Közmeghallgatás 2012

 

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS  2012.

 

 

 

 

Kérem engedjék meg,hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsek mindenkit Taszár község Önkormányzatnak 2012 évi közmeghallgatásán.

A  2012 év költségvetésének megtervezése az elmúlt évek gyakorlatához híven nehéz és összetett  feladat volt, ismerve az ország gazdasági helyzetét, és a változó jogszabályi hátteret.

Idén 496.126.046 millió ft bevétellel, 495.502.000  millió ft kiadással és 564.046  ft tartalékkal  terveztük meg a költségvetésünket. Örömömre szolgál bejelenteni azt a tényt, hogy ma több mint 30 millió ft van az önkormányzat számláján. Ezért mindenképpen kiemelném a takarékos és a fegyelmezett gazdálkodás tényét, ami a mai világban ismerve az önkormányzatok anyagi helyzetét egy ilyen eredménnyel nagyon fontos és méltányolandó eredmény.

Így örömömre szolgál bejelenteni azt a tényt, hogy a fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően nem kellett  hitelt felvennünk a mai napig,  a nyertes működési pályázatoknak  köszönhetően is.

Az önkormányzati működési pályázatát illetően   idén is sikert értünk el,hiszen  7.2 millió. Ft-ot  nyertünk a belügy minisztériumtól év elején, ma pedig telefonon tájékoztatott a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, hogy ismét 7 millió ft-ot nyerünk, ami ismerve az ország, és az elhúzódó  gazdasági válság következményeit  nagy szó, nekem elhihetik.

A 2012-es év önkormányzati feladatai sem tértek el az előző évek gyakorlatától , hiszen cél a település fejlődése és a kötelező feladataink ellátása mellett az intézményeink és az önkormányzat biztonságos működési feltételeinek biztosítása.

Ebben az évben, eddig 21 testületi ülést tartottunk. Ha elmondom,hogy évente 6 ülést kellene tartani, akkor kaphatnak képet arról, hogy milyen testületi-önkormányzati munka folyik Taszáron. Eddig 566 testületi-határozat született. 15 bizottsági ülést tartottunk ,ahol 46  határozatot hoztunk.

 

Önkormányzatunk anyagi forrásaihoz mérten támogatta  a Bursa Hungarica felsőoktatási intézményekben tanulókat, az ovóda kezdés, és a beiskolázás anyagi terheit is próbáltuk csökkenteni az iskolások szüleinek,valamint a méhnyakrák elleni védőoltást is támogattuk. Minden taszári állandó lakcímmel rendelkező gyermek születése után a szülők 10.000 ft támogatást kaptak. A szépkorúak is kaptak 3000 ft  támogatást a vacsora mellé.

Önkormányzatunk az itt élő állampolgárokat, még különböző segélyek formájában is segítette. Átmeneti, rendszeres, krízis, és temetési segélyeket,  adtunk a rászorulóknak, és a jogosultak részére.   Itt kiemelném a szociális tűzifa támogatást, mely új elemként épült be az önkormányzat segélyezési rendszerébe. 120 köbméter fát tudtunk szétosztani az igénylők között. Ez a lehetőség most is megnyílik , de az  idei télen csak 36 köbmétert tudunk majd kiosztani a kérelmezők között. Fontos megemlítenem azt a tényt, hogy ma egy köbméter fa ma 14 ezer ft-tól is többe kerül. Ezért tartom méltányolandónak a kérelmezők részéről ezt a fajta támogatási elvet, hiszen sok értékkel bíró támogatáshoz juthatnak így a tisztelt állampolgárok.  A fenti támogatásokra összesen önkormányzatunk közel  39  millió ft-ot biztosított az állami kiegészítő támogatásokkal együtt. Sajnálatos ez a magas szám, és sajnálatos tény is egyben, amely egyébként egyértelműen jelzi számunkra az itt élő emberek-családok anyagi helyzetét.

 

Sok gondot fordítottunk arra, hogy az önkormányzat szolgáltatásait bővítsük ,és a kötelező önkormányzati feladataink ellátása mellett megtegyünk mindent azért,hogy a településen élők egy komfortos, tiszta,rendezett környezetben élhessék mindennapjaikat. Ezzel a munkával talán nem mindenki volt maradéktalanul elégedett. Ebben részben igazuk is van, amit el kell ismernem, hiszen egyetlen embert sem   foglalkoztatott a képviselő-testület a közfoglalkoztatás új rendszerében.

Az előző évek gyakorlatához híven meg kell említenem,hogy a folyamatosan csökkenő önkormányzati bevételeink mellett kellett fenntartanunk és működtetni minimum ugyan úgy, de lehetőleg magasabb színvonalon az intézményeket,illetve a fejlesztéseket is végrehajtani .E két fogalom olyan mint a tűz és a víz. Mindezt mondani könnyűnek tűnhet, de a gyakorlatban kivitelezni már nem olyan egyszerű feladat .A gazdasági válság következményeivel együtt pedig nagyon komoly kihívást jelent, odafigyelést és sokszor nehéz, néha  népszerűtlen döntéseket.

Az idei év költségvetését nagyban befolyásolták a korábbi döntéseink, hiszen   az Integrált Közösségi Szolgáltató tér pályázat megvalósítását, és a lakótelepi szennyvíz csővezeték, valamint szennyvíz rendszer átemelő szivattyú cseréjét is beterveztük. A felújítások tervezésében és megvalósításának ismeretében talán még nagyobb elismerést érdemel, hogy nem kellett hitelhez folyamodnunk. Az IKSZT pályázat megvalósítására, amely utófinanszírozott, eddig több mint29 millió ft-ot fizettünk ki. Fontos megemlíteni a lakótelepi szennyvíz vezeték és szivattyú cseréjét amire 23.8 millió ft-ot fizettük. Igen !  Ezt mind saját forrásból tudtuk kigazdálkodni. .

 

Maradva a beruházásainknál !

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér pályázat építési üteme befejeződött, és a pályázat pénzügyi elszámolása is megtörtént. Megérkezett az önkormányzatunk szálájára a várva várt 29 millió ft, amelyből az eszközök beszerzéséről is döntöttünk. Idén leszállítják a több mint 5 millió ft értékű eszközöket és 2013 01.01-től  megkezdi működését az intézmény Ehhez már a személyi feltételeket is biztosította a képviselő-testület, mert a tegnapi ülésén döntött az alkalmazottak személyéről pályázat meghirdetése után. Nemes Andrásné programszervező és Horváth Gáborné segítő munkatárs kinevezésével. . Reményeink az új dolgozók alkalmazásával,sikerül ennek a több mint 50 millió ft-os beruházással megvalósítani a község szabadidős-kulturális életének felélénkülését.

Korábban is megvalósíthatott volna ezt a beruházás, de elhúzódott a kifizetési kérelmünk teljesítése , és emiatt is  valósult meg később ez a pályázat. Vizsgálatot indítottunk, hogy ennek késedelemnek az okát feltárjuk, és az esetleges felelőst kérdőre vonjuk.

A szennyvíz rendszer felújítása és annak átadása megtörtént . Az üzemeltetési tapasztalatok jónak mondhatók.

Idén a vizi közmű törvény változása miatt szolgáltató váltásra kényszerült önkormányzatunk, így amint azt önök is tapasztalhatják, a KAVÍZ Kft , a Kaposvári önkormányzat tulajdonában lévő szolgáltató végzi a víz és szennyvíz rendszer üzemeltetést. Ez a döntésünk sem volt egyszerű feladat, hiszen nem volt egységes álláspont a képviselő-testületben e tárgyban sem.

 

A testület korábban döntött a közvilágítási kiadásaink mérsékléséről oly módon, hogy több villany oszlopon kikapcsolták az égőket.  Természetesen az új helyzetet tapasztalatait az állampolgárok észrevételeire hivatkozva jeleztem a testület felé, de változtatás nem történt. Ettől függetlenül a mai napig érkeznek hozzám állampolgári kritikák.  Itt megjegyezném, hogy a kormány által meghirdetett „ feladat alapú finanszírozás „azt jelenti, hogy pl a közvilágításra is külön címzett támogatást kapnak az önkormányzatok, amit csak erre a feladatra költhetnek el.  Ezt, a korábban az e célra kifizetett számlákból állapítják majd meg . Ezzel csak arra akarok utalni, hogy félek, nem lesz esélyünk az összes lámpát visszakapcsolni, mert eddig kevesebbet fizettünk érte. Ez is fontos kérdés lesz a jövőt illetően.

Tavaly szeptember 8-i testületi ülésen az általános iskola-óvoda-bölcsőde társulási megállapodását a taszári képviselő-testület egyoldalúan felbontotta. Ezt a döntést a korábbi esztendők iskolával kapcsolatos költségvetési-fentartási költségek megosztásával kapcsolatos kudarcainak eredményeképpen tette meg a testület.  Idén május 21-én sok-sok egyeztetés és nem kevés indulatot követően sikerült visszavonatni a képviselő-testületekkel ezt a rossz döntést. Sok energiát fektettem abba, hogy az általam nem támogatott társulás megszüntető döntést visszavonják az érintettek. Ennek a döntésnek köszönhetően nem került nehéz anyagi helyzetbe Taszár költségvetése.

A település egészét tekintve sok megoldásra váró feladat vár még ránk amelyet a jelen anyagi  helyzetben nehéz megoldani. Ilyen feladat a lakótelepi úszó medencék szabályos elbontása, a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, buszmegállók felújítása a 61-es út mellett és a laktanya vagy a 12 volt segélyhely , illetve a volt falusi iskola hasznosításának megoldása,hogy a legjelentősebbeket említsem.

Jelenleg még elő tudjuk teremteni a pályázatokhoz szükséges önrészt, de nem tudni, hogy mit hoz a jövő. Mondom ezt azért is, mert a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalták a területfejlesztést, így majd ők döntik el azt, hogy melyik önkormányzat mit fejleszthet. Az is igaz, hogy a képviselő-testület nem támogatott több korábbi pályázattal kapcsolatos előterjesztésemet, amelyekre szerintem szükség van. Én megtettem mindent , de nekem is csak egy  szavazatom van a döntéseknél.

Sajnos nem sikerült előrelépni a településen található szemét ügyében sem,pedig a szemét szállítás a lakósság részére még ingyenes,és szelektív hulladékgyűjtő edények is vannak már a falu három pontján. A szemétszállítást a képviselő-testület nem tudja majd megoldani, hiszen nem kap erre már 2013-tól állami finanszírozást. A kormány döntése miatt az önkormányzatokat belekényszerítik abba, hogy hárítsák át ezeket a költségeket a lakosságra. Ezért tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy ne az önkormányzatra legyenek legyen mérgesek, ha ez a népszerűtlen döntés megszületik, mert nem mi tehetünk róla. Egyébként minden polgármester most szembesült ezzel a helyzettel, és mindenki környező település áthárítja a lakosságra a szemétszállítás díját. Önkormányzatunknak nem lesz évente 13 millió ft-ja erre, csak abból a tartalékból, amely ma az önkormányzat számláján van. Reményeim szerint ezt az összeget nem erre költi majd el a testület. A lakosságnak az előzetes kalkulációk alapján 20 ezer forint+ ÁFA-ba kerül negyed évente ez a költség a 120 L-es edényre, és 17 ezer forint + ÁFÁ-ba a 60 L-es edény ürítése.

 

Megemlítem, hogy a „B”-objektumhoz vezető út melletti illegális szemétlerakót pályázati pénzből megszüntettük. Ez a beruházás 100%-os támogatásból került végrehajtásra.

Sajnos továbbra is szemetelnek a gyerekek az ebédről a iskolába vezető útvonalon, amely az újonnan az iskolában kialakított étkezdével megszűnik a jövőben. A buszmegállókban is nap mint nap rendetlenséget tapasztalhatunk. Az illegális szemét lerakásról nem is beszélve, de eddig még senki nem tett személyes bejelentést, ha éppen szemtanúja volt a cselekménynek.

Komoly gondot okoznak a rongálások, melyeknek a szabadtéri padok, utca névtáblák  és égők és az új játszótereink eszközei is áldozatul esnek. Megemlíteném az egyik játszótéri eszköz felgyújtását. Éjszakai játszótéri randalírozással zavarják a fiatalok mások nyugalmát.

Idén is megrendezésre került a húsvéti tojás festés, gyermeknap a pedagógusok  szervezésében,valamint a falunap .Ezen rendezvények mellett különböző egyesületeket is támogatunk. A Taszár Kacsó SE, Honvéd Sport Egyesület, Turul egyesület, Veterán Repülők Egyesülete, és a karácsonyi templomi koncertet adó Kaposvári Zenekedvelők Egyesületét és a kézműveseket is .

Folyamatosan próbáltuk elvégezni a közterületek karbantartását, fűnyírását , de az emberhiány miatt ennek a feladatnak a megoldását nem sikerült maradéktalanul teljesíteni, ezért elnézést kérek mindenkitől, és a jövőben több odafigyeléssel próbáljuk ezt a feladatot is megoldani . Ebben a szorult helyzetben a nyári szárazság is segített, hiszen nem kellett olyan sűrűen füvet nyírni . A község összes közterületének havonta 1 alkalommal történő fűnyírása így nagyon komoly feladatot jelentett így számunkra.

Akik figyelmesen hallgatták a beszámolót azok feltehetik a kérdést, hogy miből volt pénze önkormányzatunknak ezeknek a több tíz millió ft-os munkálatoknak az elvégzésére?  A válasz az, hogy a 2010-ben a lakótelepi nyugdíjas otthon tulajdonának értékesítéséből befojt 70 millió ft-ból. és a „ B Objektum „ értékesítéséből befolyt több mint 2 millió ft,valamint a nyertes működési pályázatunkból. Óriási segítség mindez a mai ínséges gazdasági helyzetben..

A testvér települési kapcsolataink ápolása is folyamatos ,megemlítem a Taszár-Okucani emlékfutást a Honvéd Sport Egyesülettel együtt, illetve az „Alakulat Napja „rendezvény megszervezését.

A laktanyában  található repülőmúzeummal kapcsolatosan Tarlósi József és Kontsagh Sándor szerzői jogaik megállapítása miatt perbe fogták Taszár önkormányzatát, a SM Veterán Repülő Egyesületet, mint üzemeltetőt. Várhatóan jövő januárban lezáródik ez a per, és majd a bíróság eldönti, hogy van-e szerzői joguk a fenti uraknak, vagy nincs.  Én személy szerint sajnálatosnak tartom ezt az eljárást.

Megrendezésre került  részére az önkormányzati mikulás ünnepség, ahol mikulás csomaggal és egy zenés műsorral kedveskedtünk a gyerekeknek.

Az Esély alapszolgáltató központ munkatársainak közreműködésével

150-en   kaptak 7  kg tartós élelmiszer segélyt.

Amennyiben nézik a tv-ben a híradásokat nagyon sok önkormányzattal találkozhattak, akik komoly anyagi gondokkal küzdenek.

Nincs fűtés az iskolában, az intézményekben, vagy éppen nincs közvilágítás, vagy meleg étel az iskolában illetve az intézményekben…  Ennek a helyzetnek a feloldására a kormány kihirdette az önkormányzatok adósságának átvállalását. Sajnálattal kellett tudomásul vennem, hogy Taszár községet ez nem érinti, hiszen sem folyószámla hitelünk, sem más banki hitelünk nincsen. A közvilágítás fejlesztését megfinanszírozó beruházó cég felé fennálló tartozásunk pedig nem tartozik bele abba körbe, amit az állam átvállalna. Amikor megtudtam ezt az információt, akkor sajnáltam , hogy nem sikerült hitelekkel eladósítani községünket.   Igen! Úgy gondoltam, hogy a szigorú és takarékos gazdálkodással a község működőképességének biztosítására büszke lehetek .  Most pedig azok a települések mosolyognak rám, akik nyakig el vannak adósodva, és néha felelőtlen döntéseikkel is veszélyeztették a gazdálkodásaikat. Ez szomorú , és szerintem azon települések számára igazságtalan, akik takarékosan gazdálkodtak, köztünk Taszár is.

Szeretném önöket tájékoztatni a hivatalban történt változásokról is. Januárban már kezdődött azzal a problémák sora, hogy nem volt szociális ügyintézőnk, mert decemberben itt hagyta hivatalunkat Tarrné. Szintén januárban jelentette be távozási szándékát 8 év után Dr Kovács Lajos körjegyző, aki január végén el is távozott. Ő azóta a Somogy Megyei Korányhivatalban dolgozik.

Gyorsan meg kellett oldani a helyettesítéseket, mert a munka nem állhat meg. Mosdósról  kértünk segítséget, így Tormási Andrea jegyző és szociális munkatársa segített szorult helyzetünkben.  A pályázatok kiírása után a szociális előadói munkakörbe  Péterfainé Szosznyák Hajnalka került alkalmazásra, márciusban hónapban pedig körjegyzőt választottunk Kaposhomok, és Sántos testületeivel együtt. A helyzetet még az is bonyolította, hogy aznap mondott le Kaposhomok korábbi polgármestere, Takács István. Keszthelyi Tibornét választotta meg a három testület erre a nehéz feladatra.  A pénzügyi munkatársunk ,Bodnár Anita is máshol talált munkát. Szeptemberben pedig Egerszegi Jenőné ment nyugdíjba. Hirtelen igen komoly változások mentek végbe. Bodnár Anita helyére Széphelyi Tamásné Farkas Diána került, aki azóta már szintén nem dolgozik a hivatalban, mert Szetbalázsra ment dolgozni. Ezen válotások miatt, bizony néha nagyon nehéz helyzetek álltak elő a munka megszervezést tekintve. Így Keszthelyi Tiborné körjegyző asszonnyal együtt folyamatosan dolgozókat kerestünk a hivatal működésének megoldására. Diána helyén, ma Somogyi Róbertné dolgozik. Amennyiben bejelentetem, hogy Török Zoltánné Katika pénzügyi főmunkatárs is elmegy december 31-i hatállyal, akkor látszik csak a változás mértéke, és a megoldandó probléma nagysága.

Ez mind mind hatalmas kihívás, és nemkevés szervezői munka áll mögötte, nekem elhihetik. A szeptemberi testületi ülésünkön képviselői indítványra, a taszári testület megpróbálta eltávolítani Keszthelyi Tibornét, amely csak azért hiusult meg, mert a Kaposhomoki és a Sántosi  testületek ezt nem támogatták. Személy szerint én sem. Egy ilyen bizalmatlan légkörben kell dolgoznia a körjegyzőnknek, amire az elmúlt 22 évben nem volt példa.  Erről többet nem is akarok mondani, de mindenképpen sajnálatosnak és elgondolkodtatónak tartom a történteket.

Amikor azt mondtam, hogy komoly változások várhatók a közigazgatásban, akkor   több dologra is utaltam. A feladat alapú finanszírozással az önkormányzatok kényszerpályára kerültek. Sok-sok elvonással kell majd szembe nézni az önkormányzatoknak, és a 2000 fős önkormányzati minimum létszám is feltétel. Taszáron alig több mint 2000-en élnek, és a szeptemberi ülésen a másik két körjegyzőséget alkotó testület is úgy döntött, hogy továbbra is körjegyzőségben kívánnak maradni.

Ehhez képest Kaposhomok község képviselő testülete alig több mint 1 hónap után úgy döntött, hogy Szentbalázshoz kíván csatlakozni. Sántos ezután szintén a kiválásáról döntött. Így Taszár egyedül maradt. A kaposhomoki döntés minden esetre hidegzuhanyként ért engem, mert úgy döntöttek erről, hogy Taszár ajánlatát meg sem hallgatták. A sok évtizedes együttműködésre hivatkozva ezt az eljárást  méltánytalannak tartom. Az, hogy Szentbalázsra hogyan jutnak el a Kaposhomokiak, az már más kérdés lesz, és a gyakorlat tapasztalatait összegzi majd.. Én személy szerint sajnálom a helyzet kialakulását. Erőfeszítéseket tettem a Kapos Volán felé a buszközlekedéssel kapcsolatos észrevételek továbbításával, de nem hajlandók új buszokat beközlekedtetni Taszárra, mert a Gazdasági Minisztérium jóváhagyása kell hozzá . Ez a helyzet az Dózsa utcában tervezett új buszmegállóval  is, pedig a község északi utcáiban élőknek szerettünk volna ezzel segíteni.

A szabadidős sportot a téli időszakban támogattuk az általános iskolában, amely hagyományt jövő márciusig folytatunk.

Felhatalmazást kaptam a képviselő-testülettől , hogy a téli időszakban rendkívüli hómunkásokat vehessek fel-. Erre már korábban szükség lett volna, de sajnos csak most született döntés e tárgyban is.

A testületi munka sokszor éjszakába nyúló  fáradtságos, de nem feltétlenül konfliktus mentes , és a személyeskedésektől sem.

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom