Mindennapok 2016 január

2016 január 31.

Marcella napja van, 46 éve született Minnie Driver színésznő. Köszöntök mindenkit január utolsó bejegyzésében. Esik az eső, s bár enyhe időjárás van, ennek az élvezeti értékét mindez nagyban rontja. Szerintem!

Az elmúlt hét eseményeit az önkormányzatunk 2016 évi start közmunka programjának összeállításával kezdeném, illetve azzal, hogy mennyi felesleges bürokráciával kell megbirkóznunk ebben a tervezésben is. Forintosítva kell kimutatni azt, hogy egy adott munkanem, mondjuk 20 darab beton gyűrű Taszárra szállítása mennyibe kerülne? Igen ám, de erről 3 darab árajánlat kell, és 40 ezer Ft van rá! Ugyanígy kell eljárni a beton gyűrűk daruzásáról is! Nyilván az önkormányzat érdeke a legolcsóbb árajánlat elfogadása, de ha csak 40 ezer Ft van rá, akkor miért rendelnénk meg drágábban? Egy szóval ezt nem is értem, értjük! Mindegy! Megoldottuk! Igaz, hogy az önkormányzati köztisztviselő is „tépte már a haját” ezek miatt a felesleges „körülményeskedések” miatt, de az most más lapra tartozik!Ezt meg is reklamáltuk a munkaügyi központnál egy levéllel, de különösebb eredményt nem értünk el vele. Mondhatnám : pusztába kiáltott szó!

Az előkészületeknél maradva, csütörtökön délután Kaposvárra utazott az egész képviselő-testület, mert a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft és a taszári önkormányzat közötti együttműködést tárgyaltuk meg. Nagy reményekkel fűz a képviselő-testület ahhoz a közös megállapodáson alapuló kapcsolathoz, amelyet este a testületi ülésen határozatban is ratifikáltunk. A 2020-ig terjedő fejlesztési időszak Taszárt érintő terveiről beszéltünk, majd meghallgattunk az Ügynökség vezetőit, akik elmondták a „realitásokat”. Nem mondhatnám, hogy nagyon „elégedett” voltam azzal, amit hallottam. Miközben én 17-18 fejlesztési projektről beszéltem, megkértek, hogy szűkítsem le a „terveink” fontosságát-realitását 4-5 projektre, mert azoknak van realitása. Itt meg kell említenem az óvoda intézményünk felújítását, a gyermekétkeztetést végző konyha felújítását, a község csapadékvíz elevező árkainak szilárd burkolattal történő ellátását, valamint kerékpárút építését Kaposvárig. Ez utóbbit csak akkor lehet elvégezni, ha Kaposvár polgármestere is támogatja az elképzeléseinket.

Miután haza értünk, 16.00-órakor, és 16.30-órakor bizottsági üléseket tartottunk, majd 17.00-ótakor kezdődött a képviselő-testületi ülés, amint  15 napirendi pontot tárgyaltunk.

Napirendi pontok:

 1. 1.      Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

Előadó: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: szóbeli

 

 1. 2.      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

 

 1. 3.      Beszámoló a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntésekről

Előadó: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

 

 1. 4.                 Beszámoló a képviselő-testület által a Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörben a Szociális és Ügyrendi Bizottság által meghozott döntésekről

Előadó: Erjábeczné Dobák Melinda SZÜB elnök

Előterjesztés módja: írásbeli

 

 1. 5.                 Beszámoló a Szociális és Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkájáról

Előadó: Erjábeczné Dobák Melinda SZÜB elnök

Előterjesztés módja: írásbeli

 

 1. 6.                 Beszámoló a Pénzügyi és Kulturális Bizottság 2015. évi munkájáról

Előadó: Szabóné Csonka Nóra elnök

Előterjesztés módja: írásbeli

 

 1. 7.                 A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Keszthelyi Tiborné jegyző

Előterjesztés módja: írásbeli

 

 1. 8.                 Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi várható bevételeiről és kiadásairól

A 2016. évi költségvetés I. fordulója

Előadó: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli (később kerül megküldésre)

 

 1. 9.                 Együttműködés a DDRFÜ Nonprofit Kft.-vel a pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására

Előadó: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

 

 1. 10.             A „Taszárért” Közalapítvány megszűnése

Előadó: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

 

 1. 11.             Zenekedvelők Egyesületének támogatása

Előadó: Pataki Sándor polgármester

Előterjesztés módja: írásbeli

 

 1. 12.             A bölcsőde hatósági ellenőrzése során megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv jóváhagyása

Előadó: Utasiné Kenderák Tímea intézményvezető

Előterjesztés módja: írásbeli

 

 1. 13.             Az óvodai és bölcsődei nyári zárás időpontjának meghatározása

Előadó: Utasiné Kenderák Tímea intézményvezető

Előterjesztés módja: írásbeli

 

 1. 14.             Képviselői felvetések, javaslatok

Előadó: Pataki Sándor polgármester

 

 1. 15.             Önkormányzati hatósági ügyek (ZÁRT ülés)

Ezekről bővebben az ülésről készült jegyzőkönyvben olvashatnak majd. Minden estre annyit meg kell említenem az ülésről, hogy az önkormányzat pert indított a KAVÍZ kft-vel szemben, mert a mai napig nem fizettek Taszár községnek egy forint áramdíjat sem a volt honvédségi vízi közművek átvétele 2008 óta. Pontos összeget nem akarok írni, de 8 millió Ft-al ( vagy többel ) tartoznak a taszári  önkormányzatnak. Hosszú ideje tart ez a „Taszári önkormányzat, kontra KAVÍZ Kft elektromos díjak elszámolása „című egyezkedés, de az időhúzáson, és az önkormányzatunk „lehúzásán” kívül én mást nem igazán tapasztalok. Ígéret-ígéret hátán, magyarázkodás, és már elfogyott a türelem…( lassan a pénzünk is  ). Megkerestem egy gazdasági szakjogászt, elmondtuk a jelen helyzetet, megmutattuk a papírjainkat, ezek után megtárgyaltuk, elfogadtuk testületi szinten a helyzetet. Mindenképpen a jogi útra terelés mellett szálltunk síkra, és el is következett ez.  Az ügyvéd levelet írt, erre jött a válasz, hogy nem akarnak fizetni! Gondolom az időhúzás is fontos szerepet játszik abban, hogy a KAVÍZ Kft nem fizet.

Aki esetleg eddig nem értette volna igazán azt, hogy milyen áramdíjat kér az önkormányzat a KAVÍZ Kft-től, annak egy rövid áttekintést adnék arról, hogy mi is van „ezzel az áramdíjjal”…?!

Az első és legfontosabb tény az, hogy ma Magyarországon a jogszabályokban leírtaknak megfelelően un. árképzési összetevők alapján kell kikalkulálni és összeállítani a „fogyasztói árakat. Ez az, ami nekünk fogyasztóknak a számlánkon szerepel, és ebben az estben 1/m3-re vonatkozik. Ebben a víz és csatorna díjban, az üzemeltető-szolgáltató „szerepelteti”, elszámolja az ivóvíz kutak, a szennyvíz szivattyú működése közben elfogyasztott elektromos áram díját.  Igen ám, de Taszáron ez nincs így, mert 2008-ban, amikor az önkormányzat átvette a laktanyát, és a különböző lakótelepi és egyéb volt honvédségi ingatlanokat, akkor minden a közmű műtárgyat is át kellett vennünk, amilyen műszaki állapotban azok éppen voltak. Se villanyóra a kutakhoz, se szabványoknak megfelelés, és még sorolhatnám tömkelegével a hiányosságokat. A laktanyában egy darab villany főóra volt, ami mérte az egész 16 hektáros laktanyát, a 61 út melletti szennyvíz telepet, 2 ivóvíz kutat. Mivel ma minden önkormányzatnál a közmű üzemeltetője fizeti a kutak, és más műtárgyak villanyszámláját és nem az önkormányzat, emiatt alakult ki a jelen peres eljárás.

A legfőbb gondot az jelenti, hogy a szabályos és szabványos mérőhely kialakítás a tulajdonost terhelné, magyarul az önkormányzatot, és a kiépítés költségei milliós nagyságrendűek, amire sajnos nincs forrása az önkormányzatnak. Ettől függetlenül az energia költségeket ki kell fizetni, és erre is van lehetősége az üzemeltetőnek, csak éppen nem akar fizetni.

Amikor korábban már tárgyaltunk erről, akkor azt mondták számlázzuk ki és fizetnek. Mivel azonban Taszár község önkormányzata nem „ÁFA körös”, magyarul ilyen számlát nem tudunk írni, így ezt az elszámolást sem fogadta el az üzemeltető. Szóval azzal magyarázkodnak, hogy Taszár község önkormányzat „kvázi jó tett a lakosságnak azzal, hogy fizette az áram díjat”, mert 2010-ben nem járult hozzá ahhoz, hogy  a KAVÍZ Kft az elektromos költségeket beépítését a fogyasztói árakba, annak emelkedése okán így azt „áthárítsa” a fogyasztókra.  Egy szóval ma itt tartunk! Remélem, hogy mihamarabb megítélik az önkormányzat számára a jussunkat, mert úgy látom, hogy mindenki csak „fejős tehénnek néz minket”!

Az ülésen még egy közérdekű megkeresést tárgyaltunk, hiszen a BK Pannónia Kft kereste a testületet azzal, hogy a „szárítóhoz” menő utat mikor akarja felújítani az önkormányzat? 2003-ban, mikor polgármester lettem, megkerestem őket is azért, hogy egyrészt bemutatkozzak, másrészről azért, hogy felmérjem az együttműködés és a segítségnyújtás alternatíváit. Már akkor említették, hogy az út állapota rossz, és szeretnék, ha megoldódna a felújítás. Akkor is azt mondtam, amit ma is: az önkormányzat anyagi helyzetének függvényében, és a fontossági sorrend figyelembe vételével igyekezni fogok ebben az út felújításban is, természetesen.  Ahogy múlt az idő, és láttam át egyre jobban az önkormányzati lehetőségeinket, mindez még „megspékelve” a laktanya önkormányzati tulajdonba kerülése utáni óriási probléma halmazzal és az utakra elfogyott központi kormányzati pénzekkel….döbbentem rá, hogy nem látok megoldást ennek az útnak a felújítására.

Arról is írnom kell, hogy a szárítóhoz menő utat, csak a 2 cég használja, míg a túlsúlyos teherautói miatt ment tönkre a Toldi utca. Ezt is megemlítettem már többször, személyes tárgyalásink alkalmával. Természetesen megértem én a problémájukat, de pénz híján ma nem tudok mit tenni, mert van még más önkormányzati út és járda, amit fel kell újítanunk. Megpróbálok mindenkinek „jót tenni”, de néha sajnos vannak „áldozatok”.

Pénteken 18.00-órakor az önkormányzat emeleti nagytermében fogata a testület a község 15 legtöbb iparűzési adóját befizető vállalkozás képviselőjét. Elnézést! 15 céget hívtam meg, de csak 5 cég képviselője jött el. Polgármesterré választásom óta köszönöm meg minden év januárjában a helyi vállalkozóknak azt, hogy adóik befizetésével hozzájárulnak községünk fejlődéséhez. Tavaly 31 millió Ft-ot fizetett 105 egyéni és társas vállalkozás, de sajnos ez az adó idén jóval kevesebb lesz. Mint írtam idén csak 5-en jöttek el, és sajnos a meghívottak többsége még egy visszajelzést sem „enged meg magának”, hogy tud-e jönni, vagy sem! Minden estre én ezt egy kicsit furcsállom, de hát nem vagyunk egyformák.

Összességében egy szerintem nagyon jó hangulatú beszélgetés kerekedett ki ebből a közös kis programunkból, ami szerintem inkább emberi jellemvonások és közös értékek, a kommunikáció elmélyítésében, keresésében mutatkozott meg, mint sem a másik fél hiányosságainak felemlítéséből, ami mind-mind emberi erény…

Miközben lassan a mondókám végére érek, azt meg szeretném jegyezni, hogy mindemellett volt még sok-sok minden, ami a múlt héten történt, mert például orvost kellett hívni az egyik közmunkásunkhoz, mert elájult a munkahelyén, vagy az APEH-nél is voltunk azért, hogy bejelentkezzen az önkormányzat „ÁFA körbe”,az ivóvíz minőség javító programunk miatt, de úgy gondolom, hogy most hirtelen ennyi elég.

2016 január 24.

Timót napja van, 55 éve született Nastassja Kinski német színésznő. Köszöntök mindenkit ezen a hamisítatlan januári hétvégén. A mai napon a tél még megmutatta „oroszlán körmeit” a lehullott hóval. Az idei tél leghidegebb hőmérsékletére is szombat hajnalban ébredtünk, és a hét minden napján keményen „tomboltak a mínuszok”, de hát ez az évszak már csak ilyen.

Az elmúlt hét eseményeit illetően nem tudok beszámolni olyan közérdekű és említésre méltó történésekről, amelyek nagy érdeklődésre adnának számot. Kedden délelőtt az önkormányzat hivatalának fűtés rendszerének leválasztása után került sor, az emeleti irattárban elhelyezett új kazán üzembe helyezésnek, melytől jelentős megtakarítást remélünk az épület fűtési költségeit illetően.  Ez a beruházás 1,8 millió Ft-ba került, amelyet 100%-ban az állam fizetett. Egészen pontosan az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kifizetett 44 millió forintból.

Előzőleg már megtárgyalt és elfogadott fejlesztési elképzelésünknek megfelelően hajtottuk végre ezt a beruházást. A fennmaradó 42,2 millió Ft-ból a lakótelep összes útját aszfaltoztatjuk újra, valamint a lakótelep keleti felén lesznek még járdák felújítva. Ennek a felújításnak az elvégzése előtt, még közbeszerzési eljárást is le kell majd folytatnunk a következő hónapokban. Reményeink szerint tavasszal már elkezdődhet ez az út felújítási projekt is. 2017-ben az állam ígérete szerint majd újból kap 44 millió Ft-ot az önkormányzat, és akkor ismételten felújíthatunk utakat és járdákat majd.

Próbálok többször említést tenni az önkormányzatot érintő aktuális feladatokról, elképzelésekről és fejélesztésekről azért, hogy minél több információval rendelkezzenek az olvasók, és Tisztelt Taszáriak, de sajnos nem igazán tapasztalom azt, hogy a szándékom minden estben célt érne. Még mindig sokan nincsenek tisztában ezekről az aktualitásokról dacára annak, hogy itt is igyekszek megtenni mindent a tájékoztatás érdekében. Gondoltam ezt azért, mert az internet korában sokan ezt a virtuális csatornát használják az információk megszerzésére.

Az elmúlt eseményeiről szóló bejegyzésemet egy számomra is örömteli hírrel zárnám, ha megengedik. Egészen pontosan azzal, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Díszpolgári címet adott tegnap Bellai Zoltán Református lelkésznek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki főtanácsosának, megérdemelten. Itt is szeretnék gratulálni Bellai Zoltánnak az elismeréséért, melyet személyes ismeretségünk és kapcsolatunkra hivatkozva is  megengedhetek magamnak. Meggyőződésem, hogy a megszámlálhatatlan jó cselekedetnek, és rengeteg erőfeszítésnek a gyümölcse „érett be” szombaton este, amelyet megérdemelt Bellai Zoltán Úr. Gratulálok !

 

2016 január 17.

Antal napja van, 74 éve született Muhammad Ali többszörös nehézsúlyú boxbajnok.  Szép januári hétvége van, a hőmérséklet nem túl alacsony, és a nap is szépen süt. A múlt héten leesett hóból mára már nem sok maradt, és ennek én személy szerint örülök.

Az elmúlt hét eseményeinek összefoglalását a hétfőn délután 14.00-órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléssel kezdeném, melyet elsősorban a védőnőnk, Erjábecz Ágnes szülési szabadsága alatti helyettesítése miatt kellett összehívni. Volt azonban még több megtárgyalandó napirendi pont is, melyekben többek között az önkormányzat Peugeot Partner személy gépkocsijának értékesítéséről, a volt Laktanya területének rendezése, valamint a volt  laktanyában található 27. sz. épület hasznosításának pályázati kiírásáról tárgyaltunk és döntöttünk.

 

Erjábecz Ágnes védőnő szülési szabadságának ideje alatt a helyettesítési feladatok ellátására Éles Anita kaposvári lakost bízta meg a testület. A volt szolgálati autó értékesítéséről is döntöttünk, hiszen a 15 éves és 320.000 kilométert futott autónkkal már a sok problémánk volt az állapota miatt. A műszaki vizsga érvényessége is lejár májusban, de a havi 22 ezer Ft „cégautó adó” is komoly terhet jelentett, egészen pontosan 264 ezer forintot évente. Ennek okán is döntöttünk az értékesítéséről, és mielőtt döntést hoztunk, előtte természetesen körülnéztem, hogy mennyiért lehetne eladni az autót. Optimális estben is  100-150 ezer forintot mondtak a kereskedők, látva az autó műszaki állapotát.

Először azt kellett eldönteni, hogy használt autókereskedésbe vigyük be eladni 20-25 ezer forint közvetítői jutalékért, vagy az interneten hirdessük meg. Mi az utóbbi mellett döntöttünk, és 180 ezer forint megjelentetési árról, amit maximum 150 ezer forint alsó árig lehet leengedni. Így is történt! Másnap felettem az internetre 9 órakor az autónkat fényképekkel együtt, és délben már el is vitték 160 ezer forintért, egy Budapest melletti településre vitték el az autót. Minden estre sok érdeklődő volt, és ez így sikerült! Megoldottam !

Maradva a testületi ülés napirendjeinél, hiszen ott kezdtem a „mondókámat”. A volt laktanya területének rendezése napirendben a terület megosztásáról döntöttünk. Erről az önkormányzati szándékról is írtam a korábbi bejegyzéseimben már, de most döntésig jutottunk. E tekintetben először is árajánlatokat kellett kérnem szakemberektől a terület megosztásáról, és a jogszabályokban rögzített feladatok elvégzéséről. Ezek után megteremtődik majd a feltétele annak, hogy minden épületnek valamint, az utaknak, és járdáknak is új helyrajzi száma legyen. Csak ennek az eljárásnak a befejeződése után lehet értékesíteni az épületeket, ami már nagyon fontos lenne a hasznosítás szempontjából is. Természetesen már vannak konkrét érdeklődők és vételi szándék is, így többet már nem lehet várni ennek a fontos feladatnak a megoldására!

A fentiekkel szerves összefüggésben tárgyaltuk az ülésen következő napirendi pontként a volt laktanya 27-es épületének szociális otthon hasznosítása céljából pályázat kiírásáról. Már korábban megkerestek azért, hogy egy bentlakásos szociális otthont szeretnének üzemeltetni a laktanyában olyat, mint amilyet a református egyház működtet a lakótelepen is. A pályázati kiírás az önkormányzat honlapján is olvasható.

Csütörtökön Tamásiban voltam az ivóvíz minőségjavító program társulási tanácsának ülésén, pénteken délután pedig 95. születésnapja alkalmából köszöntöttem Csikós Istvánnét a Református Szociális otthonban egy csokor virággal, és Orbán Viktor Miniszterelnök Úr által aláírt hivatalos emléklappal. Ez utóbbit ,a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok részletezik, és már több alakalommal végeztem ilyen köszöntést településünkön, ami nagy megtiszteltetés a számomra.

2016 január 10.

Melánia napja van, 71 éve született Macskássy Izolda festő, grafikus. Köszöntök mindenkit ezen a hamisítatlan januári vasárnapon. Az elmúlt hét eseményeinek összefoglalóját a közmunkások részére megtartott „szokásos” havi „eligazítással” kezdeném. A blogom rendszeres olvasói már bizonyára tudják azt, hogy ez mit is jelent. Nos! Aki esetleg még nem tudná, azok kedvéért megemlítem, hogy minden hónap első hétfőjén gyűlünk össze az önkormányzat földszinti nagytermében, ahol a havi munkák kerülnek meghatározásra, valamint a korábbi hónap tapasztalatait és közérdekű kérdéséit tárgyaljuk meg közösen, és foglaljuk össze. Véleményem szerint ez egy nagyon hasznos, és  tanulságos gyűlés, és ilyenkor mindenki megkapja azokat a szükséges információkat, amelyek elengedhetetlenül szükséges a havi munkájához. Így volt ez most hétfőn is. Az önkormányzat és intézményeiben megkezdődött leltár, és a villanyoszlopokra kihelyezett karácsonyi díszek is leszerelték a szakemberek. Személyesen találkoztam Trenyik Tamás Úrral, akivel a lakosság részére kiosztandó új, kék színű szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztásáról tárgyaltunk. Nagy valószínűség szerint január végén kerül majd sor erre, melyben az önkormányzat dolgozói is segédkezni fognak. Ennek pontos idejéről, és rendjéről a későbbiekben adok tájékoztatást a Tisztelt lakosságnak.

A hó helyzetről itt most külön csak annyi említést tennék, hogy mégis csak tél van. Szerda este a megkezdődött havazással egy időben az önkormányzat a rendelkezésére álló technikai és személyi feltételeivel összhangban megkezdte a hó eltakarítását. Egész éjjel és hajnalban mentek a traktorok, és tolták, sózták az útjainkat, járdáinkat. Én csütörtök reggel voltam Kaposváron autóval, és Taszárnak semmi szégyenkezni valója nincs az utak és járdák hó mentesítése tekintetében. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy az utakról nem olvad olyan ütemben a hó, ha nincs rajta nagy forgalom. Ezt csupán azért említettem meg, mert azért kaptam kritikát is a hó miatt. Erre nem is akarok mást mondani, mint azt, amit a fentiekben leírtam. Egy dolgot nem szabad elfelejteni!

Közös munkával és segítséggel könnyebb megoldani minden előttünk álló kihívást, mert ahogy Széchenyi is mondta: „..ne azt várd, hogy a hazád mit tehet érted, hanem azt keresd, hogy Te mit tehetsz a hazádért..”  Ennek a mondatnak az átalakítására gondoltam, ahol a „hazád” szó helyére a „Taszár” szó illene…Szerintem…

2016 január 3.

Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót a 2016-os év első bejegyzésében. Genovéva és Benjamin napja van, 47 éve született Michael Schumacher német autóversenyző. A legutóbbi bejegyzésem óta eltelt időszakban az évi „kimért” szabadságomat töltöttem.

Igyekeztem ezt az időszakot pihenéssel, kikapcsolódással tölteni, ami sikerült is több-kevesebb sikerrel. Az év első gondolataiban csupán „nemes egyszerűséggel, a munka folytatását ígérem”! Többen talán részletes „beszámolót” vártak volna tőlem az elmúlt két hét eseményeit illetően, de őket most csalódás érheti, mert megkímélek mindenkit ettől. Inkább koncentrálok arra, hogy a jövő héten megkezdődik az új szelektív gyűjtő edények kiszállítása, és kiosztása a lakosság részére.

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom