Napelem Park Taszáron

Tisztelt olvasók!

 

 

A mostani bejegyzésemben egy olyan témáról írok, amely véleményem szerint nagy jelenőséggel bír Taszár község jövőjét illetően, és egyértelműen irányt mutat községünk fejlesztésbarát szándékait illetően.

A másik fontos indok amiért klaviatúrát ragadtam a témát illetően az nem más, mint azok a téves információk, amelyek „keringenek” a köztudatban erről a fejlesztésről. Így is szeretném eloszlatni azokat a félelmeket, kételyeket, amik az információ hiányában megfogalmazódtak a Tisztelt taszári állampolgárokban ezzel a „tervezett” fejlesztéssel kapcsolatban.

Az első és legfontosabb információ, amelyet szeretnék megosztani a Tisztelt olvasókkal, az nem más, mint a „lehetőségek kihasználása”!

Használom ezt a kifejezést azért, mert véleményem szerint manapság egy település közéletét tekintve a „helyi sajátosságok” figyelembe vételekor is óriási jelentőséggel bír ez a fogalom, de mindaddig, amíg csak lehetőségekről beszélünk, addig „ne törjünk pálcát” a tervezett fejlesztés felett!

Miért írom most ezeket a sorokat?

Azért Tisztelt olvasók, mert most olyan lehetőség adatott Taszár községnek, amelyben egy nagyon komoly környezetvédelmi beruházás előtt állunk, ami egy NAPELEM PARK!

Gondolom én még mindig azt, hogy egy ilyen beruházás komoly lehetőséget ad községünknek, amely inkább jár előnyökkel, sem mint hátrányokkal. Mielőtt azonban részleteibe mennék a beruházásnak, meg kell jegyeznem, hogy sajnálatos módon nem mindenki gondolkozik hasonlóan e tárgyban.

Hangsúlyozom, hogy most csupán lehetőségről írok, és nem kész tényekről.

Az elmúlt héten képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk a napirendek között a 071/2 hrsz ingatlanról szóló fejlesztési elképzelést.  A  7 hektár nagyságú ( lakótelepi sport pálya, kutya futtató, és a tőle délre eső terület) egy részének, 4 hektáros területének napelem parkká alakítását. Ennek a területnek a hasznosításáról született akkor „elvi döntés”.

Ez utóbbi nem kötelezi a taszári önkormányzatot semmire, hiszen „elviekben” értettünk egyet azzal, hogy ott, azon a területen egy napelem park létesüljön.

Mit is jelent ez a beruházás Taszár községnek ?

Először az előzményekről szeretnék írni a teljesség érdekében. Tavaly megkeresett egy kaposvári cég azért, hogy milyen területei vannak az önkormányzatnak egy napelem park kialakításához hosszú távra, mert 1 hektárt szeretnének bérbe venni, vagy megvásárolni.

Akkor személyesen megtekintettük az érintett területet, és erről a képviselő-testületet is tájékoztattam. Itt is szeretném kihangsúlyozni, hogy csak önkormányzati tulajdonú területek jöhettek szóba, és olyan "művelési ággal" rendelkezők, amelyeket a helyi rendezési tervünk is engedélyez! Ilyen területekből azonban nem sok van, és ezért is esett a választás erre az ingatlanra !Miután a tájékoztatásom  megtörtént, már akkor is támogató vélemények alakultak ki az ülésen, hiszen ez egy nagyon hasznos beruházásnak tűnt már akkor is.

Január elején felhívott a beruházó cég képviselője, hogy megkapták a szükséges engedélyeket és ezt még kiegészítették 2 napelem parkkal, így már 3 park létesítésére kaptak lehetőséget!

Ez a tervezett beruházás nem önkormányzati pályázat alapján került előzetesen megvizsgálásra, hanem egy erre szakosodott cég megkeresés alapján. A céget Opti Solarnak hívják, és kaposvári székhelyű.

Új helyzet állt elő, és amikor eljöttek Taszárra, az eredeti helyszínt bejárva fogalmazták meg azt a kérelmüket, hogy mindhárom parkot ezen a 7 hektáros területen valósítsák meg.

A terület sajátossága az, hogy annak egy részét a Honvéd Sport Egyesületnek adta át használatra az önkormányzat 2008-ban. Gyorsan hozzá kell tennem, hogy ezen a területen van a sportpálya, ahova futni is járnak a helyiek, és az épületben működik egy kondi terem is, valamint itt szoktuk tartani a falunapokat is. Emiatt nem kis fejtörést okozott a kérelem, és természetesen a helyi egyesülettel való egyeztetéseket is előre vetítette. A képviselő-testület senkit nem akar kényszer helyzet elé állítani, de azért egy ilyen hosszú távú fejlesztési koncepció mégis csak fontos szerepet játszik egy település életében.

Lassan 9 éve tartjuk fenn azt a „megörökölt” kettőséget, amit ránk hagyott a honvédség, és ami Taszárt most jellemezi. A 2 sportpálya és öltöző szerintünk luxus, amit egy ilyen nagyságú település nem tud hosszútávon hatékonyan működtetni, fentartani és megengedni magának. Erről már korábban is szó esett az egyesületek vezetőivel, és most körvonalazódik a konkrét változás lehetősége.

A laktanyai volt sportcsarnokot is átadta az önkormányzat a HSE-nek, amire több pályázatot is benyújtottunk sajnos sikertelenül, de ez az épület szerintem is ideális lenne a lakótelepi sportpályán lévő épület helyett, amelyet a HSE egyesület vezetője is támogatott a korábbiakban. A kondi teremnek is jobb körülményei lehetnének odabenn a sportcsarnokban. Az egyesület beköltözéshez természetesen szükség van még a fűtés rendszer kialakítására is, amellyel megfelelő feltételeket teremtenénk a működéshez. Ez utóbbit természetesen meg is oldjuk, ha létre jön a beruházás.

Fontos megemlítenem azt is, hogy amennyiben a napelem park megvalósul, az így termelt áramot nem a taszári elektromos rendszer ellátására használhatjuk, mert ezt az EON rendszerébe táplálják. Közérthetőbben fogalmazva, nem a községünk részére készítenek elektromos erőművet. Ebből a megtermelt energiából keletkezik majd iparűzési adó bevétele községünknek, amelyet a későbbiekben is említek.

A helyszín kiválasztása sem a "véletlen műve", hiszen az elektromos rendszer helyi adottságait kellett figyelembe venni akkor, amikor a helyszín kiválasztása megtörtént. Ezért esett a választás erre a területre.

Ezekről az önkormányzati „elképzelésekről” beszéltem a múlt hét pénteken, a testületi ülésünk döntése értelmében a HSE elnökével, Lendvai Miklóssal az irodámban. Az első reakciók pozitívak voltak, hiszen ez a „téma” már többször szóba került. A területet fölmérővel ki kell méretni, és meg kell osztani, valamint a település rendezési tervében szereplő „művelési ág” változását is át kell vezetni hivatalosan. Addig, amíg ezek nem készülnek el, elég korlátozottak a lehetőségeink minden tekintetben, mondhattam volna azt is, hogy addig nem lehet megkezdeni a beruházást! Ezzel összefüggésben nagyon sok az egyeztetésre váró feladat, amely vár az önkormányzatra, és ez nem megy egyik napról a másikra.

Miután írtam az előttünk álló feladatokról, a teljesség igényével, nem szabad megfeledkeznünk azokról a konkrét előnyökről sem, amit ez a beruházás jelent községünknek!

Melyek ezek az előnyök taszári önkormányzatnak ??

1./ a terület bérleti díja minimum 25 évig, vagy az értékesítésből befolyó összeg.

2./ a cég által fizetett vállalkozók iparűzési adója, ami évenként 300.000 ft/ hektár, amelyből kiszámítható, hogy 1000.000 ft/ év  plusz bevétel adóból

3./ 7,62 millió ft összegben ingyen felajánlott 8 kamerából álló térfigyelő kamera rendszer, amire nagy szüksége lenne ma községünknek

4./ A 4 hektáros területet rendbe teszik, a fákat  kivágják saját költségen, körbe kerítik, bekamerázzák, és a fűnyírás is az Ő feladatuk.

Ezekkel a konkrét ajánlattokkal indultak az előzetes tárgyalásaik, és született meg a múlt héten „elvi döntés” . A „befektető cég” megkapta már a szükséges engedélyeket a megfelelő hatóságoktól, és az önkormányzat képviselő-testülete is úgy döntött, hogy „elviekben” támogatja a valóban „környezetvédelmi beruházást”, amely 762 millió ft értékű!

A változás természetesen a megszokott életünkre is hatással lesz, hiszen a lakótelepi sportpályát ezek után már nem használhatja a lakosság, mert körbe fogják keríteni, és innentől kezdve ez zárt terület lesz. Amennyiben így lesz, akkor az egyik ilyen változás az lesz, hogy futóknak új helyszínt kell találni, és kialakítani.  A laktanyai sport csarnokban kialakított  komplex sport központtal már véleményem szerint nincs nagy probléma. A települési rendezvényeink új helyszínét is a volt laktanyai sportcsarnok melletti területen tartanánk a jövőben, természetesen a terület átalakítása után, és a Kossuth L. utcában egy új bejárat kialakítása után. Van alkalmas terület ennek a változtatáshoz, most a szándék és az egyetértés a fontos.

 

http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/zoldulve-sporol-somogy-a-nap-adhatja-az-energiat-a-megyenek-707390/

 

 

Írom ezeket a sorokat azért, hogy mindenki megértse, az önkormányzat feleadata, felelőssége egy új, a mindenkori körülményekhez alkalmazkodott koncepció kialakítása. Jelen helyzetben erre törekedünk, a lehető legkisebb konfliktussal. Lehet a múltra hivatkozva magunknak erényeket kovácsolni, de a jelenben élünk, és a jövőt alakítjuk ki az utókornak! Nem gondolom, hogy előremutató lenne olyan hangulatot kelteni, amelynek vesztesei lehetünk!

Nekem erről ez a véleményem!

Tisztelettel

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások (1 db)

Molnar Attila

2017. 04. 16. 23:27

Az atletikai ill labdarugopalya megfelelo helye lehetne az iskolahoz kozel eso ,elhagyott es elhanyagolt kiskert.A bekotout tululdalan a park-al szemben. De akkor legyen ez rendes,szabvanyos ,muanyag,atletikai.palya.ill fuves.labdarugopalya,melyet az iskola,ill alakossag is hasznal.Palyazni kellene,MLSZ Atletikai Szovetseg-nel, Ha már a jelenlegi Koormany a sportpalyak fejleszteset tamogatja.

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom