Mindennapok 2015 május

2015 május 31.

Köszöntök mindenkit május utolsó napján, ma ünneplik névnapjukat az Angélák Petronellák, és 85 éve ezen a napon született Clint Eastwood amerikai színész,aki  az egyik kedvencem. Igaz, hogy ma egy kicsit szeles, felhős időjárás van, de összességében kellemesnek mondható mindez a véleményem szerint.

Az elmúlt hét is bővelkedett eseményekben, hiszen hétfőn reggel Kaposváron kezdtem a napot, az orvosi rendelő felújításának közbeszerzési eljárás megindítása, és az egyéb ütemezési feladataink megbeszélése okán, az eljárást lebonyolító szakjogásznál. Nincs túl sok idő az eljárásra, és az építési feladatok elvégzésére, emiatt is igyekszek mindent megtenni annak érdekében, hogy mihamarabb elkezdődhessen az orvosi rendelőnk felújítása. Természetesen arra is figyelmet kell fordítanunk, hogy a felújítás ideje alatt az orvosi ellátás zavartalan maradjon a lakosság részére, emiatt a lakótelep 12 épületében lesz majd átköltöztetve és kialakítva az átmeneti időszak alatt az orvosi rendelő. Nagy valószínűség szerint július elején kezdődnek majd az építési munkálatok, és eddig kell majd megoldani az átköltöztetést.

Fontos „mozzanata” volt még az elmúlt hét „történéseinek” a  Belügymisztérium által korábban kiírt „Gyerekétkeztetés feltételeinek javításra” kiírt  pályázattal kapcsolatos előkészületek átszervezése.

Mindezt indokolta egyrészt az, hogy ennek a pályázatnak a benyújtási határideje, május 29-én lejár. Így az előkészületek sok tennivalót kívántak még meg tőlem azért, hogy a május 28-i, csütörtöki képviselő-testületi ülésre, a megfelelő tájékoztatást, előterjesztést tudjam előkészíteni és benyújtani. Ebből a „feszített tempóból” azért adódtak kisebb nézeteltéréseink is, mert nekem is alkalmazkodnom kellett az építési-felújítási pályázatunk tekintetében a tervezőhöz. Emiatt csak az utolsó pillanatban kaphatták meg a módosított, és pontosított, számszerűsített pénzügyi előterjesztéseket a képviselők az ülés előtt, ami nem mindenkinek tetszett, de nagyon sajnálom! Csak ennyit tudtam mondani erről, hiszen nem én javasoltam a már meglévő konyha felújítása helyett a volt laktanyai konyha épületének felújítását! Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy vannak olyan esteke, amikor nem megy minden egyik pillanatról a másikra, és bizony a „határidő is nagy úr!  Ez van! Én a lehetőségekhez képest mindent megtettem, kritizálni mindig könnyebb!

Mire gondolok konkrétan? Arra, amit a korábbi bejegyzésemben már írtam erről a „témáról”. Tudniillik ez a pályázat a „gyermekétkezetés feltételeinek javítása” címet viseli, és emiatt, vagy ennek okán indult Taszár község önkormányzata a döntésünk értelmében, felújíthassuk pályázati pénzből a konyha épületét, új eszközökkel gyarapítsuk a konyha tárgyait, magyarul kompletten minden eszközt újra cserélhessünk. A tányértól a kanálon keresztül a hűtőkig, és még hosszan sorolhatnám…

Aki figyelmesen elolvasta a korábbi bejegyzésemet, az arról kapott információt, hogy a Kossuth Lajos utcában az óvoda épületénél lévő konyha szerepelt elsősorban a felújításra tervezett fejlesztési elképzelésben. Emiatt a korábbiakban egyezettem már a tervezővel, akivel együtt a helyszínen megtekintettük a lehetőségeket bevonva az intézmény vezetőjét, és egy építésügyes szakembert, hogy összeállítsuk közösen a vágyainkat a realitásokkal. Nyilván adott a helyzet, amihez alkalmazkodnunk kellett. Ismerem az épület történetét, adottságait, és a lehetőségeket. Nagyon nehéz a jelen helyzetben a pályázathoz illő és objektív döntést hozni, minden esetre most én sem tudok mit csinálni!

A jelen pályázatban az épület felújításának építési költségeinek  50%-ig új eszközök beszerzését is támogatják.

Az önkormányzatoknak „mindössze” 5% önerőt kell biztosítani a pályázathoz. Országosan 1 milliárd forint a pályázat kerete, ami 3200 önkormányzatra vetítve hát, hogy is mondjam,,,  egyszóval nagyon kevés ez az összeg szerintem. Talán megyénként 3-4  projekt, szóval nem egyszerű.

Ezen előzmények után ahelyett, hogy a jelenlegi óvoda konyhájának fejlesztésről döntöttünk volna, elindult egy új „vonal”, amely a laktanyai volt „hajózó konyha” felújítását célozta meg. Erről a korábbi testületi ülésen döntött a testület, amivel én személy szerint nem értettem egyet. Ennek a pályázatnak a gyermekétkeztetés feltételeinek a javítása a „tárgya”, és nem a szociális étkeztetés körülményei, aminek jövőbeni fejlesztése egyfajta „vízió”, indokként szerepelt a döntésben.  Ez véleményem szerint az első és alapvető különbség a jelen helyzet értékelésében.

Nem vitatkozok azzal az állásponttal, hogy a jelenlegi konyha nagysága, kialakítása, kapacitása minden feltételnek megfelel, de. A benyújtott pályázatban az elmúlt évek gyermeklétszámait  is fel kell tüntetni, mert mégis csak meg kell indokolni valamivel azt, hogy nem a jelenlegi konyhát akarjuk felújítani, hanem egy új helyszínen egy másik épületet. Azzal az összesen 100 gyerekkel, akivel kevesebb lett az elmúlt években a gyermekek létszáma az intézményeinkben, nos azzal nehéz lesz megtenni mindezt. Mert kinek is újítunk fel konyhát? Ez az alapvető kérdés véleményem szerint, amit tisztázni kellett volna, és mérlegelni a döntés meghozatalakor véleményem szerint! „A jövőt kell nézni, hisz a jövőnek építenénk”,szólt az indoklás, és  tudom! Ettől függetlenül ma ezt nagyon nehéz „szakmailag” megindokolni szerintem.

Mindezek után kellett ismét a tervezőhöz alkalmazkodva laktanyai helyszín bejárást megszervezni, kinyittatni az épületet a Somogy Megyei múzeum egyik emberével, ( mert jelenleg ki van adva raktározásra az ingatlan), és az építési szakemberrel együtt, valamint az alpolgármester Úrral, és Varjas Béla képviselővel együtt elmondani a terveket. A helyszíni bejárás után kellett eldöntenie a szakembereknek, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok alapján mit, és mennyi pénzből lehetne kivitelezni az épület felújítását, és milyen új eszközöket lehetne megvásárolni ehhez a projekthez.

Ehhez „adalékként” mellékelem az alábbi számadatokat:

Laktanyai volt hajózó konyha :

Építési költségek:   57.562.077 Ft

Eszköz költségek:   23.854.985 Ft

Összesen: 81.417.066 Ft

Az önkormányzat önrésze: 4.070.853 Ft

A jelenlegi óvoda konyha:

Építési költségek: 27.926.105 Ft

Eszköz költségek: 13.864.105 Ft

Összesen: 41.870.322 Ft

Az önkormányzat önrésze: 2.093.516 Ft

 

Azt pedig „csak mellékesen” jegyzem meg, hogy mindkét helyszínt érintően építési költségvetést valamint az új eszközökről is el kellett készíttetni írásban a csütörtöki testületi ülésre az előterjesztéseket a képviselőnek, ami nem volt kis munka! Így nem csoda, ha volt olyan képviselő, aki ezt fajta eljárási rendet nehezményezte, amit el is ismerek, de nem volt más lehetőség ebben az estben.

Hasonló volt a „helyzet” a másik Belügyminisztérium által kiírt pályázattal is, amelyben önkormányzati utak, járdák felújítását támogatják, és amelyhez 15% önerőt kell biztosítania a taszári önkormányzatnak. A korábbi testületi ülésen a Toldi utca útjáról és járdájáról is döntöttünk, de csütörtökön a az út aszfaltozása mellett döntöttünk. Ennek legfontosabb oka az volt, hogy előnyt élveznek a felújításban a tömegközlekedési útvonalak, ebben az estben maximum 15 millió Ft-ra lehet benyújtani a pályázatot, és a 15 %-os önkormányzati önrészt is biztosítani kell! Pontosan azért, hogy a megfelelő számú és összehasonlítható árajánlatokat értékelni tudjuk, a hét elején vállalkozókkal közösen jártuk be a helyszínt. Ebben az estben is az ülés előtt nem sokkal érkeztek be az árajánlatok, de ezek a korábbi döntésünket csak részben befolyásolták.   Az, hogy ezeken a napirendi pontokon kívül volt még másik 17 is amelyet szintén megfelelő módon kellett előkészíteni, és amelyekkel kapcsolatban szintén nem kevés feladat volt, az szinte önmagától érthetődőnek tűnt, pedig nem kevés erőfeszítés van ezek mögött is.

A csütörtöki napom sem volt kevésbé „feszített” és „sűrű”, hiszen délelőtt 10.00-órakot kezdődött a polgármesteri hivatal emeleti nagytermében a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0005 számú, „a taszári laktanya területének környezeti kármentesítése” elnevezésű pályázat záró rendezvénye, amely  az Európai Unió támogatásával, és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt előkészítésében, és kivitelezésében résztvevő cégek képviselői előtt került sor a „hivatalos” és média nyilvános rendezvényre, amire pont a meghívott média képviselői  nem jöttek el. Biztosan nem minősül már „akkora hírnek” a médiában egy ilyen nagyságrendű környezetvédelmi kármentesítés, mint amely Taszáron történt az elmúlt években, én azért büszke vagyok rá, hogy mindez sikerült, és a későbbiekben még egy külön bejegyzést írok erről a témáról képekkel illusztrálva a kedves olvasóknak. Most azonban engedjék meg, hogy néhány mondatban tegyek említést a kármentesítéséről, és az előzményekről néhány számadattal kiegészítve.

 

Előzményként megemlítem, hogy 1995-ben folyt el a volt laktanya területén az üzemanyag tartályokat a földben összekötő vezetékből 60.000 liter ( nem tévedés ) gázolaj. A Magyar Honvédséget több esetben felszólította akkoriban a Környezetvédelmi Minisztérium határozatban azért, hogy szüntesse meg a környezet szennyezést, de eredménytelenül.

 

A taszári önkormányzat mint az ingatlan jelenlegi tulajdonosa mint a „megörökölt szennyeződés gazdája” kereste a lehetőségeket 2008 után a kármentesítésre, és ebben a most lezárult  projektben mindez sikerült is.

 

A bruttó 244 millió forintos taszári beruházás során ellenőrzött körülmények között termelték ki a szennyezett vizet a laktanya területén, majd megtisztítva vezették vissza a talajba. A rendszer 32 termelőkútja, 64 nyeletőkútja és 10 monitoringkútja több mint 50 ezer m³ szennyezett vizet mosott így át. A terület helyreállítása, az évekig tartó kármentesítési munka idén májusban fejeződött be.

 

Erről is írtam már néhány sort a korábbi bejegyzéseimben, így most erről nem is írnék többet.

Miközben a taszári záróünnepségről írok, azt is meg kell jegyeznem, hogy 11.00-órára Kaposvárra voltam hivatalos, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás Tanács szintén hasonló tárgyú „projektzáró rendezvényére”, amire idő hiányában nem tudtam elmenni. A„sort”, a 13.30-kor Tamásiban megtartott Ivóvíz minőség javító program társulási tanácsi ülésével folytatom, amire idő hiányában szintén nem jutottam el. Ilyen estekben mindig próbálok „fontossági sorrendet” felállítani, és úgy alakítani a programomat. Információ hiányban azért nem „szenvedek”, hiszen a társulási tanácsi ülésről a jegyzőkönyvet mindig megküldik, és olyan „fajsúlyú”döntés sem született, amitől községünk bárminemű „hátrányt szenvedett” volna!

 

A csütörtöki események sorát a 16.00-órakor megtartásra kerülő, Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde Társulási Tanácsi ülése követte,amelyen a  Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde fenntartói jogának átadás-átvételéről és az elszámolásról,valamit a  Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása napirendekről döntöttünk. Az előzményeket már ebben az estben is leírtam a korábbiakban, így erről sem írok most itt bővebben!

 

17.00-órakor kezdődött a képviselő testület ülése amelyen az alábbi napirendi pontokat tárgyaltuk:

 

-Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

 

-Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

-Tájékoztatás Taszár község közrend és közbiztonsági helyzetéről

 

-Rendőrkapitányság Kaposvár kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezéshez véleménykérés

 

-Beszámoló a Taszári Polgármester Hivatal 2014. évi munkájáról

 

-Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

 

-Tájékoztatás a Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ 2014. évi tevékenységéről

 

-Megállapodás a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás Társulási -Tanácsával a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde fenntartói jogának átvételéről

 

-A Taszári Polgármesteri Hivatal valamint a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyása

- Az orvosi rendelő felújításához a projektmenedzseri feladatok ellátására benyújtott árajánlattételre

-Az orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan a kötelező nyilvánossági feladatok ellátására megbízás

 

-Tájékoztatás az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázatról

 

-Tájékoztatás a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat előkészítésével kapcsolatban

 

-A Laktanyában a 150/4. hrsz. alatt villamos energia vételezése

Képviselői felvetések, javaslatok

 

-ZÁRT ülés

-  Önkormányzati hatósági ügyek

-  Döntés a helyi kitüntető címek adományozásáról

Az ülés napirendjeit viszonylag gyorsan, és minden problémától mentesen tárgyaltunk meg és fogadtunk el, melyről a jegyzőkönyvet az érdeklődők majd a honlapunkon olvashatják el. Az ülésről csupán annyit írnék most, hogy döntés született két személyről, akiket  „Taszárért” kitüntető címben részesít a képviselő-testület a „Családi Napon”, 2015 június 6-án 13.00-órakor az ünnepélyes megnyitón.  Erdei Gáborné „Csöpi Néni”, és Farkasné Lomnici Zsuzsanna veheti majd át ezt kitüntető címet, melyhez itt is gratulálok.

Szombaton délután 16.00-órakor az önkormányzat épületénél tartottuk az IKSZT intézményünk szervezésében a „Májusfa Kitáncolást” a Juhos zenekar segédletével. A gyönyörű napsütés és a meleg időjárás sem szegte kedvét azoknak, akik a májusfa körül táncolva érezték jól magukat, köztük én is. A közel 100 résztvevő jelenlétében a rendezvény végén húzták ki a Májusfát a fiatalok. A meleget szörppel, üdítővel , az éhségünket süteménnyel enyhítve  ismét egy nagyon tartalmas programmal, és élményekkel gazdagabban térhettünk haza. Köszönet az IKSZT intézményünk dolgozóinak a program megszervezésért és lebonyolításáért, valamint Balogh Istvánnak a péksütemények elkészítéséért.

 

2015 május 25.

Orbán napja van, 46 éve született Anne Heche amerikai színésznő. Ma van pünkösd, a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek (görögül pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára.

Ezen kis „kitérő” után nem is tudom, hogyan folytathatnám a bejegyzésemet ebben a borongós időben. Egyszer azért panaszkodunk, mert szárazság van, most pedig az a problémánk, hogy sok eső esik, amiben azért van némi igazság, mert a „hosszú hétvégén” lehetett volna egy kicsit szebb időjárás is.

Az elmúlt hét történéseit említve azokról írok most is, amelyek közérdeklődésre tartanak számot, és amelyek a munkámmal függenek össze elsősorban. Ebbe a „sorba” tartozik elsőként a volt Laktanya területén lévő egykori „hajózó konyha” felmérése. Az előző bejegyzésemben már írtam arról, hogy a Belügyminisztérium által kiírt pályázatán van lehetőség a gyermekétkeztetésben részt vevő óvoda konyha építészeti felújítására, és új eszközök beszerzésére. Először a tervezővel és egy építési szakemberrel együtt jártuk be a helyszínt, hogy egyáltalán felbecsülhessék az épület állapotát, valamint a felújításához szükséges összeget. Az önkormányzatnál némi keresgélés után találtam építészeti és egyéb rajzokat erről az épületről, amit oda is adtam a szakembereknek. Sajnálatos módon nem sok időnk van a pályázat benyújtására, és ehhez még megfelelő információkat is be kell szereznie a képviselő-testületnek, hiszen csak így lehet körültekintően, és megalapozottan dönteni. Május 28-án lesz a soron következő ülésünk, amire szeretném, ha megfelelően kidolgozott, és összehasonlítható árajánlatokról dönthetnénk. Azért írtam többes számban, mert a jelenlegi helyén működő óvoda konyha felújítási munkálatait is össze kell majd hasonlítanunk mielőtt döntést hozunk majd. Természetesen nincs garancia arra, hogy nyerünk, de én azért reménykedek, és majd természetesen lobbyzok is érte.

Kicserélték a lakótelepen a 12-es épületben a bejárati ajtót, és az ablakok egy részét is újra üvegeztük. A bejárati ajtó cseréje már szükségszerű volt, és az orvosi rendelő átköltöztetése is indokolta azt. Minden estre az épület belső felújítása és egészségügyi meszelésével legalább rendbe tesszük ezt az épületünket.

Egy másik fontos esemény, amiről azt gondolom, hogy említést kell tennem az nem más, mint az a pályázat, amelyben az utak, járdák felújítására kiírt Belügyminisztériumi pályázat előkészületeit jelenti. Egészen konkrétan a Toldi utcai járda felújítását jelentené, amire 15 millió Ft támogatást kapna önkormányzatunk, ha nyerne. Ugye?! Minden estre azért én mindent megteszek azért, hogy sikeres legyen községünk ebben a pályázatban is.

 

2015 május 17.

Paszkál napja van, 79 éve született Denis Hopper amerikai színművész. Köszöntök mindenkit ezen a kellemes májusi vasárnapon. Egy kicsit vegyes érzelmekkel viseltetek az elmúlt hét eseményeit illetően, mert olyan impulzusok értek, amelyek bennem azért nyomot hagytak. Nem hiába írom le ezeket a sorokat, és a kedves olvasók majd talán meg is értik, hogy miért használtam ezt a kifejezést.

Haladjunk szép sorjában.

Hétfőn délelőtt tartottunk egy koordinációs értekezletet a laktanyai kármentesítéssel kapcsolatban, amely a „projekt” lezárásaképpen történt megtartásra. Átvettem a kármentesítés volt munkaterületét, egyeztettük az elektromos órákat, és megnéztük együtt a helyszínt. Apróbb fölmunkát érintő kérdésekben még kértem helyreállítási munkálatokat, és gyakorlatilag lezárult a laktanya környezeti kármentesítése. A pályázatban még szerepel a „hivatalos” sajtó nyilvános „aktus”, melyet május 28-ra időzítettünk. A „média” jelenlétében záródik majd „hivatalosan” ez a több, mint 300 millió Ft-os projekt!

Kedden Hajmás községben vettem részt egy polgármestereknek szervezett fórumon, ahol a szemét szállítás jövőjével kapcsolatos tájékoztatást kaphattunk, valamint a KAVÍZ KFT részéről,  ivóvíz szolgáltatás helyzetét elemezték. A megbeszélésen még szó esett a 2015 évben megjelenő pályázatokról is. Erről a megbeszélésről most itt többet nem is szeretnék írni, hiszen az aktuális információkat időben megtudják majd az „érintettek”.

Fontosabbnak tartanám megemlíteni a csütörtöki rendkívüli testületi ülésünket, amelyen döntés született az orvosi rendelő felújítási pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról. Ezt most csak azért említem meg, mert már megint „fals” információk keringenek a „köztudatban”. Egyesek már „tudni vélik”, hogy ki és milyen felújítási munkát fog majd végezni az orvosi rendelőben, miközben még csak a csütörtöki az ülésen döntöttünk arról, hogy milyen cégeket hívunk meg az építési munkálatok elvégzésére !

Elég szigorú törvényi, és pénzügyi előírásoknak kell megfelelnie a kivitelező cégeknek, amelyeket előzetesen a közbeszerzési szakjogász megvizsgált, és amely „szűrő” után került sor a meghívandó cégek részvételére ebben a közbeszerzésben. Az eljárás természetesen szigorú szabályok szerint folyik, ahol a konkrét felkérés után helyszíni bejárás következik majd, és a „bíráló bizottság” tesz javaslatot a pályázatok megvizsgálása után a képviselő-testületnek arra, hogy melyik céget javasolja elfogadni. A bíráló bizottsági tagok: Taszár község jegyzője, az önkormányzat gazdasági vezetője, és a közbeszerzési szakjogász. Nagy valószínűséggel május végén kerülhet olyan stádiumba az eljárás, hogy minden előkészítés megfelelően haladjon, és ezt a javaslatot meg lehessen hozni!

A „vegyes érzelmekkel” jelzőt az testületi ülésen elhangzott álláspont váltotta ki belőlem, hogy a „ gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázati eljárásban való részvételről” napirendnél az alpolgármester úr előterjesztése alapján a képviselő-testület nem a jelenlegi konyhafejlesztést támogatta elsősorban, hanem a volt laktanyában lévő, volt „hajózó konyha” fejlesztését. Itt rögtön meg kell jegyeznem, hogy ez így, első olvasatra még talán nem olyan „tragikus”..de..

Meg kell említeni azt a nem elhanyagolandó tényt, hogy a  pályázati „keret”,  1 milliárd Ft országosan. Ez az első problémám! Mondhatnám úgy is, hogy nagyon kevés ez az összeg.

Számoljunk egy kicsit! Amennyiben Taszár község mondjuk „ alap hangon” 30 millió Ft-ot tervez be erre az építési és eszközfejlesztésre, akkor országosan hány önkormányzat nyerhet?  A válasz: Nem sok! Talán 20-40! Mennyi az esélyünk? Vizsgálják csak meg!

A másik érvem az, hogy a jelenlegi konyha épületét a tervezővel, és egy építési szakemberrel már megvizsgáltattam, és elég időigényes folyamat az, hogy egy szakmailag megalapozott építési árajánlat keletkezhessen. Ráadásul a laktanyai volt „hajózó konyha”is hasonló korú, és ma ki van adva raktározási célra a Somogy Megyei Múzeum részére. Minden estre pénteken felvettem a kapcsolatot a múzeummal, és jövő kedden kijönnek, és a tervezővel együtt ismét „futunk egy kört”.

Nem akadékoskodni akarok, félre ne értsék, de azért azt is meg kell jegyeznem, hogy a pályázat „célcsoportja” a gyermekek! Ez lenne az utolsó momentum, amire az ülésen is hivatkoztam, tudniillik 100 gyerekkel kevesebb van ma összesen az iskolában és az óvodában! Véleményem szerint ez az egyik legfontosabb ok, amit először figyelembe kellene vennie minden döntéshozónak akkor, ha a tervekről, és a realitásokról gondolkodunk, döntünk.

A legfontosabb kérdés ebben a tekintetben, amit el kell döntenünk: Kinek akarunk felújítani egy konyhát? Legalább is bennem, ez a kérdés merült fel elsőként! A gyermeklétszámokat a pályázathoz majd mellékelni kell, és ezekkel a számokkal nehéz megindokolni a fejlesztést.

A nyugdíjasok étkeztetése is nagyon fontos szempont, de ott inkább választékbővítéssel kellene elsősorban foglalkozni.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy most is egy pályázatról írok! Ez csupán egy lehetőség, hiszen semmi garancia nincs arra, hogy nyerni is fogunk majd rajta. Azt is gyorsan hozzá kell tenni a tényekhez, hogy május 29-ig be kell adni a pályázatot, és szeptember 30-ig meg kell majd szerezni hozzá az építési engedélyt, amennyiben kell. Csupán megint azokról a „fránya elveimről” írtam le néhány sort, amikhez igyekezek hű maradni mind a mai napig! A személyes motivációk és a jövőbeni elképzeléseink is fontos elemei lehetnek a döntéseknek, de a reális helyzetelemzés és értelmezés is fontos szereppel bír ilyen esetekben is! Minden estre nekem erről konkrét „pályázatról” ez a véleményem! Nem vagyunk egyformák!

Döntés született a díszpolgári rendeletünk módosításáról,az óvoda társulásunk közös megegyezéssel történő felbontásáról, és a Belügyminisztérium által kiírt pályázatának benyújtására. Több „fejlesztési területre” lehet pályázni ebben a kiírásban, mi most a Toldi utca újának, és járdájának a felújítását „céloztuk” meg. Jövő héten hétfőn már jönnek is hozzám a szakemberek, hogy megvizsgálják a fent említett utat és járdákat, ezután adnak majd árajánlatot a munkálatokra. Döntöttünk még az önkormányzatok működési költségeinek hiányát enyhítő ( ÖNHIKI) pályázat benyújtásáról is,ami most 11 millió Ft .

A csütörtöki jégeső sajnos nem csak a növényekben okozott károkat, hanem az óvodában és bölcsődében is megrongálta a poliészter féltetőket, nem kicsit. Emiatt a biztosítóval és a kivitelező cég képviselőjével is felvettem már a kapcsolatot.

Szombaton reggel 8-órakor  az IKSZT előtt gyülekeztünk a TESZEDD országos szemétszedési akcióra, amit az eső el is mosott. Bognárné Soltész Zsuzsannával, és Koppány Zoltán Miklós képviselővel együtt alkottuk a „helyi szemétszedő csoportot”. Miután tudomásul vettük, hogy így biztosan nem lesz szemét szedés, az „esőnapon”, ma reggel 8-órakor ismét „nekifutottunk” a feladatnak, és ismét sikertelenül. Érdektelenségbe fulladt ez a közös szemét szedés is, amit most nem akarok kommentálni. A tavalyi szervezők sem voltak sehol, és ebben én (is) érzek most némi „kampány ízt”. Most amikor már „nincs tétje” a szemét szedésnek, akkor már nem is „olyan fontos”. Úgy látszik, hogy miközben én mindentől függetlenül igyekezek kivenni a részemet a „köz” érdekében végzendő összes munkából, addig másokat nemes egyszerűséggel nem érdekel a szemét! Már megint azok a „fránya elveim” ugye!  Egy szót írok le most csak erről: elszomorító!

 

2015 május 10.

Ármin és Pálma napja van, 66 éve született Kornis Mihály író, dramaturg. Köszöntök minden kedves olvasót ezen a kellemes tavaszi napon. A nap szépen süt, bár az enyhe szél egy kicsit ronthat a „hőmérséklet érzetünkön”.

Az oldalam rendszeres olvasói már megszokhatták tőlem, hogy a bejegyzéseimben néhány mondatban foglom össze az aktuális hét eseményeit, amely most sem lesz másképpen.

Elsőként a „Falugondnoki Busz” pályázatról írok, mert sikerült pontot tennünk az önkormányzatok-civil szervezetek részére igényelhető új gépjármű beszerzést támogató pályázatra. Elektronikus „úton” kellett rögzíteni a pályázatunkat, amely sikerült. Azért írom ezt így, mert féltem attól, hogy az óriási igény áradat miatt esetleg bármi fennakadás lehet majd, de nem így történt. Ezek után már „csak” a döntésre kell várnunk! Remélem, hogy megnyerjük az új 9 személyes Opel kisbuszt.  Meglátjuk!

A másik fontos és megemlítendő közérdekű döntésünk, az Emberi Erőforrások Minisztere által a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására kiírt pályázatot érintette. Erről rendkívüli testületi-ülésen döntöttünk, mégpedig azt, hogy nem indulunk a pályázaton. Ennek több oka is van, melyek közül először arról kell írnom, hogy községünk nem szerepel a „hátrányos” besorolású települések között, így jelentős mértékben kellett volna hozzájárulni az étkeztetés költségeihez.

Miután a „rászorultság” feltételeit jogszabályban rögzítették, így fel kellett mérni azokat, aki igénylik ezt az „ellátást”. Koósné Batykó Éva az Esély Alapszolgáltató Központ gyermekjóléti szolgálat részéről járta végig a községet, hogy felmérje az igényeket.

Azt is meg kell jegyeznem, hogy a felmérés napján jelent meg a jogszabály a pályázat konkrét feltételeiről.  Ezért kellett „kapkodni” ismét, hogy megfelelően, és körültekintően járjunk el.

A gyermekétkeztetésre jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 45 fő.  Az igényfelmérés alapján 28  venne részt az étkezésben. Ebből 20 fő gyermek részesülhet állami támogatásban, 8 fő  étkezését  teljes mértékben az önkormányzatnak kell vállalni.

A kormányzati kommunikáció a nyári gyermekétkeztetést illetően torz képet fest, hiszen ezeket az információkat az állampolgárok nem ismerik. Hasonlóan a tervezett ingyenes óvodai étkeztetéssel. Megjelenik a médiában a „hír”, de a költségekről már senki nem beszél. Ezekről a bejelentésektől meg van minden polgármesternek már a véleménye, velem együtt. Az önkormányzatok pénzén könnyű ígérni.

Megkezdtük a közterületek virágosítását, és a mezőgazdasági „Start Közmunka Program” is nagyon látványosan halad. Jövő héten elkezdődik a község útjainak kátyú mentesítése is.

 

2015 május 3.

Köszöntök mindenkit Tímea napján, 59 éve született Igó Éva színművésznő. A hosszú hétvége utolsó napja az időjárást tekintve nem „kényeztet” el bennünket túlságosan, de azért annyira szélsőségesnek sem mondható a mai nap. Igaz egy kis eső talán nem ártana a földeknek, ha írhatnék valami bíztatót is, mert a fű növekedése most kevésbé hiányzik nekem.

Az elmúlt”rövid” héten azonban számtalan tennivaló, és fontos esemény történt, amelyekről írok néhány gondolatot ebben a bejegyzésemben. A hét első napján az orvosi rendelő nyertes pályázatának „utómunkálatai” vártak rám, hiszen azzal a pályázatíróval egyeztettünk, aki tavaly elkészítette ezt. Most azért kellett „aktualizálni” a pályázatunkat, mert ugyan „nyertesnek” hirdették ki Taszár község önkormányzatát, de ahhoz, hogy az „érdemi”munkát elkezdhessük, egyeztetni kellett a pályázat tartalmát. Egy kicsit leegyszerűsítve a „mondókámat”, addig nem írja velünk alá a „hatóság” a „Támogatási szerződést”, amíg nem egyeztettük le minden feltételt. Miután ezeket közösen átnéztük, és egyezettük a pályázatíróval, ezután adtuk fel postán tértivevénnyel a nyilatkozatainkat. Emiatt egyébként fel is hívtak telefonon, hogy határidőben beadtuk-e a papírokat?

Kedden délután rendkívüli testületi ülést hívtam össze, melyben az önkormányzat 2015 évi közbeszerzési tervét kellett módosítanunk a pályázat miatt, valamint rendeletet kellett módosítani az étkezési térítési díj miatt, ami május 1-től bruttó 500 Ft lesz.

Döntöttünk még arról is, hogy indulni kívánunk azon a pályázaton, ahol új jármű beszerzését támogatják. A 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletben határozták meg azokat a feltételeket, amellyel egyáltalán indulni lehet ezen a pályázaton.

 

Nettó 8 millió Ft-ig támogatja az állam a gépjármű vételárát esetünkben kisbusz beszerzését, az önkormányzatoknak a 27% ÁFA az önrészük.  Ez Taszárnak 2.160.000 Ft lenne maximum.

 

Amikor megjelent ez a rendelet már megörültem, hiszen a rendelet mellékletében szerepel támogatandó települések felsorolásában szerepel Taszár. Mivel falugondnoki szolgálatunk nincs, ezért a kiírás más „célterületén” indulhatunk, kíváncsi vagyok arra, hogy milyen eredménnyel. Meg kell jegyeznem még azt is, hogy ebben a jelenlegi kiírásban szereplő műszaki előírásokat a gépjármű forgalmazók nehezen tudták értelmezni és teljesíteni.

 

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani mindenkinek, az „ügyfélkapun” keresztül, május 4-én hétfőn reggel 08.00-órától. El lehet képzelni, hogy micsoda leterhelést jelent ezt majd a „rendszernek”, no és „forráskimerülésig” tart a „dömping”.

 

Hiába kerestem meg 4 márka képviselőjét személyesen, egyet telefonon, mindenki tanácstalan volt. Egyrészt a döntés utáni szállítási határidő, és a „kerekesszék”-kel kapcsolatos „anomáliák” miatt! Azt már nem is mondom, hogy a teljesítmény előírás, vagy a szállítható személyek száma, és még írhatnék egy-két problémát, ami miatt az utolsó pillanatig vártak a kereskedők. Ráadásul megjelent egy kormányzati tájékoztatás, hogy változni fog minden feltétel. Gondolhatják! A „régi” kiírásban” szereplő feltételeknek megfelelő ajánlatot fogadtunk el csütörtök este a testületi ülésünkön. Ma még úgy tudom, hogy Opelre pályázunk. Ma még nincs kormányrendelet módosítás, így tehát nem tudunk semmit a változásokról „hivatalosan”.

 

Szerdán délelőtt 09.00-órakor Igalban tárgyaltunk az Esély Alapszolgáltatási Központ jövőjéről Zsalakó Ernő polgármester kollégámmal együtt, aki a Taszár és Környéke Szociális Társulás Alelnöke is egyben. Az intézmény idén kinevezett vezetője, 2015 június 19-i hatállyal kérte munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését. Emiatt ismételten új helyzet állt elő. Igaz, hogy még a kinevezése előtt tárgyaltunk a társulási ülésen az intézmény jövőjéről, és a társulás bővítéséről, működésének javításáról. Ezért kerestem meg Igal város polgármesterét, aki az ottani szociális társulás elnöke is egyben, s ezért hívott meg bennünket a társulási ülésükre. Miután előzetesen már tárgyaltunk intézményünkről  az igali szociális intézmény vezetőjével, így lehetségesnek tartották a „fúziót”. Ennek a csatlakozási szándéknak a kifejezése okán vettünk részt meghívottként Igalban a szociális társulási ülésen. „Elviekben” támogatta a Tisztelt társulás a Taszár és Környéke Szociális Társulásban működtetett Esély Alapszolgáltatási Központ intézményünk társulási szándékát. Az elvi „befogadó nyilatkozat”után még számtalan „egyéb” feltételnek kell még megfelelni, ill. döntéseket hozni, amely nem kevés odafigyelést kíván majd meg mindenkitől. Az átszervezéssel kapcsolatban, egyenlőre másról nem tudok beszámolni.

 

 

Szerda délután 13.00-órától a pénzügyi és kulturális bizottságon üléseztünk, amely majd fél ötig tartott. Eztán következett még az ügyrendi és szociális bizottsági ülése.

 

Csütörtökön délután 13.00-órakor a Kercseligeti Szociális Feladatellátó Társulás ülése kezdődött a polgármesteri hivatal emeleti nagytermében, aztán 14.00-órakor a Taszár és Környéke Szociális Társulás ülése, és 15.00-órakor a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményfenntartó társulás tanács ülését tartottuk. Ezek után 17.00-órakor a képviselő-testületi ülés következett. Bővebben most ezekről az ülésekről nem akarok írni, hiszen akkor 20 oldal is kevés lenne erre, de néhány fontosabb momentumot azért megemlítek.

 

A Taszár és Környéke Szociális Társulásban működtetett Esély Alapszolgáltatási Központ intézményünk 2014 évi költségvetési, zárszámadási rendeletének elfogadása mellett, beszéltem az igali szociális központhoz történő társulási szándékról, valamint a befogadásunkról szóló „elvi” nyilatkozatról is. Ezzel szerves összefüggésben döntöttünk az „elvi” csatlakozási szándékunkról, valamint döntés született az intézményvezetői pályázat kiírásáról a törvényi előírások miatt..

 

A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményfenntartó társulás tanács ülésén az intézményünk 2014 évi költségvetési, zárszámadási rendeletének elfogadása után döntés született a társulás felbontásáról is. Ennek ma inkább technikai okai vannak, mert a bejáró gyermeklétszámok nagysága már nem indokolja azt, hogy ilyen összetett, és bürokratikus módon működtessük ezt az intézményünket. Ami azonban igazán okot ad az aggodalomra, a 62 fős gyermeklétszám.

 

A képviselő-testületi ülésről nem igazán írnék most hosszabban, hiszen az ülésről készült jegyzőkönyvet községünk honlapján is olvashatják majd a Tisztelt érdeklődők! Viszonylag gyorsan megtárgyaltuk a 21 napirendet, melyek közül az egyesületek támogatása, a 2014 évi pénzmaradvány, és a 2014 évi zárszámadási rendelet elfogadása volt a legfontosabb.

 

Sajnálatos módon azonban tragikus események is beárnyékolták ezt a napot, mert elhunyt Füstös Krisztina munkatársunk nagymamája, és Ferenc Kálmán is. Isten nyugosztalja őket, Őszinte részvétem a családoknak!

 

Pénteken, a Május 1-én eszembe jutottak gyermekkorom ünnepi felvonulásai, a színes szalagokkal tűzdelt orgona ágak, a tömegek. Kicsit „retro” hangulat lett úrrá rajtam pénteken, és nosztalgiáztam barátaim társaságában, akik mély meggyőződéssel és átérzéssel viccelődtek a „Munka ünnepével”. Azt is gyorsan hozzá kell tennem a „május 1-hez”, hogy ilyenkor tartották az utóbbi években a repülőtéren a „gyorsulási versenyt”. Emlékeim szerint minden esztendőben ugyanaz a cég szervezte ezt a rendezvényt, és előtte mindig kerestek telefonon, hogy a plakátok, vagy egyéb formában segítsek. Minden rendezvény végén folyamatosan ment az elégedetlenkedés, mert megint ráfizetéses volt, ez sem volt jó, az sem volt jó, de azért minden évben megint megjelentek a versenyszervezéssel. Önök értik ezt? Én nem! Egyszerű kérdés fogalmazódik meg bennem, mert ha valaki már öt alkalommal veszített nem is kevés pénzt egy üzleten, akkor miért csinálja meg ugyanazt újra és újra? Gondolom azért, mert nem veszített rajta, csak azt mondta "valamiért"!  Idén egy telefon, annyit nem kaptam a „cégtől”, amin egy kicsit meg is lepődtem, hiszen az elmúlt években nem kevés segítséget adtam nekik az előkészületekhez, de idén valahogy „elmúlt” ez az „igény” a segítségemre!

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom