 8 millió ft-ra pályáztunk.

Sajnos a Belügyminisztérium által meghirdetett  volt laktanyai sportcsarnok felújítására benyújtott pályázat is „váró listára” került, így más módon, és forrásból kell majd megoldani az épületben a Honvéd Sport Egyesület számára megfelelő körülmények kialakítását.

Benyújtottuk az önkormányzatok „rendkívüli működési támogatása” pályázatunkat a Belügyminisztériumba, amelyre nagy szükségünk van. Remélem, hogy kap az önkormányzat  majd a 10 millió ft-os működési költségeinek kompenzálására.

Azt csak halkan jegyzem meg, hogy július 24-től "évi kimért" szabadságomra távoztam, amely 2 hetet jelent.

 

2017 július 16.

Köszöntök minden kedves olvasót július második bejegyzésben. Ma egy kicsit hűvösebb idő van „nyár közepéhez képest”, de a forróságnál azért mindenképpen sokkal komfortosabbak a hőmérsékleti viszonyok.

Az elmúlt két hét eseményeinek felsorolását, a múlt hét szerdai út-és járda felújítási eljárás ünnepélyes lázárásával kezdem. Szerdán délelőtt 10.00-órakor a polgármesteri hivatal előtti téren tartottuk az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak  nyújtott állami támogatásból elkészült út-és járda felújítási programunk átadási ünnepségét, melyre meghívtam a község lakosságát is.

A nem túl nagy számú helyi érdeklődő előtt köszöntöttem Witzmann Mihály országgyűlés képviselő urat, Bíró Norbert Somogy Megyei Önkormányzat Elnökét, Spánicz Jánost, a kivitelező Pylon-S Kft ügyvezetőjét, és a lakosság részéről megjelenteket. A fenti sorrendben mondtak beszédet meghívottjaink Spánicz János ügyvezető igazgató Úr kivételével.

Taszár volt katonai lakótelep történelmének eddigi legnagyobb út-és járda felújítási programja zárult le idén, amely összesen 88 millió ft felújítást jelent az elmúlt két esztendőben.

Wiztmann Mihály országgyűlési képviselő Úr említette meg azt a nagyon fontos tényt, hogy ezt a 88 millió ft-ot nem kapta volna meg községünk anélkül, hogy a képviselő-testület-(ek) nem gazdálkodtak volna jól, hitel felvétele nélkül, az elmúlt években, évtizedekben. Tényként kell megemlíteni ezt is, mert így lehet objektíven véleményt alkotni, hiszen ennek a gazdálkodásnak az eredménye az 88 millió ft állami támogatás, amit elkölthettünk erre a felújításra!

19665472_1930196793923372_497299738746016613_n.jpg

19756347_1930196763923375_4943009551693792497_n.jpg

19731891_1930196903923361_7280246097163655418_n.jpg

Büszke vagyok arra, hogy részese voltam többekkel együtt annak a gazdálkodásnak, amely ezt az eredményt hozta községünknek.

Természetesen lehet kritikákat is megfogalmazni az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban, de az eredmény azért magáért beszél szerintem.

Arról is lehet beszélni, hogy miért ezeket az utakat és járdákat újította fel az önkormányzat, de  a válaszom „csak annyi: Ennyi pénz volt rá, és minél több helyszínen szerettünk volna felújításokat. Tudjuk, hogy máshol is szükség van út-és járda felújításokra, de majd a későbbiekben azokra is sor fog kerülni.

Megemlíteném még az önkormányzatra háruló, és a közterületek fűnyírásával kapcsolatos óriási terhet, amely sajnos súlyos milliókba is kerül, és amely munkát mindig kritika ér a lakosság részéről. Erre a „problémára” a közterületek fűnyírására is vonatkozó helyi rendeletünk módosítása lesz a „megoldás”. Emberek nélkül ezt sem tudja megfelelően ellátni az önkormányzat, így nagy valószínűséggel változtatni kell majd rajta.

A családi házas övezetekben ismételten az ingatlanok tulajdonosainak lesz a feladata a fűnyírás elvégzése, amelynek időpontjáról most nem tudok nyilatkozni.

A múlt heti vihar is okozott fejtörést a számunkra, hiszen a lakótelepen letört ágakat is el kellett szállítani, és csak speciális járművel lehetett levágni azokat. Itt is köszönetet mondok Dancs József vállalkozónak, aki ismételten segített az első szóra.

Véget ért a nyári „Erzsébet Tábor” Zánkán, ahol 108 taszári gyerek nyaralt, és ahol nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Ezt a nyaralást személyesen meglátogatta Witzmann Mihály országgyűlési képviselő Úr is, aki elismerően nyilatkozott. Köszönjük szépen a látogatást Képviselő Úr, jól esett a figyelmességed!

19657262_1929683777308007_8931333126947460801_n.jpg

19748834_1929684007307984_5169133012460552689_n.jpg

A lakótelepi játszótéren is szükségessé vált az egyik eszköz javítása, amit részben rongálás is okozott.

20049569_1378084675578201_923791110_o.jpg

Elkészült az önkormányzat előtti park, amelyet viacolor burkolattal alakítottunk szebbé, és amelyhez még új, hozzá illő padokkal is szeretnénk kiegészíteni.

19578676_1366335580086444_490257500_o.jpg

19679863_1366335596753109_1339795386_n.jpg

A múlt csütörtökön tartottunk rendkívüli testületi ülést, melynek napirendi pontjait és az erről készült jegyzőkönyvet  majd az önkormányzat honlapján is olvashatják a Tisztelt érdeklődők. Nem sok olyan közérdekű információt akarok erről az ülésről megosztani, csupán két dolgot. Az egyik a "helyettesítő védőnőnk" Éles Anita munkaviszonyának áthelyezéssel  történő megszűnése. Ő Andocsra nyújtott be pályázatot, amelyet sikeresen el is nyert. Így munkaviszonya július 15 hatállyal megszűnt Taszáron. Köszönjük szépen az eddig végzett áldozatos munkáját, a továbbiakhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánok. A védőnői helyettesítését a batéi kolléganő, Georgina fogja ellátni a nyár végéig a jogszabályoknak megfelelően, amire már intézkedés történt.

A másik említésre okot adó bejelentés, az óvoda-bölcsőde intézményünkre benyújtott 8 millió ft-os pályázatunk beadása, amelyben részeben új utca fronti kerítést szeretnénk, és udvari játékokat, valamint árnyékolást a gyerekeknek. Remélem, hogy sikerrel járunk majd e tekeintetben is.

 

Múlt kedden, július 11-én köszöntöttük 76. születésnapja alkalmából szeretett édesanyánkat családi körben, aminek nagyon örült. Ezek a fontos pillanatok számomra az életben, hiszen én személy szerint mindig arra törekedtem,törekedek, hogy csak azokkal az impulzusokkal törődjek leginkább, amik adnak nekem „valami pluszt”, és nem azokkal, amik „elvesznek belőlem”! Ez is egy ilyen „pozitív impulzus” volt! Isten éltessen még sokáig erőben, egészségben édesanyánk!

 

 

2017 július 2.

Köszöntök minden kedves olvasót július első bejegyzésben, ezen a hamisítatlan nyári vasárnapon. Kellemes az idő, szépen süt a nap, és nincs rekkenő hőség! Kell ennél több? Szerintem nem!

Szokásom szerint ismételten igyekezek összefoglalni az elmúlt két hét eseményeit. Az elmúlt két hét eseményeinek fontossági sorrendjében első helyre került a községünk rendezési tervének elfogasi eljárása, amely sajnos hosszadalmas eljárás, és bizony nagyon „drága mulatság” is egyben. Július 19-én a Somogy Megyei Kormányhivatalban került sor a Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész által összehívott egyeztető tárgyalásra Kaposváron. 28 szervezet képviselőit hívta meg ifj. Horváth János állami főépítész, és a csekély számú résztvevő mellett viszonylag gyorsan megtárgyaltuk az eljárás ezen szakaszát. A következő, véglegesen elfogadott és hatályba léptetést a múlt hét csütörtöki testületi ülésen hagytuk jóvá, és a kihirdetést követően majd július 3-án, hétfőn fog életbe lépni az új  rendezési tervünk egységes szerkezetbe foglalva.

A fenti eljárás mellett természetesen volt még más, fontos feladat is, amelyet el kellett végezni. A közterületek fűnyírása, karbantartása, és az önkormányzat épülete előtti új park átadása, és annak megfelelő környezete. Itt a virágosítás mellett, az új padok helyeinek és vásárlásának előkészítésére utalnék. A szélvihar miatt letört faágak eltávolítása is folyamatosan történik, és sajnálatos módon saját kapacitásunk nincs ezekre a munkálatokra, hiszen szinte mindegyik letört ágat csak darus, speciális járművel lehet eltávolítani. Itt szeretnék köszönetet mondani a DAMÜ Kft ügyvezető igazgatójának, Dancs Józsefnek, aki készségesen, és gyorsan az önkormányzat segítségére sietett ebben a kritikus helyzetben.

A közterületi játszótereken megkezdtük a homokozókban új homok szállítást, és a játszótéri eszközök alatt a kavicsok között a gyom mentesítését is.  Sajnálatos módon, a közterületeken végzett fűnyírás alkalmával a múlt héten is megsérült egy autó szélvédője, és bármit mondok, teszek, azt nem tudom elérni, hogy ilyen esetek a jövőben ne forduljanak elő.

Mint azt már a korábbiakban említettem 29-én, csütörtökön délután tartottuk a képviselő-testületi ülésünket, amelyen több napirendi pont mellett a rendezési terv módosításáról tettem elsősorban említést. A tervezett napelempark is szerepelt a megtárgyalt ügyek között, de itt még sok kérdőjel van, amiket előzetesen meg kell oldania a testületek, ezért erről nem igazán tudok még mit írni. A megtárgyalt napirendendekről olvashatnak még az érdeklődők az önkormányzat honlapján is.

Szomorú esemény is történt a múlt héten, pontosan a testületi ülésünk napján, mert egy volt kollégánk, Hajcsár Lajos taszári lakos, akit közel 30 éve ismertem, 48 éves korában elhunyt. Őszinte részvétemet fejezem ki a családnak.

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom