Közmeghallgatás 2013

 

 

A 2013 évi közmeghallgatásra többségében, a korábbi években megjelenő, érdeklődő állampolgárok érkeztek, dacára annak, hogy az internetes közösségi oldalon is felhívtam a lakosság figyelmét, erre a közérdekű fórumra. A képviselő-testületi tagok közül, Gelencsér László és Nemes András nem tudott eljönni. 18.00-órakor elkezdtem a beszámolót, az alábbi szöveggel:

Kérem, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntsek mindenkit ,Taszár község Önkormányzatának, 2013 évi közmeghallgatásán.

A 2013 év költségvetésének megtervezése az elmúlt évek gyakorlatához mérten nehezebb és összetett feladat volt, mivel a korábbi évektől eltérően, idén életbe lépett, az önkormányzatok történetében először, az ún. feladat alapú finanszírozás. Emiatt, sokkal összetettebb feladatot igényelt, és jóval körülményesebb volt összeállítani, a 2013 év költségvetését.

2013 január 1-től, az állam átvette, az önkormányzatoktól, az alapfokú oktatási intézményeinek működtetését, így kötelező önkormányzati feladatként, már csak óvoda, önként vállalt feladatként, a bölcsőde, és a konyha fenntartása, működtetése maradt.

Fontos, és alapjában új helyzetet teremtett 2013-ban az is, hogy Sántos, és Kaposhomok községek idén január 1-től, kiváltak a körjegyzőségünkből. Így Taszár község, önálló polgármesteri hivatalt működtet jelenleg.

A kialakult új törvényi szabályozások, és a körjegyzőségből kivált másik két önkormányzat, Taszár történek, egy új fejezetét nyitotta meg számunkra. Csökkenő bevételeink, és az önkormányzatok megváltozott állami finanszírozása, új kihívások, és feladatok elé állított bennünket is. Az önkormányzati feladatok átszervezése mellett, csökkeni létszámmal kellett működtetnünk a hivatalt, ami nagy kihívást, és rengeteg túlórát jelent ma is az apparátusunknak.

Miközben az állam átvállalta a települések adósságát, Taszár községet mindez nem érintette, mert az elmúlt időszakban, önkormányzatunknak, pénzintézet felé fennálló tartozása nem volt. Köszönhetően, a fegyelmezett, és takarékos gazdálkodásnak.

Idén 482,9mill ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással, de 63,2 millió ft hiánnyal terveztük meg a költségvetésünket. Sokan biztosan felkapják most a fejüket, erre a hatalmas hiányra.

A költségvetési törvény, és az önkormányzati törvény alapján, sajnos ekkora összeg az, ami hiányzik ma, községünk költségvetéséből. A hiányunk „csaknem” felét, a működéssel kapcsolatos költségek teszik ki. Ezek a számok, mind, az új, feladat alapú önkormányzati finanszírozás, és állami elvonások miatt alakultak ki.

Engedjenek meg egy érzékletes példát. Taszár községben, ebben az évben, a közvilágításra több mint 4 millió forintot kell költeni, ezzel szemben, csak 350 ezer forintot kaptunk az államtól erre a feladatra.

A hiány mérséklésére, eddig 6,7 millió ft kompenzálás érkezett, az önkormányzatunk számlájára, amely sajnos, még mindig, csak töredéke a valós, működési hiányunknak. Az önkormányzatunk, működési költségeinek mérséklésre, pályázatot nyújtott be, a közismert nevén ÖNHIKI-t, melyre december hónapban, 9,2 millió ft-ot kaptunk. A korábban említett finanszírozási problémákkal kapcsolatban, segítséget kértem a belügyminiszter úrtól, az év elején, valamint a Somogy Megyei Közgyűlés Elnökétől is, de megnyugtató válasz, a mai napig nem érkezett, mindössze, az előbb említett összegek.

Az év végi állami normatíva vizsgálata során került megállapításra az, hogy még 2,1 millió ft állami támogatásban részesül Taszár. Ezt a normatívát, az intézményeink működésére kapta önkormányzatunk, mérsékelve ily módon is, a hiányunk nagyságát.

A 2013-as év önkormányzati feladatai sem tértek el jelentősen, az előző évek gyakorlatától az iskola állami működtetésbe adása után, hiszen cél, a település fejlődése, és a kötelező feladataink ellátása mellett az intézményeink és az önkormányzat biztonságos működési feltételeinek biztosítása.

Ebben az évben, eddig 14 testületi ülést tartottunk. Ha elmondom, hogy évente minimum 6 testületi ülést kellene tartani, akkor kaphatnak képet arról, hogy milyen a képviselő-testületi, önkormányzati munka folyik Taszáron. Eddig 513 testületi-határozat született. 21 bizottsági ülést tartottunk, ahol 126 határozat született.

Önkormányzatunk anyagi forrásaihoz mérten támogatta a Bursa Hungarica felsőoktatási intézményekben tanulókat, és a beiskolázás anyagi terheit is próbáltuk csökkenteni az iskolások szüleinek.

Minden taszári állandó lakcímmel rendelkező gyermek születése után a szülők, 10.000 ft támogatást kaptak. A szép korúaknak idén, az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, már csak egy műsoros vacsorával tudott kedveskedni a képviselő-testület.

Önkormányzatunk az itt élő állampolgárokat, még különböző segélyek formájában is segítette. Átmeneti, rendszeres, krízis, és temetési segélyeket, adtunk a rászorulóknak, és a jogosultak részére. Itt kiemelném a szociális tűzifa támogatást, mely új elemként épült be az önkormányzat segélyezési rendszerébe. Ez évben eddig, 36 köbmétert tudtunk kiosztani a kérelmezők között. Idén, 28 m3-re csökkent a kiosztható mennyiség, dacára annak, hogy az állami kommunikációban, több tűzifa kiosztásáról beszéltek .

Fontos megemlítenem azt a tényt, hogy ma egy köbméter fa, 14 ezer ft-tól is többe kerül, amihez az önkormányzat, még saját forrásaiból is hozzájárul. Ezért tartom méltányolandónak a kérelmezők részéről, ezt a fajta, támogatási elvet, hiszen sok értékkel bíró támogatáshoz juthatnak így a tisztelt állampolgárok. A fenti támogatásokra összesen önkormányzatunk, közel 28,7 millió ft-ot biztosított az állami kiegészítő támogatásokkal együtt. Magas ez az összeg, és sajnálatos tény is egyben, amely egyébként egyértelműen jelzi számunkra az itt élő emberek-családok anyagi helyzetét.

Mindent megtettünk, hogy az önkormányzat szolgáltatásait bővítsük, és azért, hogy a településen élők egy komfortos, tiszta, rendezett környezetben élhessék mindennapjaikat.

Ehhez nagyban hozzájárult a Start közmunka program, melynek keretei között, 35 embernek tudtunk munkát biztosítani, még ha csak néhány hónap erejéig is. Sok gondot fordítottunk, a község közterületeinek karbantartására, és a fűnyírásra, a csapadékvíz elvezető árkok tisztántartására, és az illegális hulladéklerakók felszámolására, valamint a mezőgazdasági utak karbantartására is. Megemlítem, hogy a jövőben, csak ez a típusú közmunka áll majd az önkormányzatok rendelkezésére ahhoz, hogy az álláskeresőket foglalkoztatni tudják majd a helyhatóságok.

Kulturális közéletének, egy jelentős állomásához érkezett Taszár, mert, március 1-jén, ünnepélyes keretek között, átadásra került, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér intézményünk, amelyre 41 milló ft-ot nyertünk, és egy új munkahely is létesült. Ezzel az új intézményünkkel, egy régi álom vált valóra, hiszen Taszár község közösségét hivatott összekovácsolni, az új intézményünk. A szabadidő, és a kulturális rendezvényeink szervezésében, és lebonyolításában kapott jelentős szerepet, az IKSZT.

Ismét van „számítógépes szoba”, amelyet nevezhetünk a Teleház utódjának is, és nagy érdeklődésről, kihasználtságról, ad tanúbizonyságot.

A könyvtárral együtt, jelentősen kiveszi a részét Taszár község kulturális, és szabadidős közéletéből. Az újonnan alakult Taszári Fiatalok Klubja, minden tekintetben segítséget nyújt, a fiatalok, községünk közéletbe történő bevonásában.

Országos első helyezést értek el, az Éjszaki Sokadalom vetélkedőn, elismerést, ismertséget kivívva így is, Taszárnak. Ezen rendezvények mellett, különböző programokkal, koncertekkel, színesítette az IKSZT, Taszár község kulturális életét.

Az előző évek gyakorlatához híven meg kell említenem, hogy a folyamatosan csökkenő önkormányzati bevételeink mellett kellett fenntartanunk és működtetni minimum ugyan úgy, de lehetőleg magasabb színvonalon az intézményeket, illetve a fejlesztéseket is végrehajtani. E két fogalom olyan, mint a tűz és a víz. Mindezt mondani könnyűnek tűnhet, de a gyakorlatban kivitelezni már nem olyan egyszerű feladat. Az új önkormányzati finanszírozási rendszer tapasztalatait figyelembe véve pedig, nagyon komoly kihívást, odafigyelést jelent, és sokszor nehéz, néha népszerűtlen döntéseket.

Az idei év költségvetését nagyban befolyásolták a korábbi döntéseink, hiszen idén kezdődött meg, a Laktanya Környezeti kármentesítése, melyre 100 %-os állami támogatással pályáztunk, és több, mint 323 millió forintba fog kerülni összesen.

A felújítási terveinket említve idén, az óvodát említeném meg elsősorban. Mivel az államnak Taszár községet nem kellett támogatnia hitel átvállalásával, így reménykedtünk abban, hogy a kormánytól, korábbi ígéreteit betartva, majd más módon kapunk támogatást.

Például, a benyújtott pályázataink tekintetében, hiszen erre tettek ígéretet, de sajnos nem így történt. Legalább is, eddig a pillanatig nem. Megjelent az év elején, egy 30 millió ft-os pályázati kiírás, amelyben az óvodák felújítása is szerepelt. Elvégeztettük a szükséges felméréseket, és előzményeket, majd benyújtottuk a pályázatunkat, de sajnos a mai napig nincs információnk ennek állapotáról sem. Sajnálatos a jelenlegi helyzet, mert szükség volna már az épület felújítására, de nem történik semmi ez ügyben.

Közben éppen arról tárgyalunk az óvoda vezetőjével is, hogy az épület északi falát hőszigetelni kellene, de már év vége van.

A testület korábban döntött a közvilágítási kiadásaink mérsékléséről oly módon, hogy több villanyoszlopon kikapcsolták az égőket. Sajnos a gyakorlatban, ebben a tárgyban jelenleg, még megtakarításról nem tudok beszámolni. Ennek okát az EON-nál kell keresni, de itt mindjárt meg is jegyezném, hogy a kormány által meghirdetett „feladat alapú finanszírozás „azt jelenti, hogy pl. a közvilágításra is külön címzett támogatást kapnak az önkormányzatok, amit csak erre a feladatra költhetnek el.

Ezzel csak arra akarok utalni, így már felesleges a lámpákat kikapcsolni, mert nem az önkormányzat fizet érte, így már a megtakarításnak sincs semmi értelme, és ezért kerül majd visszakapcsolásra minden oszlopon a lámpa e hónapban.

A település egészét tekintve sok megoldásra váró feladat vár még reánk, amelyet az önkormányzatunk jelen anyagi helyzetében, nehéz lesz megoldani. Ilyen feladat a lakótelepi úszó medencék szabályos elbontása, a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, buszmegállók felújítása a 61-es út mellett és a laktanya vagy a 12 volt segélyhely, illetve a volt falusi iskola hasznosításának megoldása, amelyet jelenleg értékesíteni szeretnénk, hogy a legjelentősebbeket említsem. Idén, egyedül a Toldi utcai buszmegállót tudtuk felújítani.

A fejlesztéseknél maradva, megemlítem az ivóvíz minőség javító programot, melyben több, mint 212 millió ft-ra pályáztunk. Ezzel a pályázattal szeretnénk egyrészről megszűntetni, a vízfüggőségünket Orci községtől, másrészről, javítani az ivóvíz minőségén, valamint javítani, a közműveink műszaki állapotát, és új kutat fúrni. Ezt a pályázatot is hosszú előkészületek, és tervezés előzte meg, és 100%-ban támogatja majd, az állam. Nagy valószínűséggel, 2014-ben indulhat a beruházás.

Fontos megemlítenem, a repülőtér hasznosítási terveit, amelyről, én még nem tettem le, hiszen ennek kapcsán, komoly előnyökhöz, és bevételekhez jutna községünk. Sajnos, az elmúlt 3 évben, a 2010-es országgyűlési választási kampánnyal szemben, nem történt semmi érdemi előrelépés az állam részéről ez ügyben. A hasznosítás megoldása, az állam feladata. Én minden esetre, folyamatosan keresek befektetőket.

Jelenleg, még ha nehezen is, de elő tudjuk teremteni a pályázatokhoz szükséges önrészt, de nem tudni, hogy mit hoz majd a jövő. Mondom ezt azért is, mert a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalták a területfejlesztést, így majd ők döntik el azt, hogy melyik önkormányzat mit fejleszthet.

Sikerült előrelépni a településen található szemét ügyében, és szelektív hulladékgyűjtő edényeket is használja már a lakosság, a falu három pontján.

A magánszemélyek részére kötelezően megfizetendő szemét szállítás díját is az önkormányzat fizeti, 2013.12.31-ig,amely havonta több, mint 1,1 millió ft. Döntés született, miszerint 2014.01.01-től, a lakosság fizeti a szemétszállítás költségeit, amely 2,25 ft+ÁFA / liter lesz. Ezen döntéssel párhuzamosan, jelentősen, 50%-al, 10.000 ft-ról, 5000 ft-ra mérsékelte az önkormányzat, a magánszemélyek kommunális adóját, 2014.01.01-től. Ezzel a döntéssel is igyekeztük mérsékelni, a családok terheit.

A kormány döntése miatt az önkormányzatokat belekényszerítették abba, hogy hárítsák át ezeket a költségeket a lakosságra.

Ezért tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy ne az önkormányzatra legyenek, legyen mérgesek, ezen népszerűtlen döntés miatt, mert nem mi tehetünk róla.

Egyébként minden polgármester tavaly év végén szembesült ezzel a helyzettel, és mindenki környező település már áthárította a lakosságra a szemétszállítás díját. Önkormányzatunknak nem lesz évente 13 millió ft-ja erre a célra. Taszár község önkormányzata így járult hozzá 2013-ban, a taszári emberek rezsicsökkentéséhez.

Megemlítem, hogy a „B”-objektumhoz vezető út melletti illegális szemétlerakót pályázati pénzből megszüntettük. Ez a beruházás 100%-os támogatásból került végrehajtásra. A pályázat lezárására, a közelmúltban került sor.

Elkezdődött a laktanya környezeti kármentesítése, melyet 2015-ben fejez be a kivitelező cég. Tájékoztatást kapott a lakósság, a Kaposmenti Hulladék Gazdálkodási Programról is, melyben új, hasznosító üzem kerül megvalósításra, pályázati pénzből.

Az iskolában, az év elején kialakított új étkezdével, megszűnt a gyermekek „vándorlása” az óvodához, és ezzel együtt a szemetelés, és az óvodások zavarása, az altatási időben. Ezzel, egy régi álmunk vált valóra. Azonban van még mit tenni a szemetelés területén, hiszen buszmegállókban is nap, mint nap rendetlenséget tapasztalhatunk

Komoly gondot okoznak a rongálások, melyeknek a szabadtéri padok, utca névtáblák és villanyoszlop égők, az új játszótereink eszközei, és sajnos a Gagarin szobor is áldozatul esett. Éjszakai játszótéri randalírozással is zavarják a fiatalok, mások nyugalmát.

Idén is megrendezésre került a költészet napja, a kultúra napja, húsvéti tojásfestés, gyermeknap a pedagógusok szervezésében, valamint a falunap .

Megemlíthetem az „Éjszaki Sokadalom” vetélkedőt, az „Itthon vagy! Magyarország Szeretlek!”rendezvényünket szeptemberben, és a hagyományos jelleggel megrendezett, Kaposvári Keleti Kistérségi Nyugdíjasklubok találkozóját is, ahol idén, „katonadalokat” adott elő, 25 nyugdíjas egyesület.

Ezen rendezvények mellett különböző egyesületeket is támogattunk. A Taszár Kacsógép SE, Honvéd Sport Egyesület, Turul egyesület, Veterán Repülők Egyesülete, és a karácsonyi templomi koncertet adó Kaposvári Zenekedvelők Egyesületét . A pénteki napokon Zumba várja a sportolni vágyókat, a laktanyai sport csarnokban, pedig aerobic.

Akik figyelmesen hallgatták a beszámolót azok feltehetik a kérdést, hogy miből volt pénze önkormányzatunknak, a 2013 évben keletkezett hiányunk mérséklésére, vagy a fejlesztéseink elvégzésére? A válasz az, hogy a 2010-ben a lakótelepi nyugdíjas otthon tulajdonának értékesítéséből befojt 70 millió ft-ból, valamint, a „ B Objektum” értékesítéséből befolyt több mint 2 millió ft-ból, és a működési pályázatunkból. Óriási segítség volt mindez, a mai ínséges gazdasági helyzetben. Gyakorlatilag, a 3 évvel korábbi bevételeink segítik az önkormányzatot, mind a mai napig is.

A testvér települési kapcsolataink ápolása is folyamatos, megemlítem a „Taszár-Okucani emlékfutást”, melyet a Honvéd Sport Egyesülettel együtt, idén, Taszár község, Okucaniban történt bemutatkozásával egészítettünk ki, nagy sikerrel. Megemlíteném még, az „Alakulat Napja „rendezvény megszervezését.

Megrendezésre került a gyermekek részére, az önkormányzati mikulás ünnepség, ahol mikulás csomaggal és egy zenés műsorral kedveskedtünk a gyerekeknek.

Úgy gondolom, hogy a szigorú és takarékos gazdálkodással a község működőképességét a jelen körülmények között megőriztük, amire büszkék lehetünk.

Amikor azt mondtam, hogy komoly változások várhatók a közigazgatásban, akkor több dologra is utaltam. A feladat alapú finanszírozással az önkormányzatok kényszerpályára kerültek. Sok-sok elvonással kellett szembe néznünk, itt megemlíteném az önkormányzat gépjármű adóbevételét, ami 10 millió ft volt. Ennek a 60%-át, azaz 6 millió ft-ot kellett átutalni az önkormányzatunknak, az állam részére. Ezen forrás elvonások miatt, alakult ki nehéz helyzet, a társulások működésében, a többi fenntartó településsel.

Itt arra hivatkoznék, hogy az intézmények biztonságos működéséhez szükséges személyi, feltételek, és pénzügyi források biztosítása az, amely miatt folyamatosan konfrontálódnom kell a többi intézményt fenntartó önkormányzattal. Az óvoda, és az Esély Alapszolgáltató Központ az, amelyet jelenleg társulásos formában működtetünk. Ezen intézmények közül, az Esély Alapszolgáltató központnál van több probléma, amely megoldása, a jelen helyzetben nagy kihívást jelent a számunkra.

Meg kell még említenem, a laktanyában található repülőmúzeummal kapcsolatos, „szerzői jogok megállapítása” tárgyban indított bírósági eljárást, ahol első fokú bírósági ítélet született. A jogerős ítélet meghozataláig e tárgyban nem kívánok nyilatkozni…

A fenti szöveg felolvasása után került sor az állampolgárok észrevételeire, és a kérdéseire. Először mindenki „csak tanakodott magában”, de aztán „megtört a jég”, mert egy állampolgár, a kezében szorongatott papírral, elkezdte a sort.

Mivel nyilvános fórumról beszélünk, nem gondolom, hogy bármilyen személyiségi, vagy adatvédelmi jogot sértenék a bejegyzésemmel. Dacára annak, hogy erre hivatkoznak egyesek.

Az első, és legfontosabb tapasztalatom, az állampolgár nyilvános felszólalására utalva, a személyeskedő hangvétel, és az engem ért nyílt támadás ez alakalommal is. Ez tisztán kiérződött a stílusból, és kérdéseiből, valamint a vádaskodásából.

Természetesen, a blogomban már korábban leírt, és az Ő személyét ért „állítólagos becsületsértés, lejárató” tartalmat sérelmezte elsődlegesen. Azt is kifogásolta, hogy a blogomban, úgy írtam le, hogy „feljelentette a taszári önkormányzatot, az Állami Számvevőszéken”. Mit is írhattam volna le, ha Ő maga hívta fel a jegyzőnket, és neki mondta ezt így, ahogy leírtam. Akkor ezt, hogy lehetne másképpen értelmezni? Kérdem én?

Aztán a lakótelepi „fényszolgáltatási szerződés”, a közvilágítást érintő megtakarítás, valamint a legutóbbi, lakótelepen elvégzett „elektromos szekrénycsere” volt az, amiről élénken érdeklődött. A tájékozottságában komoly hiányosságokat tapasztaltam.

Miután türelmesen megvártam a hozzászólását, és a kérdéseit, azokat szépen sorjában meg is válaszoltam. A válaszom első felében, a lakótelep közvilágítási rendszerének felújításáról, az okairól, előzményeiről beszéltem. Teljesen kulturáltan, és minden részletre kiterjedően mondtam el a tényeket. Ezt most sem volt hajlandó megérteni, elfogadni, amit én előre borítékoltam már. A teljességre törekedve minden személyeskedéstől tartózkodva, azonban kimerítő választ adtam.

Kérdés érkezett a házak elé kihelyezendő, zsákban összegyűjtött falevelek elszállításával kapcsolatban. A Taszár és Kaposhomok községek azonos irányítószámáról is érkezett panasz. A lakosságra áthárításra kerülő szemétszállítási díj, a szerződés körülményei, és feltételeit is érintették a kérdezők. Ezzel kapcsolatban annyit mondtam, hogy közmeghallgatás utáni napon, december 12-én, csütörtökön délután 14.00-órakor lesz tájékoztató, a KVG ZRT, és a lakótelepi társasházak közös képviselői között. A többi ingatlan tulajdonossal, 2014 januárjában lesz egyeztető fórum.

Azt gondolom, hogy a közmeghallgatáson jelen lévő állampolgárok döntő többsége, pozitívan értékelte az önkormányzat 2013 éves munkájáról szóló beszámolómat.

A lehetőségekhez mérten, takarékosan, és minden szélsőségtől mentesen, kiegyensúlyozottan gazdálkodtunk ez évben. Ennél rosszabb sose legyen!

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások (3 db)

Taszári

2014. 01. 05. 16:41

Bodó Sándornak!

Elnézést Uram, de ha eddig egy kanyi vasat nem fizetett a szemétszállításért, akkor most mégis milyen rezsicsökkentésről ír?
Örüljön, hogy eddig nem fizetett semmit!

Pataki Sándor

2013. 12. 17. 08:58

Tisztelt Bodó Sándor Úr!

Az első kérdésedre a válaszomat ez a bejegyzés talán nem tartalmazta, amiért elnézést kérek. l

2,50 ft+ÁFA/ liter volt a 2012-es évben a szemét elszállításának díja!

A második kérdésedre is megtalálható a válaszom itt, mert a 2014 január 1-től, 2,25 ft+ ÁFA/liter lesz szemétszállítás díja. A két szám közötti különbség az, amelyet a kormány, a rezsicsökkentéssel határozott meg, a szolgáltatóknak.

Ezzel egyúttal meg is válaszoltam azt a kérdésedet, hogy mennyivel kellett volna kevesebbet fizetnie a lakosságnak, ha 2013-tól, már fizette volna a szemétszállítás díját, amit nem fizetett! Így ezt a megtakarítást közvetlenül nem fogja érezni senki .Inkább azt kellene értékelnie mindenkinek, hogy 2013-ban a taszári önkormányzatnak köszönhetően, senkinek nem kellett fizetnie ezért a kötelező szolgáltatásért.

Kijelenthetem ezért, hogy idén a tisztelt taszári lakosság, 100%-os rezsicsökkentést kapott, amit én méltányolandó gesztusnak értékelnék a lakosság részéről, valamint kiegészült az anyagi terhek mérséklésére tett erőfeszítésünk, a magánszemélyek kommunális adójának 50%-os csökkentésével is.

Több lehetősége, kompetenciája, "mozgástere", nem volt a képviselő-testületnek e tárgyban.

Tisztelettel.

Bodó Sándor

2013. 12. 16. 18:57

Tisztelt Polgármester Úr!
Részt vettem a meghallgatáson a másnapi "eligazításon" már nem, de lenne három kérdésem!
Mennyibe került 2012 áprilisában 1 liter szemét elszállítása?
Mennyi lesz 2014 január 1 után?
Ezügyben hány százalék rezsicsökkenést fog érezni a taszári lakosság?
Várom megtisztelő válaszodat. Üdv: B.S.

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom