Közmeghallgatás 2014

 

2014 december 10.

 

Elérkezett a 2014 évi önkormányzati munkáról történő beszámoló ideje, és az önkormányzat földszinti nagytermében "gyülekeztek" a Tisztelt Taszáriak. Nem volt nagy az érdeklődők száma idén,mert talán ha tizen eljöttek a 2000 lakosból. Majd minden évben a "szokásos érdeklődők"  jönnek el erre a nyilvános ülésre is. Az önkormányzati választások után, ez volt az első ilyen fórum, ahol az új összetételű képviselő-testület közmeghallgatást tartott.

Ezúton is közzéteszem azt a szöveget, amely elhangzott.

 

Kérem engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntsek mindenkit  Taszár község Önkormányzatának  2014 évi közmeghallgatásán.  Örülök annak, hogy ennyien eljöttek, és kíváncsiak az önkormányzat 2014 évben végzett munkájára.

 

A közmeghallgatással törvényi előírásoknak teszünk eleget azzal, hogy tájékoztatást adunk képviselő-testületünk 2014 évben végzett munkájáról,  az önkormányzat gazdálkodásunkról, és minden olyan eseményről, amely Taszár község közéletében ez évben történt.

 

A 2014 év költségvetésének megtervezése az elmúlt évek gyakorlatához mérten, idén is nehéz és összetett feladat elé állította a polgármesteri hivatal apparátusát, mivel az önkormányzatok, ún. feladatalapú finanszírozása alapvetően új helyzetet teremtett Magyarország önkormányzatai számára, köztük Taszár községnek is. Emiatt összetettebb feladatot jelentett, valamint körültekintőbb tervezést is magában foglalt, a 2014-év költségvetés elkészítése, elfogadása, és végrehajtása.

 

Idén 353.284  millió ft bevétellel, és ugyanennyi  kiadással, valamint 57,1 milló ft hiánnyal  terveztük meg a költségvetésünket. Sokan biztosan felkapják most a fejüket, erre a hatalmas hiányra. A költségvetési törvény, és az önkormányzati törvény alapján, sajnos ekkora összeg az, ami hiányzik ma községünk költségvetéséből. A hiány „csaknem” felét, a működéssel kapcsolatos költségek teszik ki. Ezek a számok, mind, az új, feladat alapú önkormányzati finanszírozás miatt alakultak ki.

 

Engedjenek meg egy érzékletes példát. Taszár községben, ebben az évben, a közvilágításra több mint 5,6 millió forintot kell költeni, ezzel szemben, csak 1,6 millió forintot kaptunk az államtól. Megemlíthetem még az intézményeink alulfinanszírozottságát, melyekből a hiányunk nagy része adódik és azt, hogy a gépjárműadó 60%-át is vissza kell fizetnünk az államnak, ami 6 millió forint bevétel kiesét jelent költségvetésünkből.

 

Ezen hiány mérséklésére, eddig 10 millió ft kompenzálás érkezett, az önkormányzatunk számlájára az államtól, közismert nevén ÖNHIKI amely sajnos, még mindig, csak töredéke a valós, működési hiányunknak.

 

A 2014-es év önkormányzati feladatai sem tértek el jelentős mértékben, az előző évek gyakorlatától, hiszen a 23 kötelező és több önként vállalt feladat mellett, már nem az önkormányzat feladata az általános iskola működtetése. ami jelentős változás a finanszírozásban.

 

Célunk, a település fejlődése, és a kötelező feladataink ellátása mellett, a még önkormányzati fenntartású intézményeink, az óvoda-bölcsőde, valamint az Esély Alapszolgáltatási Központ és az önkormányzat biztonságos működési feltételeinek biztosítása, és fejlesztés volt az, ami komoly kihívást jelentett idén is a testület számára.

 

Fontos döntést kellett meghoznia képviselő-testületünknek, hiszen 2014 január 1-től a magánszemélyek szemétszállítási költségeit már nem fizethette tovább az önkormányzat a törvény erejénél fogva. Ezzel a döntéssel komoly anyagi teher került a lakosság vállára, amelyet képviselő-testületünk, a magánszemélyek kommunális adójának 10 ezer ft-ról,  5000 ft-ra mérséklésével igyekezett kompenzálni. Ennek az adónak a mértékét 2015-ben sem emelte meg képviselő-testületünk, amelyet szintén méltányolandónak tortok.

 

2014 évben, eddig 31 testületi ülést tartottunk, és ha elmondom, hogy évente minimum 6 testületi ülést kellene tartani, akkor kaphatnak képet arról, hogy milyen képviselő-testületi, önkormányzati munka folyik Taszáron. Eddig 486 testületi-határozat született. 19 bizottsági ülést tartottunk , ahol 114  határozat született.

 

Önkormányzatunk anyagi forrásaihoz mérten támogatta a Bursa Hungarica felsőoktatási intézményekben tanulókat, és a beiskolázás anyagi terheit is igyekeztünk csökkenteni az iskolások szüleinek.

 

Minden taszári állandó lakcímmel rendelkező gyermek születése után a szülők, 10.000 ft támogatást kaptak. A szép korúaknak  idén, 2000 ft értékű vásárlási utalvánnyal, és  egy vacsorával tudtunk kedveskedni.

 

Önkormányzatunk az itt élő állampolgárokat, önkormányzati segélyek formájában is segítette. Valamint a szociális tűzifa támogatással, mely új elemként épült be az önkormányzat segélyezési rendszerébe.

 

Az  idén télen, eddig, csak 28 m3-t tudtunk adni a rászorulóknak, de már megérkezett a kérelmünkre az a 73 m3 szociális tűzifa is, amelyre már be lehet nyújtani a kérelmeket a rászorulóknak.

 

Fontos megemlítenem azt a tényt, hogy ma egy köbméter fa ma 14 ezer ft-tól is többe kerül, amihez az önkormányzat még saját forrásaiból is hozzájárult 10%-al.

 

Ezért tartom méltányolandónak a kérelmezők részéről, ezt a fajta támogatási elvet, hiszen sok értékkel bíró támogatáshoz juthatnak így a tisztelt állampolgárok.  Idén már csak önkormányzati segélyt lehet megállapítani a kérelmezők részére, és eddig 7 milló ft-ot tudott biztosítani képviselő-testületünk erre a célra. Sajnálatos ez a magas szám, és tény is egyben, amely egyébként egyértelműen jelzi számunkra az itt élő emberek-családok nehéz anyagi helyzetét.

 

 

Sok gondot fordítottunk arra, hogy az önkormányzat szolgáltatásait bővítsük, és a kötelező önkormányzati feladataink ellátása mellett mindent megtegyünk azért, hogy a településen élők egy komfortos, tiszta, rendezett környezetben élhessék mindennapjaikat.

 

Ehhez nagyban hozzájárult a Start közmunka program, melynek keretei között, 50 embernek tudtunk munkát biztosítani különböző projektekben. Megemlítem, hogy a jövőben, csak ez a típusú közmunka áll majd az önkormányzatok rendelkezésére ahhoz, hogy az álláskeresőket foglalkoztatni tudják.

 

Az előző évek gyakorlatához híven meg kell említenem, hogy a folyamatosan csökkenő önkormányzati bevételeink mellett kellett fenntartanunk és működtetni minimum ugyan úgy, de lehetőleg magasabb színvonalon az intézményeket, illetve a fejlesztéseinket is végrehajtani.

 

E két fogalom olyan, mint a tűz és a víz. Mindezt mondani könnyűnek tűnhet, de a gyakorlatban kivitelezni már nem olyan egyszerű feladat.

 

Az új önkormányzati finanszírozási rendszer tapasztalatait figyelembe véve  pedig, nagyon komoly kihívást jelent, odafigyelést és sokszor nehéz, néha  népszerűtlen döntéseket.

 

Az idei év költségvetését nagyban befolyásolták a korábbi döntéseink, hiszen 2013-ban kezdődött meg, a Laktanya Környezeti kármentesítése, melyre 100 %-os állami támogatással pályáztunk, és több, mint 323 millió forintba fog kerülni összesen, és 2015 májusában fejeződik be. Eddig összesen 47 ezer m3 vizet tisztítottak meg,  és 50 tonna szennyezett talaj került elszállításra

 

A felújításokat említve idén, az óvodát említeném meg elsősorban. Mivel az államnak Taszár községet nem kellett támogatnia hitel átvállalásával, így reménykedtünk abban, hogy korábbi ígéreteit betartva, majd más módon kapunk támogatást az államtól. A két alkalommal is benyújtott óvoda felújítási pályázatunkkal reménykedtünk az állami segítségben, hiszen erre tettek ígéretet korábban, de sajnos nem így történt. Legalább is, eddig a pillanatig nem. Megjelent az év elején ismét, a 30 millió ft-os pályázati kiírás, amelyben az óvodák felújítása is szerepelt. Elvégeztettük a szükséges felméréseket, és előzményeket, majd benyújtottuk a pályázatunkat második alkalommal is, de megint nem nyertünk. Sajnálatos a jelenlegi helyzet, mert nagy szükség volna már az épület felújítására, de nem történik semmi ez ügyben. Közben éppen arról tárgyalunk az óvoda vezetőjével, hogy az épület keleti falát hőszigetelni kellene, és új kazán is kellene, de már év vége van. Remélhetőleg a rendelkezésünkre álló saját forrásból ezeket a fejlesztéseket hamar el tudjuk majd végezni.

 

Év elején jó hír érkezett, azokat az önkormányzatokat, akik nem részesültek adósságkonszolidációban, mert egyéb támogatásáról biztosította az állam őket. Taszár községnek 44 millió vissza nem térítendő támogatást ígértek, amelyből utakat, járdákat, és csapadékvíz elvezető árkok felújítását végezhetjük majd el. Nagyon megörültünk ennek a hírnek, és a rövid határidőre adott felújítási elképzelések leadása is azt erősítette meg bennünk, hogy ezt a felújítást idén végezhetjük el.

 

Aztán jött a „fekete leves”, hogy majd ezt majd csak 2015-ben, és újabb 44 millió ft támogatásból még 2017-ben is lesz lehetőségünk út és járda hálózatunk felújítására.

 

Nagyon jól hangzik ez az ígéret, de azt nem tudom megmondani most önöknek, hogy mikor valósulhat majd meg ez a felújítás, amire nagy szükségünk lenne már. Tájékoztatásként közlöm, hogy az első fejlesztési elképzelésünk kapcsán megszületett döntés értelmében, a lakótelep  teljes úthálózatát, valamint a keleti oldal járdáinak egy része kerül majd felújításra.

 

Amennyiben lesz lehetőségünk a 2017-es évben újabb 44 millió ft-ot fordítani útjaink, és járdáink felújítására, úgy annak módjáról, majd a későbbiekben dönt a képviselő-testület.

 

Az orvosi rendelő felújítására is pályázat került kiírásra, melyben 40 millió ft összegben az épület teljes körű felújítására, fűtés korszerűsítésére, tető cseréjére, parkoló építésre, külső hőszigetelésre, teljes körű akadálymentesítésére nyújtottunk be. Sok előkészület, tervezés előzte meg a pályázat benyújtását, de sajnos nem nyertünk  ezen a pályázaton sem.

 

A település egészét tekintve, sok megoldásra váró feladat vár még reánk amelyet a jelen anyagi  helyzetünkben nehéz megoldani. Ilyen feladat a település ivóvíz-minőségének javítása, mely pályázat 230 millió ft értékű, és megszüntetné Orci községtől az ivóvíz függőségünket, mert már évek óta Orci vizet isznak a lakótelepen élők. Döntés erről a pályázatról sem született eddig, de sikerrel bíztatnak bennünket. A laktanya hasznosításának megoldása, amely óriási kihívást jelent a számunkra. Jelenleg vállalkozásoknak adunk helyet, melyek bérleti díjjal, és egyéb adókkal járulnak hozzá községünk költségvetéséhez. Megemlítem még a Somogy Megyei Múzeum részére ingyenesen raktározásra adott 3 épületet is.

 

A lakótelepi úszó medencék szabályos elbontása vár még ránk, amely helyén egy nyilvános piacot is létre lehetne hozni, mert a lakótelepi bolt előtti árusítás sem megoldás hosszú távon. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, buszmegálló öblök felújítása és a lakótelepi 12 épület, a régi segélyhely, illetve a volt falusi iskola hasznosításának megoldása, hogy a legjelentősebbeket említsem.

 

Jelenleg, még elő tudjuk teremteni a pályázatokhoz szükséges önrészt, de nem tudni, hogy mit hoz majd a jövő. Mondom ezt azért is, mert a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalták a területfejlesztést, így majd ők döntik el azt, hogy melyik önkormányzat mit fejleszthet.

 

Kis mértékben ugyan, de sikerült előrelépni a településen található szemét ügyében, és szelektív hulladékgyűjtő edényeket is használja a lakosság, a falu három pontján. 2015 januárjától a szelektív gyűjtő szigeteknél a műanyag gyűjtő konténereket hetente fogja üríteni a szolgáltató.

 

Ennek oka az, hogy idén lejárt a KVG ZRT-vel kötött szemét szállítási szerződése önkormányzatunknak, így új közbeszerzési eljárást kellett kiírni, melynek nyertese a jelenlegi szolgáltató. A jelenlegi szolgáltatás ára változatlan marad majd 2015-ben is a lakosság részére, köszönhetően a kormány rezsicsökkentésének.

 

Mindemellett van még mit tenni a szemetelés területén, hiszen buszmegállókban is nap, mint nap rendetlenséget tapasztalhatunk.

 

Komoly gondot okoznak a rongálások, melyeknek a szabadtéri padok, utca névtáblák és villanyoszlop égők, és az új játszótereink eszközei is áldozatul esnek. Éjszakai játszótéri randalírozással is zavarják a fiatalok, mások nyugalmát.

 

A 61-es út melletti buszmegállók is felújításra kerültek, állapotuk, állaguk megóvásához azonban nem fűzök „vérmes reményeket”, ismerve a jelen helyzetet.

 

Községünk kulturális közéletében jelentős szerepet vállalt az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér intézményünk, melynek februártól új vezető került kinevezésre Soltész Zsuzsanna személyében.

 

Intézményünkben nagy sikerrel működik a„számítógépes szoba” a könyvtárral együtt, de a közösségi rendezvények megszervezéséből, és lebonyolításából is kiveszik a részüket.

 

Itt megemlíthetem a Költészet Napját, a Magyar Kultúra Napját, a Március 15.-i nemzeti ünnepet, a húsvéti tojásfestést, vagy a gyermeknapot, a falunapot, és a szeptemberi Szent Mihály napi rendezvényeinket, vagy a Mikulás ünnepséget, hogy csak jelentősebbeket soroljam.

 

Ezen rendezvények mellett különböző egyesületeket is támogatunk. A Taszár Kacsógép  SE, Honvéd Sport Egyesület, Turul egyesület, Veterán Repülők Egyesülete, és a karácsonyi templomi koncertet adó Kaposvári Zenekedvelők Egyesületét is. Nyáron került megrendezésre az Agility Európa bajnokság , melyben a kutyáké volt a fő szerep, és amellyel 900 ezer forint bevételhez jutott községünk.

 

Folyamatosan próbáltuk elvégezni a közterületek karbantartását, fűnyírását, a belvízi csapadékvíz elvezető árkok tisztítását, illegális szemétlerakók megszüntetését, amelyet a Start Közmunka programban dolgozókkal tudtunk megoldani.

 

A testvér települési kapcsolataink ápolása is folyamatos, megemlítem a Taszár-Okucani emlékfutást a Honvéd Sport Egyesülettel együtt, illetve az „Alakulat Napja„ rendezvény megszervezését.

 

Fontos, és közérdekű információként tájékoztatom önöket, hogy nyáron született testületi döntés arról, hogy Taszár község kilép az Esély Alapszolgáltató Központból, és más társuláshoz kíván csatlakozni a szociális feladati ellátásához. Tette azt azért, mert nem sikerült korrekt pénzügyi feltételek mellett igazságos pénzügyi elszámolással működtetnie a szociális társulást. A Kercseligeti Integrált Szociális Központtal állapodtunk meg, aki „befogadta” Taszárt az intézményébe. Emiatt az intézmény vezetője Dr Törzsökné Csap Klaudia szeptember 1-jei hatállyal távozott, helyette megbízott vezetőként, Koósné Batykó Évát neveztük ki.

 

Sajnálatos módon azonban november elején megváltoztatták a szándékukat, mert adminisztrációs és törvényi okokra való hivatkozással, de nem tudták teljesíteni a társulásba történő csatlakozásunk feltételeit. Ezzel a döntéssel ismét kellemetlen helyzetbe került községünk képviselő-testülete, és sajnálatos módon, minden korábbi döntésünk visszavonására kényszerültünk emiatt. Nem akarom kommentálni az esetet, mert félelmeim szerint ismét konzerválták a korábbi gyakorlatot,és egyúttal az intézmény igazságtalan pénzügyi, és finanszírozási körülményeit.

 

 

Véleményem szerint, ezt sokkal körültekintőbben kellett volna kezelnie azoknak, akik a csatlakozás törvényi feltételeinek vizsgálata volt a feladata! Az intézményt fenntartó „régi társulás” ismét megalakult a törvényi előírások miatt.

 

Az intézmény vezetői pályázata kiírásra került, és az új vezető munkába állásáig, a jelenlegi megbízott vezető látja majd el ezeket  a feladatokat.

 

Idén is megrendezésre került az önkormányzati mikulás ünnepség, ahol egy mikulás csomaggal, és egy zenés műsorral is kedveskedtünk a gyerekeknek.

 

Meg kell említenem még a Taszári repülőmúzeum szerzöi jogainak megállapítása tárgyában indított polgári peres eljárást is, melyben a bíróság jogerős ítélete alapján a múzeum szerzői jogai Kontsagh Sándort, és Tarlósi József urakat illeti. A korábban a múzeumot „üzemeltető” Magyar Veterán Repülő Szövetség Somogy Megyei Egyesülete, ezen döntés után, nem kívánt már részt venni a repülőmúzeum további működtetésében-üzemeltetésében. A jövőben ezt a speciális helyzetet is át kell majd tekintenie, és megfelelő megoldást kell találnia rá a képviselő-testületnek.

 

2014-ben országgyűlési választásokat, Európa Parlamenti választásokat, és októberben önkormányzati választásokat is tartottak, amely nem kis feladatok elé állították az önkormányzat apparátusát.

 

Ezen választások eredményét már bizonyára ismerik a Tisztelt jelen lévők, mindemellett, én az őszi önkormányzati választásokról ejtenék néhány szót.

 

Teszem ezt annak okán, mert a lakosság részéről nagy volt a várakozás, és a változtatás kényszere, látva a képviselő-testület elmúlt 4 éves működését. Azt gondolom, hogy október 12-én Taszár község történetének egy állomása zárult le, és megkezdődött egy új időszámítás az önkormányzati munka tekintetében.

 

Óriási elismerés és a bizalom kifejezése a választók részéről a számomra, az, hogy immáron 4. alaklommal kaptam bizalmat önöktől  polgármesterként, és így szolgálhatom önöket, amelyet itt is Tisztelettel köszönök mindenkinek.

 

A kampány stílusáról most már nem kívánok nyilatkozni, de azt azonban mindenképpen elmondom, hogy büntető feljelentést tettem névtelen elkövetővel szemben, aki a választás előtti utolsó napján a becsületembe gázolt.

 

Ilyen még nem fordult elő velem választások történetében, de most ki fog derülni az, hogy ki-kik állnak a mocskolódás mögött.

 

Jogi úton fogok nyilvánosan elégtételt venni azokon, akik mindezt elkövették, és legyen osztályrészük a nyilvános megaláztatás.

 

Az önkormányzati képviselők két harmada kicserélődött, és egy új szellemiségű, a községért többet, és jobban tenni akaró képviselő-testület alakult. Új képviselőként Szabóné Csonka Nóra, Faludyné Kiss Szilvia, Varjas Béla, és Balog László került be a testületbe. A korábbi képviselők közül: Erjábecné Dobák Melinda, és Koppány Zoltán Miklós maradtak a testület tagjai.

 

Nagy várakozás előzte meg az új testület munkáját, amely azt gondolom, hogy szellemiségét tekintve egy új irányt mutat a közös munka tekintetében is. Ennek egyik jele, a Millenniumi Parkban felépült új Betlehem, amely ékes példája is lehet az összefogásnak, és az önzetlen tenni akarásnak.

Az önkormányzati választások után új alpolgármestere van Taszár községnek Balog László Úr személyében. Megváltozattuk a bizottságaink elnevezését és feladat, valamint hatásköreit is.

 

Ügyrendi és szociális bizottság, mely dönt a jövőben a segélyekről.

Elnöke: Erjábeczé Dobák Melinda

Tag:       Varjas Béla

Tag:       Koppány Zoltán Miklós, és új tagként egy külsős, Koósné Batykó Éva

Pénzügyi és kulturális bizottság:

Elnöke: Szabóné Csonka Nóra

Tag:       Varjas Béla

Tag:       Koppány Zoltán Miklós

Önkormányzatunk a szigorú és takarékos gazdálkodásának köszönheti a fenti eredményeket, amelyre szilárd anyagi helyzete ad fedezetet!

A fenti tájékoztatóm után, a teremben lévő hallgatóság tagjai közül, elhangzott néhány kérdés,észrevétel, amelyekről az önkormányzat internetes honlapján is olvashatnak majd.


 


Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom