Ítélet született...

Tisztelt Olvasók!

Az alábbiakban a  bírósági döntésről,és annak előzményéről adok egy részletes tájékoztatást, a tényeknek megfelelően:

Ezt a rovatot azért hoztam létre, hogy „minden tájékoztatást” megkapjanak Önök arról a bírósági eljárásról is, ami az utóbbi időben velem kapcsolatban „ belengte „ a médiát. Az újságok , a TV híradások, és az internetes portálok skandálták február 1-jén azt, hogy   „a  Sikkasztással vádolt Taszári polgármester Bűnös „.

Igen, valóban bűnösnek mondott ki a bíróság másodfokon is egy olyan ügyben, ami sokkal szerteágazóbb annál, mint ahogyan azt a média bemutatta. Nem szabadkozok, nem magyarázkodok, mert hibát követtem el ! Igen! Hibát ! De egy BIZTOS ! NEM CSAK ÉN HIBÁZTAM, és úgy érzem ha bűnös vagyok, akkor nem CSAK ÉN VAGYOK BŰNÖS, ha ez valóban bűnnek minősül (A btk alapján)!

Aki egy kicsit átlátja, érti ma az önkormányzatok felépítést, és a törvényességgel kapcsolatban is van némi affinitása, érzéke, az velem együtt kérdéseket fogalmaz meg akár magában is, erről az eljárásról. Majdnem szó szerint nekem is elhangzottak ezekkel kapcsolatos kérdéseim, a vallomásomban, és a bírósági tárgyalások „ zegzugos bugyraiban „  Az volt a „legfelemelőbb érzés”, hogy a vádemeléssel az ügyészség, majd bíróság is „megelőlegezte, azt hogy a polgármester az, aki mindenki helyett egy személyben mindent tud  és tudnia kell„. Ezek után sok kérdést is feltettem magamban, hiszen a vád szerint csak én tudhattam mindent, nem felel senki a törvény előtt büntetőjogilag. Bárki bármit elkövethet, vagy éppen megszavazhat, akkor is a polgármester fogják a nyilvánosság előtt büntetéssel jól a földbe döngölni?

Hiába a jegyző törvényességi státusz, vagy hiába a hivatalban az egyéb felelősségi jogviszonyok?

Nem tartom ebben a formában igazságosnak, és egyben objektívnek az ítéletet!

Ezért is gondoltam, hogy leírom az előzményeket, amik idáig vezettek, hiszen a sajtóban, hírekben csak a sajtó részére izgalmas dolgokat lehet látni, hallani, olvasni.

Egy téves, helytelen szerződés értelmezése miatt, helytelen döntések születtek, amiről talán nem csak én egyedül tehettem - véleményem szerint.

Az alábbiakban az eseményeket megpróbálom időrendi sorrendben bemutatni a könnyebb áttekintés érdekében.

1. 2007-ben, a Taszári önkormányzat egy kormánydöntést követően értesítést kapott arról, hogy tulajdonba fogja kapni a 16 hektáros laktanyai ingatlanokat, a 14 hektáros lakótelepi közterületekkel, közművekkel, és sok más objektummal  együtt. Ezen döntés után keresett meg a Magyar Honvédség képviselője, hogy a laktanyában található, és a honvédség számára felesleges ingóságokat (ami egyébként használhatatlan, és többnyire szemét), oda szeretné adni térítésmentesen a taszári önkormányzatnak, mert ezeknek az eszközöknek az elszállítása túl sokba kerülne a honvédségnek Kalocsára. Ezt a kérést beterjesztettem a 2008. január 24-ei képviselő-testületi ülésre, ahol a testület döntött arról, hogy megigényli, és megkéri térítésmentes tulajdonba az itt hagyott eszközöket (inkurrens anyagokat).

(Akit érdekel, hogy  miket is ajánlottak fel, azoknak leírom, hogy különböző típusú, és erősen használt, vagy  használhatatlan székeket, asztalokat, függönyöket, iratszekrényeket stb. Nézzék meg az érdeklődők a  blogomban a… „Mit őriz az önkormányzat a laktanyában?” című linket.( Ott kaphat ízelítőt ezek eszközökről)

A használható dolgokat, az önkormányzatunk és intézményei, valamint helyi társadalmi szervezetek, egyesületeknek adományozná a képviselő-testület, valamint helyi lakosságnak is szeretnénk segíteni több módon is. Egy szóval, csak előnyt szerettünk volna ebből a döntésből kovácsolni az önkormányzat, és az itt élő lakosoknak.

2. A döntésünk után január 25-én  hivatalosan, határozat formájában nyújtottam be a kérelmünket, a Magyar Honvédség Infrastrukturális Ügynökséghez.

(Aki most azt kérdezi, hogy miért oda? Annak tisztelettel elmondom, hogy azért, mert akkor ez volt a hivatalos eljárás módja, és korábban az Önkormányzat ( HEMO ) és más ingatlanok, valamint  a bennük található „ ingóságok „ esetében is így jártam el. Sikeresen, minden gond és probléma nélkül. Fogalmazhatnék úgy is, : tudtam hová, és kihez kell fordulni, de azt is, hogy ez az eljárás bizony hónapokig is eltarthat majd. Ez egy fontos momentum lesz a későbbiek során.)

3. A  Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség 14/33/2008. számú ügyiratában javasolták a laktanya mellett ezen szakanyagokat is Taszár önkormányzatnak térítésmentesen átadni, és kérték a kabinetfőnök urat a feleslegessé nyilvánítási eljárás lefolytatására, továbbá az anyagátadási megállapodás megkötésére. (Ezt Csák Gábor dandártábornok írta) Ezen levél mellékletét képezi az átadásra kerülő lista, amelyben minden eszköz nettó értéke 0 Ft-ban került kimutatásra 2008. 02 hónapban. Közben a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma 2008. árpilis 30-án hozott döntésében,ezeket az elhelyezési szakanyagokat honvédelmi célra feleslegessé minősítette a 265/57/2008. számú döntésében.  (Ezen iratokból én csak a nyomozási iratokból értesültem, mivel ebből nem küldött az önkormányzatnak a Honvédség.)

4. 2008 július 9-én, az eljárásban történt illetékességi okok miatt Oláh János  dandártábornok úrtól érkezett értesítés, a korábbi januári kérelmünkkel kapcsolatos egy hiánypótlásról. Erről tájékoztattam a képviselő-testületet a 2008. július 30-i ülésen, ahol döntés is született e tárgyban 147/2008.számon, amit 2008. 07.31-én kelt levelembe továbbítottam is.  Ezen levélváltás után már nem érkezett újabb hiánypótló észrevétel.

5. 2008.októberében előbb aláírásra került szerződés az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról, majd 31-én  aláírásra került a laktanya birtokba adási jegyzőkönyve és a Polgármesterként korábbi testületi felhatalmazások alapján „én” írtam alá ezen szerződéseket, megállapodást, ,mint az önkormányzatok képviseletében eljáró személy.

A birtokbaadási jegyzőkönyv melléklete az a 229 tételből álló lista is, amely tartalmazza azokat az eszközöket darab és megnevezés bontásban – összeg nélkül -, amelyet  térítésmentesen tulajdonba kértünk. A fenti szerződés, ahogyan a nevéből is adódik, csak a Laktanya birtokba vételre vonatkozott. A hivatalos tulajdonba kerülési szerződés is ezen a napon került aláírásra. A szerződés aláírás aktusára, a polgármesteri hivatal emeleti nagytermében került sor. Ez egy  pénteki nap volt, és a taszári önkormányzat sorsát jelentősen befolyásoló esemény miatt,  többen is jelen voltak a szerződés  aláírásánál. A körjegyző úr is bent volt ezen az aktuson, igaz nem írt alá semmit, hogy az aláírásnál pont ott volt-e, vagy sem, arra már nem emlékezek, de azt pontosan tudta, hogy nem kistérségi rajzversenyt tartottunk!  A birtokbaadási jegyzőkönyv 9. pontjában szerepel az a mondat, amely félre lett értelmezve: „ Az ingatlanokkal együtt átadásra kerülnek az ott lévő elhelyezési szakanyagok a melléklet kimutatás szerint. Az anyagok átadására vonatkozó megállapodás megkötése a HM és az átvevő Önkormányzat között folyamatban van. A megállapodás megkötéséig az anyagok az Önkormányzat részére térítésmentes, felelős őrzésre átadásra kerülnek. Az anyagok a honvédségi vagyoni körből való kivonásáig az átadó alakulat nyilvántartásában maradnak, leltározás esetén azok számolását végrehajtani nem kell, jelen jegyzőkönyv alapján meglévőnek kell tekinteni. „

Az aláírás után ezen iratokat, csak hétfőn adtam le iktatásra, és így került a szerződés önkormányzati nyilvántartásba vételére a 1410-4/2008 iktatási számon és 2008.11.03-i iktatási dátummal.

A történtek után már nyugodtan lehettem, hiszen a szerződés a megfelelő helyen tárolva, az önkormányzat nyilvántartásába felvéve, a többi szerződés közé került, 94-es sorszámon. Pontosan tudták az abban illetékes személyek, hogy hol találhatók szerződéseink, hiszen sok feladatot kellett megoldani, ebben szerződésben foglaltakkal  kapcsolatban is. Az építésügyes kollégától kezdve, a hivatali apparátuson, a körjegyzőn keresztül a képviselő-testületi tagokig. Az utóbbiak közül, ( Mülléder József, Nemes András, Koppány Zoltán Miklós ),  többször tanulmányozták keresték és forgatták ezen szerződést is tartalmazó mappát.

A szerződés nem volt senki elől sem eltitkolva – miért is lett volna? - , hiszen még a feljelentő is csatolta  a rendőrségi feljelentéséhez az átadott anyagok listájával együtt.

Az elmúlt 10 évben mindent megtettem azért, hogy minél átláthatóbb és nyilvános legyen a hivatal munkája! Éppen ezért, a  feljelentő is minden nehézség nélkül megnézhette, áttanulmányozhatta, akár még le is  fénymásolhatta – ha nem máshonnét szerezte be – a szerződést.

Az első, és alapvető hibát talán ott követtem, hogy a 2008 novemberi testületi-ülésre nem másoltattam le ezt 10 példányban, ét nem vetettem át hivatalosan a képviselőkkel, körjegyzővel, de a testületi ülésen nálam volt. Az is igaz, hogy nem is hiányolta ott ezt senki, és a körjegyző sem hívta fel a figyelmemet erre a hiányosságra,valamint arra, hogy mindenki olvassa át.

A hivatalos tulajdonba kerülésről szóló tájékoztatást szóban, ülésen megtettem, annak rendje és módja szerint.

Arra a kérdésre, hogy miért nem másoltattam le akkor, még csak annyit mondanék, hogy hónapokon keresztül közösen tárgyaltunk a Laktanya, és a Lakótelep átadásával kapcsolatos feladatokról. Most itt is kiemelném, hogy nem csak egyedül tárgyaltam, hanem több esetben, és több képviselővel is együtt, az átadás menetéről, és még sok másról is. Budapestre is elutaztunk az átadás előzményeinek megtárgyalása miatt, és sok-sok egyeztetésen voltunk már túl . Én akkor azt gondoltam, hogy mivel minden szerepel a szerződésben, amiről addig tárgyaltunk, ezeknek a szerződéseknek a lemásolása képviselőknek már nem lesz fontos. Tévedtem ! Fontos lett volna ! Megint visszautalok másra, mert másik jegyző biztos nem hagyta volna azt, hogy ilyen módon tájékoztassam a taszári képviselő-testületet. A körjegyzőnek „kötelessége” lett volna jelezni, hogy a szerződést esetleg át kellene tekinteni a képviselőknek, de legfőképpen neki, de ehhez nem ragaszkodott. Így azonban, nem tudtam azt bebizonyítani, hogy a képviselő-testületi tagok, és a jegyző ismerte a szerződések tartalmát ! Ez volt  a lényeg Tisztelt Olvasók! Ezért ültem egyedül a vádlottak padján, mert nem volt bizonyítható, hogy más is ismerte a szerződés tartalmát. Természetesen én ismertem, csak tévesen értelmeztem a tulajdonba adásról szóló rendelkezést, hiszen már rég itt voltam ezen eszközök, azt gondoltam, hogy ezeket csak a nyilvántartásból kell törölniük a HM-nek, ahogy a korábbi átadásoknál is.

A szerződések aláírása után intézkedtünk is a laktanya és az eszközök felelős őrzéséről is, ami számomra azt is jelenti, hogy mindenki tisztában volt ezen szakasszal, hiszen komoly pénzeket fizettünk az őrzésért.

6. Az értékesítések folyamata:

A nyilvános és a helyi Tv-ben is levetített üléseken többször felmerült, hogy sok páncélszekrény van a laktanyában. Az első megkeresés szóban a kaposhomoki önkormányzattól érkezett, majd  2009.10.22-én érkezett e-mailen a Szentbalázsi körjegyzőségtől, amit a körjegyző adott át nekem, hogy olvassam fel a kérelmet. Itt döntöttünk arról, hogy kapnak lemezszekrényt ők ingyenesen.

Később érkezett erre kérelem is helyi lakosoktól vásárlások miatt.

Az is egy fontos mozzanat az ügy megítélésének szempontjából, hogy a későbbi tárgyalásokon a bíró minden képviselő-testületi tagot megkérdezett arról, hogy „ki és hogyan állapította meg a lemezszekrények árait..”?  Erre minden képviselő másképpen emlékezett, hogy-hogyan is történt valójában, egyébként  testületi-ülésen, a  Koppány Zoltán Miklós, akkor még képviselő javaslatára lett megállapítva az 1000 ft-os vételár, amit felvétel is bizonyít.

Még a hivatalos 1000 Ft-os testületi döntés előtt -  november 19-i ülés előtt – a pénztári bizonylatok alapján – már vásárolt páncélszekrényt Varjas Béla,  és Koppány Zoltán képviselő.

A döntés után összesen 28 db lemezszekrény értékesítettünk 1000 Ft/db vételáron, volt olyan értékesítés,amiről nem is tudtam, mivel a vásárlóval is csak a bíróságon találkoztam ( a pénztáros csak később tette az asztalomra a bizonylatokat aláírások miatt.)

A faipai gép értékesítése bosszanthatta fel a feljelentőt, hiszen ezek után jó pár hétig a helyi, akkor még működő taszári önkormányzat honlap vendégkönyve ezzel volt tele. A nevét fel nem vállaló, nem éppen szívhez szóló bejegyzésekkel.

A faipari gép megvásárlása ad-hoc jellegű volt, hiszen az egyik képviselő Gelencsér László, az egyéb napirend keretében jelentette be, hogy megvásárolná ezeket a gépeket. Ott meghatároztuk ennek az árát, hiszen mindenki tudhatta, hogy ez egy selejtes gép, mivel többen ismerték az ott lévő gépek állapotait. Végül 15 e Ft-ban határoztuk meg az árát.

Ezen értékesítések után a vevők az önkormányzat pénztárába egyenként befizetették a vételárakat, összesen 35.000,-Ft-ot.

Személy szerint én, vagy a hozzátartozóim közül senki nem vásárolt semmit ezekből az eszközökből! Azt azonban elmondom, hogy képviselők közül Nemes András, Koppány Zoltán Miklós, Varjas Béla lemez szekrényeket, Gelencsér László faipari gépeket vásároltak.

Mivel  2009. évben  több testületi ülésen is tárgyaltunk lemezszekrénnyel  kapcsolatos kérelmekről, a törvényesség őrének, igaz nekem sem fordult meg a fejembe az, hogy ezek nem értékesíthetőek, hiszen nem jelezte azt részemre senki, hogy ezeket nem adhatjuk el, hiszen még a nyilvántartásunkba sincs. (Ezt csak később jelezte  a pénzügyes, jóval az értékesítések után, de azt is csak azért, mert nem tudta hogyan lekönyvelni.) De a törvényesség őre, akinek kötelezettsége jelezni a döntések előtt, ha jogszabálysértést észlel, egyetlen alkalommal sem tett törvényességi észrevételt,az értékesítésekkel kapcsolatban. Sőt! Még utána sem,amikor felmerült, hogy talán még sincsenek  a tulajdonunkban ezek az eszközök..

Ez a mondat is nagyon fontos, mert a másodfokú bíróság ítéletében arra hivatkozott, hogy a polgármester feladata a törvényességi észrevétel megtétele az előterjesztésekkel kapcsolatosan.

Mivel bennem fel sem merült az, hogy ezek nem értékesíthetők, ezért terjesztettem be a kérelmeket, de az eladást egyik esetben sem én kezdeményeztem. Mindenki tehetett volna észrevételt, amelyet ki kellett volna vizsgálni, ha ott nem lehet, akkor kérni kell a testületet, hogy most még ne döntsön, és akkor megelőzhető lett volna ez az egész eljárás.

A mostani, hatályos önkormányzati törvény és a korábbi szerint is, a jegyző feladata, hogy jelezze, ha a képviselő-testület, vagy a polgármester döntésénél törvénysértést észlel.

Én ezzel a bírósági megállapítással vitatkozni fogok a jövőben is, és nem értek egyet vele, bár tiszteletben tartom a döntést!

- A faipari gépek decemberi értékesítése után, elkezdődött az önkormányzat hivatalos internetes  honlapján működő vendégkönyvbe beirogatott bírálatok sora. Az egyik „érdekes hangadó „, a magát Kiss Istvánnak nevező, (egyébként álnéven írogató ) ember volt az, aki szemérmetlen szókimondással, és furcsa módon , de nagyon tájékozottan szapulta a képviselő-testületet a faipari gépek az értékesítési eljárása miatt ( is ).   Az önkormányzati üléseket Taszáron, a mai napig is levetítjük a helyi zárt láncú kábel tv-ben, az önkormányzati munkáról szóló tájékoztatás miatt, ezért az önkormányzatnál semmiféle titok nincs.

7. Feljelentés, nyomozás, bírósági tárgyalás:

A feljelentést, a magát Kiss István taszári lakosnak nevező állampolgár ,2010. február elején tette meg a taszári önkormányzat képviselő-testülete ellen. Feljelentésében hivatkozott, hogy jogtalanul értékesített többek között faipari gépeket. A feljelentéshez csatolta azt a listát is, amit átadott a honvédség. Pontosan megjelölte ezen a faipari gép megnevezését, azt hogy kinek értékesített a gépet, és csatolta hozzá a birtokbaadási jegyzőkönyvet is, amit én írtam alá polgármesterként. Továbbá idézte a megállapodásból, hogy felelős őrzésre kapták ezen eszközöket az önkormányzat.

Az első gondolatok mindjárt elkezdtek motoszkálni a fejemben. Egyértelműen megállapítható tény az, hogy az önkormányzatnál hozzáférhetőek a nyilvánosság számára, az önkormányzattal kötött szerződéseink. Az is elgondolkodtató, hogy a hivatal munkatársai nem emlékeztek rá, sőt nem is ismertek Kiss István nevű taszári embert, aki bent lett volna a hivatalban.  Más idegen pedig nem keresett szerződéseket, olvasgatás céljából. Ebben a pillanatban vált világossá előttem, hogy a „feljelentő köztünk” él. Az is fontos, hogy tényszerűen, igazat ír, ezt el kell ismerni ! Akkor, ha ennyire biztos a dolgában, akkor meg miért nem adja a nevét hozzá, vagy miért nem fordult felénk, hogy felhívja a figyelmet a rossz döntésre, ha már akinek kötelezettsége lett volna az nem jelzett?

Ezt azért nem tette meg szerintem, mert Taszár közéletével kapcsolatosan közszereplői tervei voltak, vannak!  Talán felesleges arról elmélkednem, hogy miért nem hívott fel telefonon, vagy írt e-mailt, esetleg más kommunikációs csatornát miért nem keresett, hogy kijavíthassuk ezt a téves döntésünket! Miért ezt a módot választotta igazának bizonyítására! A válasz egyértelmű, és egyszerű. Nem akarta! Mondhatnám hasonlattal élve : „kapott egy magas labdát, és nem hagyta ki a ziccert!  Otthon dörzsölte a kezét, és talán mondogatta magában : Most nektek annyi lesz ! Igen ! Volt a feljelentőnek motivációja, és célja ezzel az üggyel,valószínűleg.

- 2010. év elején a nyomozóhatóság házkutatást végzett az önkormányzatnál, lefoglalták a pénzügyi iratokat, a laktanyában elrendelték a leltározást és elkezdték a tanúk kihallgatását.

2010-et írtunk, a választások évét! Nem merte felvállalni a nevét a feljelentő, talán attól félt, hogy esetleg visszafelé sülhet el a terve. Az embereknek az lesz a véleménye majd a tettéről, hogy ilyen áron akar valaki polgármester,képviselő, vagy bármi más lenni, vagy valakit azzá akar tenni?  Írom ezt azért, mert a célpont elsődlegesen nem én, hanem a képviselő-testület tagjai voltunk. Minden esetre itt él közöttünk, és pontosan tudja, hogy mi történik ma is az önkormányzatnál.

Minden tanú, képviselők, hivatali dolgozók és vásárlók kihallgatása után került sor 2011. augusztusában polgármesterként a kihallgatásomra már gyanúsítottként, mivel engem hallgattak ki legutoljára Fonyódon.

Akkor, és ott nem tettem vallomást, ezt később, írásban tettem meg, de ott, nekem kellett elszenvedni a rabosítás megaláztatásait. Ahogy később elolvastam a rendőrségi tanúkihallgatásokat, egyből világossá vált előttem, mindenki menekült a felelősségtől. Senki nem látott semmit, nem tudott semmit. Csak a polgármester. Ő tudott mindenről, Ő írt alá mindent, Ő tárgyalt mindenről. És egyébként is csak Ő látott , hallott, írt MINDENT ! Hiába mondtam az ellenkezőjét, és tettem ez  miatt is panaszt. 23 oldalas vallomásban írtam le, tele jogszabályi hivatkozásokkal,azt ami történt, de a tartalom  bizony nem érdekelt senkit.

Mivel az összes nyomozati anyagot megkaptam, mint gyanúsított, ezért a vallomásom után mindenki tanúvallomását megkaphattam, amelyből kiderült, hogy mindenki azt vallotta, hogy nem látták a birtokbaadási jegyzőkönyvet, ha látták volna,és tudták volna, hogy ezeket csak „felelős őrzésre” kapta meg az önkormányzat, akkor biztos nem szavazzák volna meg az értékesítést. Még a körjegyző is azt vallotta, hogy a rendőrségen dugták az óra alá ezt a megállapodást, azelőtt soha nem látta, sőt még az értékesítések kapcsán lefoglalt bizonylatokat, mint ellenjegyző sem írta alá, ami nélkül nem is történhetett volna pénztári mozgás !

Az ügyészség eldöntötte, hogy én egy személyben vádlott leszek, és ez így is történt.

Meg kell mondanom, hogy itt, ebben a pillanatban már minden objektivitásba, és igazságba vetett hitem elillant. Ekkor már láttam, hogy ebben a perben bármit mondok, vagy teszek, akkor is bűnbakot csinálnak belőlem, és így is történt !

- A bírósági tárgyalásokon kiderült, hogy a 2008. év végén, a több mint 1 milliárdos laktanyai átvétel, és rengeteg kiegészítő munka miatt olyan többlet munkát  hárít a hivatali apparátusra, az építésügyi előadóra, valamint a körjegyzőre, amit nem tudtak megfelelően megoldani. Ezeket  a tényeket a bírósági vallomásában is beismerte a volt körjegyző, de értelmezése szerint ezek a hiányosságok, csak munkajogi felelősség megállapításra alkalmasak, büntetőjogira már nem. Néztem is egy nagyot a tárgyaláson a jogi képviselőmmel , és a bíróval együtt , amikor ezt a körjegyző kijelentette.

 

A bíró is megkérdezte tőle, hogy  egy ilyen nagyságú feladatban, ahol egy 2000 fős település, szinte példa nélküli értékű  ingatlanokat és vagyont kap, akkor esetleg el kellene olvasnia az átadásról szóló szerződéseket.  Ez bizony egy jó kérdés volt.  A válasz már kevésbé fontos, hiszen nem Ő állt gyanúsítottként a bíróság előtt, és nem az Ő felelősségét vizsgálták.

-          A feljelentés és a házkutatást után ismét felkerestem az akkori miniszteri biztost, hogy nézzen utána mi van ezekkel az eszközökkel. Akkor küldött egy pályázati anyagot, hogy hogyan kell erre ismét kérelmet benyújtani, amit 2010. márciusában ismét megtettem. Ezzel kapcsolatba még választások előtt  megszületett a választ, hogy minden rendben van a Magyar Vagyonkezelő Zrt-től döntést fogok kapni az átadásról, ez 2010. 04.08-án történt.

-          2012.01.12-án megtartott első tárgyalás előtt, bejelentette a körjegyző, hogy máshová szeretne menni dolgozni.

-          A bírósági tárgyalás, a nyomozás során kirendelt szakértő állapította meg az értékesített tárgyak „ becsült piaci értékét „, ami már büntetőjogi kategória. Hiszen ha azt nézzük, hogy ezek nettó értéke 0 Ft- volt, az értékesített összeg 35 e Ft , akkor már csak szabálysértési értékhatárról beszélünk, de ezek kiskereskedelmi értékét a tárgyszakértő állapította meg. Az 1 ajtós páncélszekrény értékét 6000 Ft-ban, kétajtósét 10.000,-Ft-ban, gépek értékét  több százezer forintban,  színesfémértékét hulladékként kb. 32 e Ft értékben

-          A hatóságok nem a hulladékértéket nézték, hanem a több százezer forintos értéket, ezért beszélnek több száz ezer forintos sikkasztásról, ami valójában nem is annyi, de ez volt a büntetőjogi határ, amiért már valakit el lehet ítélni.

-          A bírósági tárgyaláson a honvédség több képviselője is elmondta, a tanúk is elmondták, hogy ezen eszközök jó része használhatatlan, kulcs nélküli páncélszekrények, több mint 50 évesek, a gépek is, amiken felújításokat, a vevő eszközölt, hogy használni tudja, gépkönyvvel nem rendelkeznek. Hiszen ezért is adtuk olyan minimális áron, hogy megérje valakinek megvenni, mivel az elszállításuk is többe került volna a MÉH-be

-          A honvédség képviselője is elmondta, hogy tulajdonképpen a honvédséget kárt ezzel nem érte, sőt, még az állam gyarapodott az önkormányzathoz befizetett, és most az ítéletben elkobzott 35.000 Ft-os vételárral.

-          Az első fokú ítélet nem vett figyelembe semmit, azt, hogy döntéskor tévedésben voltam, azt hogy nem egyedül hoztam a döntést, azt, hogy ezen eszközöknek nem ennyi az értéke, azt, hogy ennek a cselekménynek a társadalomra semmiféle veszélyessége sincs, hiszen ezen eszközöket át akarják adni, átadják előbb-utóbb az önkormányzatnak.

-          Az ügyvédemmel megfellebbeztük az I. fokú döntést, bíztunk abban, hogy figyelembe veszik azt, hogy ténylegesen mi és hogyan történt.

8. A jogerős ítélet:

-          Most , hogy megszületett a másodfokú és jogerős bírósági ítélet, számomra homályossá vált, hogy miért is felel a polgármester, és miért is felel a jegyző?  Az ítéletet még nem kaptam kézhez.

Úgy gondolom, hogy nincs olyan önkormányzat,vagy bármilyen szervezet, ahol nem vétenek hibát.  Manapság ahol akarnak ott keresnek, ahol találnak ott lesz feljelentés, és ha el akarnak valakit ítélni, akkor el fognak.

Tényként kezelem, és nem is vitatkozok azzal, hogy tévesen értelmeztem egy pontot a szerződésben. De ennyi bűnöm és nem több, természetesen ha én is tudtam, hogy volna, hogy ezzel akár bűncselekményt követek el, nem szavaztam volna meg a döntést.

Igen! Be kell vallanom férfiasan, hogy ez volt az első, a legnagyobb, és a legalapvetőbb tévedésem, amit elkövettem eddigi 10 éves polgármesteri munkám során, de én ezt nem nevezném szándékos bűncselekménynek, amiért az egész világ előtt le kell valakit járatni.

Most viselem is a következményeket és megfizetek mindenért, megfizetem a honvédség, az állam nem létező kárát, hiszen az önkormányzat ezeket az eszközöket meg fogja kapni. Ez is kicsit drága fizetség volt számomra 400 ezer Ft, plussz a perköltség közel 200 ezer Ft (ami többek között a szakértő kb. 4-5 szeri megkérdezése volt, mivel nem jött el egyik tárgyalásra sem. ).

Aki azt gondolja, hogy egy polgármester szubjektív véleményére bízza az államigazgatás rendszere  a szerződések értelmezését, az óriásit TÉVED! Erről is beszéltem a bírósági tárgyaláson, de ez sem érdekelt ott senkit.

Halkan megjegyzem, hiszen ezt is írták egyes híresztelésekben, hogy „a Pataki családban van egy jegyző” mégse tudta a polgármester, hogy  mit kell csinálnia? Nem a feleségem  feladata a taszári testületi ülésekre bekerülő előterjesztések véleményezése, törvényességi felülvizsgálata, hiszen ha ott ül, biztos, hogy jelzett volna, ezt számtalanszor értetlenül kérdezgeti is tőlem, hogy hogyan történhetett ez meg?  A családi programunk egyébként sem a taszári testületi anyagok megvitatása, van abból elég mindkettőnknek a munkánk során.

Azonban vannak olyan dolgok, amelyekben segíthettek volna rajtam, ha éppen akartak volna.  Kértem is a segítséget de „ elhajtottak „ rövid úton. Itt a MNV Zrt –re gondolok, a rövidített betűket használtam, de az alábbiakban kiírom a szervezet nevét

Például segíthettek volna, ha a minden előírásnak megfelelt, és már korábban is, több alkalommal is, és hivatalosan benyújtott,szabályos térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülési kérelmünket,a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt beterjeszti a Nemzeti Vagyontanácsnak.

Bizony! Erről már az elmúlt évben is dönthettek volna , mert sok-sok idejük, és alkalmuk volt rá, de csak egy levelet küldtek az MNV Zrt-től, idézem:-- nem áll módomban a beterjesztést megtenni a jelen bírósági ügy okán”... A jogi képviselőm is azt kérdezte először, hogy milyen jogszabályra hivatkozva tagadják meg az átadást.  Nem tudjuk! Minden estre, a jövőben panasszal fogok élni a megfelelő fórumokon a történtek miatt, hogy miért húzódik már egy ilyet átadási eljárás 2008. januárja óta már több mint 5 éve???

Milyen fontos az, amiről most írtam? Ez is nagyon fontos, mert a másodfokú bírósági tárgyaláson perdöntő lehetett volna, ha idő közben az eszközök tulajdonosává válik az önkormányzat ! Ugyanis kérdésként tette fel a bíróság az ügyvédem beterjesztése után, hogy mikor kapja meg az önkormányzat ezeket az eszközöket ! Nem tudtam erre a kérdésre ott válaszolni, mert nem voltak hajlandóak az MNV Zrt-részéről leírni, hogy erre mikor kerül sor, telefonon mondták el, először azt, hogy a decemberi vagyontanács ülését, aztán azt, hogy a  februári vagyontanácsi ülésre terjesztik be a taszári kérelmet. Természetesen semmit nem írtak le, nehogy lehessen hivatkozni bármire is.

Tisztelettel kérdezném, hogy Önök szerint az elmúlt 5 évben nem követett el senki semmilyen hibát sehol, a kérelmünkkel kapcsolatosan, csak Én egyedül?

2008-tól a Magyar Honvédség illetékes szervei nem tudták rendbe tenni, kimutatni a nyilvántartásukban szereplő eszközöket?  Van hivatalos nyilvántartási lista, leegyeztettünk mindent, mégsem sikerült a leltári lista értékbecslése?

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt –nél, amikor 2010-től a mai napig azt sem voltak hajlandóak leírni, hogy egyáltalán átadják-e ezeket az eszközöket, miközben a 254/2007. ( X. 4.) Korm .r. 25§ (2), és az 51§. ( 9) bek. rendelkezik a tájékoztatási  kötelezettségről  ?

Az esetnek természeten más tanulságai is vannak számomra, méghozzá az, hogy nem szabad megbízni senkiben, ,még akiben hivatalból kellene abban sem, hiszen az a biztos, ha mindent személyesen  ellenőrzök, ha már én vagyok felelős mindenért.

Az utolsó mondat a bírósági ítélet miatt vált aktuálissá, mert én így értelmezem az ítélet. Nem számít a jegyző, vagy más felelőssége, és azt hiába írják le a jogszabályok, hogy a jegyző feladata a jelzés törvénysértés miatt, akkor is csak a polgármester felel az előterjesztés törvényességéért?  Most ezt állapította meg a bíróság.

Igen ! Hibáztam! De úgy gondolom, hogy itt, nem csak egyedül én. Erre a bíróság válasz az volt, hogy azért ülök egyedül a vádlottak padján, mert egyedül csak engem vádolt meg az ügyészség. Ez valóban így van, hiszen a bíróság nem nyomozó hatóság, nem vádemeléssel foglalkozik, ott csak ítélkeznek, az ellen, aki ellen vádat emeltek.

Mi a jelenlegi helyzet?!

„Állítólag” 370 ezer forint kára keletkezett  a honvédségnek.(?) Évek óta ugyan nem leltároztak, és nem is hiányzik nekik a taszári szemét, meg ez a 370 ezer forint sem, de ez már más kérdés, hiszen most megkapja az állam ezt a „kártérítést’” általam.

Mi is a tanulság másik fele? Maradjunk a tényeknél!

Februárban, vagy márciusban várhatóan ingyen megkapja a taszári önkormányzat ezt a sok laktanyai „szemetet”, hiszen az elszállításra a Honvédségnek úgy sem lesz pénze.  Így is-úgy is a taszári önkormányzat tulajdona lesz ez a szeméthalmaz”! Akkor most miről is beszélünk? Az adófizetők által befizetett százezreket, ha nem millió forintokat költöttek erre az eljárásra, csak azért,hogy ki lehessen mondani : Bűnös! Sikkasztott a taszári polgármester, mert más tulajdonában lévő eszközöket eladott jogtalanul. Törvénytelenül értékesítette a majdnem saját szemetét „.

Ezt gondolom erről az ügyről.

Egy igazságtalan eljárás egyedüli kárvallottja lettem, és talán nevetnek rajtam azok, akiknek ez jól jön, vagy akik helyett most megfizetem ezen eszközök szakértő által kimutatott árát, amely eszközök valójában nem sokat sem értek. A taszári önkormányzat pedig átutalja az államnak az eszközök árában a pénztárba befizetett 35.000,-Ft-ot.

Senki egy pillanatra nem állt mellém az ügy egyetlen másodpercében sem, a családomon kívül, akiket természetesen szintén nagyon megviselt ez az ügy.

Sajnos ezzel  az eljárással, ország-világ előtt a becsületembe gázoltak, amit nagyon nehezen viseltem és viselek, de csak azért, hogy valakinek ez jól jöjjön nem fogok lemondani, Úgy érzem, hogy olyan bűnt nem követtem el, amire gondolnak, hiszen semmi hasznom ebből nem származott és nem is származhatott, mint ahogy azt sokan talán gondolták. Ha azt hallják, hogy valaki sikkasztott egyből az jut eszükbe, hogy több milliót a zsebébe tett más pénzéből.

Ebben az esetben nem ez történt! Aki végig tudta olvasni ezt a hosszúra sikeredett eszmefuttatást,az  rájöhetett arra, hogy itt teljesen másról van szó, ezért is kértem a felmentésemet az ügyben.

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások (8 db)

Pataki Sándor

2013. 02. 06. 19:59

Bodó Sándornak !

Igazad van ! Kell egy csapat, illetve kellene ! Erről írok itt már hónapok, évek óta ! Bizony mindenkinek a közös munkája kellene hozzá ! Azok akik követik a korábbi bejegyzéseimet, azok pontosan tudják, hogy miről is írtam.

A szavaiddal élve, ha már a focit említetted, akkor hiába vagyok én a csapatkapitány, ha nem állíthatom ki azokat a játékosokat, akik nem akarnak a csapatomban játszani.

Tisztelt Tarlósi József Úr !

Köszönöm a támogatást erről a honlapról is. Arról nem igazán kell már sokat beszélni, hogy tanúként miről is beszélhettél volna, a bíróságon, és arról, hogy az állításaidat mivel bizonyítod ! Mondom ezt azért, mert bizony 7 tárgyaláson végighallgattam,és néztem. Így láttam , hallottam egy, s mást. A tárgyalásokon bizonyíték nélkül nem sokat lehetett elérni. Ezt tapasztaltból mondom. Ilyen bizonyítékról pedig a részedről nem hangzott el egy szó sem, emlékeim szerint. Talán ezért. Egészen biztosan másképpen történt volna, ha nem így beszélsz velem erről !

A feljelentő arctalanságát a vendégkönyvbe írt hozzászólásai alapján ki lehetett volna deríteni, hiszen az IP címe a mai napig visszakereshető lenne. Erről is beszéltem a nyomozónak, de nem foglalkoztak vele. Más érdemleges nyom, nem volt a személyének a kiderítésére. Az iratokban, és minden egyéb helyen, ez a név szerepelt.

Én úgy gondolom, hogy itt mindenki előtt felvállaltam a hibámat, és be is ismertem ! A következőkben másokon a sor ! Azt is szeretném majd látni, és olvasni !

Ugye milyen naiv vagyok ?

Tisztelettel : Pataki Sándor

Bodó Sándor

2013. 02. 06. 14:17

Tisztelt Polgármester Úr!
Írsz különböző tanulságokról, de egyet elfelejtettél: KELL EGY CSAPAT! Már pedig ez nincs. Azért fordulhatott ez az eset elő. Ahányan vagytok annyi felé fociztok, ahelyett, hogy egymást segítenétek amely a település javát szolgálná.
A kis istvánról /szándékosan írtam így/ nem írom le részletesen a véleményemet, mert a számítógépes rendszer összeomlana!

Tisztelettel: Bodó Sándor

Tarlósi József

2013. 02. 06. 08:53

Sándor!
Sokat beszélsz, és elfedődik a lényeg. Nyilván nem lehet két mondatban megragadni a fontos tényezőket, de a védelmedet sem.
Én most egy körülményt emelnék ki, ami személyesen érintett meg:

Idézlek:
"Senki egy pillanatra nem állt mellém az ügy egyetlen másodpercében sem..."
Hányszor ajánlottam, hogy hajlandó vagyok tanúskodni, lett volna mit elmondanom. Melletted. Nem kellettem, nem bíztál bennem. Az elsőfokú ítélet után, és most is nem restelltem szembeszállni a mocskolódó hozzászólókkal. Első esetben még meg is köszönted pár szóban. Akkor se, most se azért tettem. Némi objektív igazságérzet indított, és még mindig. Ellenőrizhető, de nem fontos. Személyes levelet írtam Neked, nagyon más okból, abból is érezhetted volna az együttérzést. Nem azt érezted ki, mert nem azt akartad. Emlékszel, és arra is, hogy nem méltattál válaszra sem. És mégis, még mindig... A levelezőlistám meglehetősen tágas, és egy másik ügy(ünk) kapcsán egy ideje sokan figyelnek Taszárra. Nem csak az országban... Ismét nem restelltem minden levélíróm szemét felnyitni a védelmedben. Ellenőrizhető. Megírtam, elmondtam, ha kérdezik, mondom még mindig: helyettesed még a múlt héten is a szemembe tagadta, hogy a képviselők ismerték volna a részleteket. Akkor is, ha erről felvételek vannak. Miért nem vitted a bíróság elé ezeket a felvételeket?
Igen, szerintem is a Testület volt a hunyó, a Körjegyzővel együtt. Én most egyenként perelném őket, mert mint tudjuk, testületileg nem perképesek. Velük takaróztál, amikor ellenem kellett felhasználni őket.
Melletted állok akkor is, ha nagyon megkiabálnak majd ezért. Akkor is, ha erre éppen nekem nem lenne okom. Cserébe nem várom el, hogy átérezd: a Bíróság nem mindig az igazságnak megfelelően ítél. Abban bízom: a másik, közös ügyünkben is bölcsebb lesz a másodfok.
Nem vagy tehát egyedül...
Furcsállom még, hogy a feljelentő arctalan maradhatott. Ha a nyomozati szakban nem is, a bíróságon meg kell, hogy ismertessék az iratokat. Talán tisztázhatták volna azt is, aminek az ellenkezője közszájon forog Taszáron: engem álnéven se hívnak Kiss Istvánnak.
Jó egészséget kívánok!

Sasné Molnár Ágnes

2013. 02. 04. 23:50

Kedves Sanyi!

Sajnálom és együtt érzek a Veled történt dolgok miatt!
Remélem, a "Kiss István?" és a többi gerinctelen, aljas "segítői" is megkapják méltó büntetésüket!
Üdv: Ági

Pataki Sándor

2013. 02. 04. 19:42

Tisztelt Alpolgármester Úr !

Kérlek figyelmesen olvasd el azt, amit ebben a rovatban leírtam !

Először is! Idézem:

"Az alábbiak közül, ( Mülléder József, Nemes András, Koppány Zoltán Miklós ), többször tanulmányozták keresték és forgatták ezen szerződést is tartalmazó...mappát.."..

Másodszor! Idézem:

"Így azonban, nem tudtam azt bebizonyítani, hogy a képviselő-testületi tagok, és a jegyző ismerte a szerződések tartalmát !"

Én bizony a valóságot írtam le, csak értelmezni kell a szöveget a fentieket, de még egyszer leírtam..Nem tőlem kérted azt, hogy elolvasnád ezt a szerződést, de ennek már nincs jelentősége! Bocsáss meg, ha a Te szavad járásával válaszolnék !

Na erről ennyit !

Pataki Sándor

Koppány Zoltán

2013. 02. 04. 18:17

Tisztelt Polgármester úr!
Itt és személyesen is tájékoztatlak arról, hogy az általad leírt dokumentumokat csak a körjegyző úr irodájában megjelent nyomozók távozása után volt módom megtekinteni, miután kértem, hogy most már mutasd meg... Na erről ennyit! Kérlek, hogy csak a valóságot írd le!
Koppány Zoltán

Pataki Sándor

2013. 02. 04. 15:20

Köszönöm szépen a szolidaritást ! Úgy legyen !

Tisztelettel: Pataki Sándor

Skiba Andrásné

2013. 02. 04. 12:49

Tisztelt Polgármester Úr !
Együtt érzésemet fejezem ki Önnek !
Sok kérdésem lenne, de nem Ön felé, hanem azon személyekhez akiket az ügyben megemlített. Pl. A jegyző Úrhoz,aki az"egyik"legfontosabb tisztségviselő az Önkormányzatoknál és a törvényesség egyik fő őre kellett volna, hogy legyen,de már , érdekes módon " Ő máshol kívánt dolgozni". A felelősség minimum 3 személyre kellenne, hogy kiterjedjen . Ők a pénzügyi szakember a polgármester és a jegyző. Bocsánat egy fontosat kifelejtettem, a Tisztelt Képviselő Testület. Ők BIZTOSAN olvasták az Ön által említett jegyzőkönyveket, hiszen még akár én is ,mint taszári lakos is megnézhettem volna ! Ugye így van ?? Akik ideiglenes amnéziában szenvedtek remélem nem nyugodt az álmuk ! Nagyon szívesen kérdeznék több dolgot a feljelentő "Kiss Istvántól." De úgy látszik nem mer az emberek szemébe nézni és a vádaskodásait felvállalni.Ha én biztos vagyok a dolgomban ,akkor nem otthon "sunnyogva és kárörvendőn"megbújok, hanem vállalom a kijelentéseimért a felelősséget, szerintem nincs egyedül "barátai" is vannak.
Tudom, hogy Önt ez nem vigasztalja, de, mindenkinek beteljesedik a sorsa, a végzet mindenkit utolér,remélem,aki illetve akik ezt a helyzetet"kreálták"megbűnhődnek egyszer !!!
Drukkolok Önnek, hogy jóra forduljon minden !
Üdvözletem és kitartás !

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom