Közmeghallgatás 2011

KÖZMEGHALLGATÁS  2011.

 

 

A  2011 év költségvetésének megtervezése az elmúlt évek gyakorlatához híven nehéz és összetett  feladat volt, ismerve az ország gazdasági helyzetét, és a változó jogszabályi hátteret.

Idén 543,644 373 mill ft-bevétellel, 541 122 000 mill ft kiadással és 2,5 mill ft tartalékkal, valamint 53 millió ft hitel felvételével  terveztük meg a költségvetésünket.

Örömömre szolgál bejelenteni,hogy a fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően nem kellett  a tervezett hitelt felvennünk a mai napig,  a nyertes működési pályázatoknak  köszönhetően is

Az önkormányzati működési pályázatok elnyerésében  idén is sikereket értünk el,hiszen összesen 8.5 mill. Ft-ot  nyerntünk a belügy minisztériumtól ami ismerve a jelen helyzetet nagy szó, nekem elhihetik.

A 2011-es év fő önkormányzati feladatai sem tértek el  az előző évek gyakorlatától,hiszen cél a település fejlődése és a kötelező feladataink ellátása mellett az intézményeink és az önkormányzat biztonságos működési feltételeinek a megteremtése.

39 testületi ülést tartottunk, amiből 28 nyílt és 11 zárt  ülést jelent. Elmondom,hogy évente 6 ülést kellene tartani a jogszabályokszerint, így kaphatnak képet arról, hogy milyen testületi-önkormányzati munka folyik Taszáron.Átlagosan minden hónapra 3 testületi ülés jut, amin nagy számot jelent. Eddig 632 testületi-határozat született. 16 bizottsági űlés tartottunk ,ahol 35  határozatot hoztunk.

Önkormányzatunk anyagi forrásaihoz mérten támogatta  a Bursa Hungarica felsőoktatási intézményekben tanulókat,a beiskolázás anyagi terheit is próbáltuk csökkenteni az iskolások szüleinek,és a méhnyakrák elleni védőoltást is támogattuk. A fentiekre összesen önkormányzatunk közel  40  milló ft-ot biztosított az állami kiegészítő támogatásokkal együtt. Sajnálatos ez a tény, amely egyébként egyértelműen jelzi számunkra az itt élő emberek-családok nehéz anyagi helyzetét.

 

Sok gondot fordítottunk arra,hogy szolgáltatásaink bővítése,és a kötelező önkormánytati feladataink ellátása mellett megtegyünk mindent azért,hogy a településen élők egy komfortos,tiszta,rendezett környezetben élhessék mindennapjaikat. Ezzel a munkával talán nem mindenki volt maradéktalanul elégedett, de mi mindent megtettünk érte.

 

Biztosan sokakban megfogalmazódott a kérdés,hogy vajon miért terveztünk 53 mill ft hitel felvételét? Nos amikor azt mondtam,hogy feladataink nem térnek el az előző évek gyakorlatától meg kell említenem,hogy a folyamatosan csökkenő önkormányzati bevételeink mellett kell fenntartanunk és működtetni minimum ugyan olyan, de lehetőleg magasabb szinvonalon az intézményeket,illetve fejlesztéseket is végrehajtani.E két fogalom olyan,mint a tűz és a víz.Mindezt mondani könnyűnek tűnhet, de a gyakorlatban kivitelezni már nem olyan egyszerű feladat.A gazdasági válság következményeivel együtt pedig nagyon komoly kihívást jelent,odafigyelést és sokszor nehéz, néha pedig népszerűtlen döntéseket.

 

Az idei év költségvetési tervezésekor a lakótelepi ABC önkormányzati üzemeltetését is terveztük, valamint az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér pályázat megvalósítását, és a lakótelepi szennyvíz csővezeték, valamint szennyvíz szivattyú cseréjét is. Ezen költségek miatt kellett fejlesztési hitelt betervezni. A felújítások tervezésében és megvalósításának ismeretében talán még nagyobb elismerést érdemel, hogy nem kellett hitelhez folyamodnunk.A bolt üzemeltetésére 28 millió ft-ot terveztünk be,amelyet aztán mégsem vállalt a testület, és amely boltot a BX bt üzemeltet, az  IKSZT pályázat megvalósítása, amely utófinanszírozott. Eddig 24 millió ft-ot fizettünk ki a beruházásra, de fontos megemlíteni a lakótelepi szennyvíz vezeték és szivattyú csere 17 millió + áfa költségeit.

 

A tervezésnél az iskolában több mint 2 millió ft fejlesztéssel számoltunk az osztálytermek álmenyezet és világítás korszerűsítésére.Az általános iskolai dolgozók kafetéria kiegészítése is közel 2 millió ft-al emelte a kiadásainkat. Ezt a döntést azért hoztuk meg, mert az iskolát fentartó településeket képviselő tanács többi tagja nem volt hajlandó kifizetni a személyenkénti 9 ezer ft-ot, csak 6 ezret, ezt egészítette ki  Taszár 3 ezer forinttal személyenként.

 

A fenti beruházások és kiadások tervezése mellet, a község szilárd hulladék elszállításával kapcsolatban is közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni.Ezen eljárás nyertese a jelenlegi szolgáltatónk a KVG.Zrt lett. Itt jegyezném meg, hogy 2012-ben és 2013-ban egységáron kapjuk a szolgáltatást, ami éves szinten 13 millió ft-ba kerül majd Taszár községnek. Azt, hogy önkormányzatunk meddig lesz képes kifizetni ezt az összeget most nem tudom megmondani.

 

Az Integrált Közösségi SZolgáltató Tér pályázat első üteme lezárult már, és a pályázati elszámolást követően jövőre szeretnénk  átadni az intézményt. 2 részre bontottuk a pályázat kivitelezését, azért, ha az első ütemet befejeztük, elszámoltuk és visszakapjuk az államtól a pályázati támogatást, akkor kezdjük a második befejező ütemet. Így a lehető legkevesebb önkormányzati forrást kell igénybe vennünk,és más munkálatokat is folytathatunk egy időben . Reményeink szerint ezzel a több mint 50 millió ft-os beruházással a község szabadidős-kulturális élete felélénkül.Az elszámolást és a kivitelezést azért kellett 2 részre osztani, mert utófinanszírozott ez a pályázat. Magyarul előbb ki kell fizetni és aztán tudjuk visszaigényelni a támogatást. Ebben a projektben az áfa még 25%-os összege az önkormányzatunk önrésze. Korábban is megvalósíthattuk volna ezt a beruházást, de elhúzodott a döntés, és emiatt valósul meg később a pályázat.

A szennyvíz rendszer felújítása megoldja a régi, rossz állapotú hálozatunkba befolyó esővíz miatti tetemes többletköltségünk mérséklését.Nincs más választásunk, ha nem akarjuk kidobálni a pénzünket az ablakon. Emiatt milliókkal kellene többet fizetnünk a szennyvíz fogadási költségeire ha nem lépünk időben. Ez nem választás kérdése.

 

A képviselő testület döntött a közvilágítási kiadásaink mérsékléséről oly módon, hogy több oszlopon kikapcsoltatjuk az égőket. Ezeket az oszlopokat a képviselők előzetesen felmérték. Természetesen az új helyzetet értékeljük, és változtatunk rajta, ha szükséges. Igaz nem rég óta kapcsolták le a lámpák egy részét, azomban már első nap érkeztek hozzám állampolgári kritikák. Ettől a közvilágítási takarékoskodási intézkedéstől még komolyabb takarékossági intézkedések meghozatalára is szükség lesz, ha azt akarjuk, hogy községünk túlélje a válságot.

 

Támogatta önkormányzatunk 1 millió ft-al a taszári római katolikus templom felújítási munkálatait.

 

Szeptember 8-i testületi ülésen az általános iskola-óvoda-bölcsőde társulási megállapodását a taszári képviselő-testület egyoldalúan felbontotta. Ezt a döntést a korábbi esztendők iskolával kapcsolatos költségvetési-fentartási költségek megosztásával kapcsolatos kudarcainak eredménye képpen tette meg a testület. Az iskolák jövőbeni állami működtetése jelenthet majd megoldást intézményünknek. Egy biztos! 2012 junius 30-ig él a jelenlegi társulás. Amíg az államnak nem tudjuk átadni az iskolát, addig is működtetni kell azt az átmeneti időszakban is. Érthetőbben fogalmazva a törvények és az intézményeink fentarthatósága miatt  kell lehetőleg társulási módon tovább működtetni az iskolát-óvodát-bölcsődét. Amennyiben ezt a megállapodást nem sikerül Taszár számára előnyös megállapodással tető alá hozni, úgy önkormányzatunk tetemes többletkiadással szembesül jövőre. Szerintem rossz időben rossz döntés született.

 

A település egészét tekinteve sok megoldásra váró feladat vár még ránk amelyet a jelen anyagi  helyzetben nehéz megoldani.Ilyen feladat a lakótelepi úszó medencék szabályos elbontása, a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, buszmegállók felújítása a 61-es út mellett és a laktanya vagy a 12 volt segélyhely , illetve a volt falusi iskola hasznosításának megoldása,hogy a legjelentősebbeket említsem. Jelenleg még elő tudjuk teremteni a pályázatokhoz szükséges önrészt, de nem tudni, hogy mit hoz a jövő. Mondom ezt azért is, mert a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalták a területfejlesztést, így majd ők döntik el azt, hogy melyik önkormányzat mit fejleszthet.

 

Sajnos nem sikerült előrelépni a településen található szemét ügyében sem,pedig a szemét szállítás a lakósság részére ingyenes,és szelektív hulladékgyűjtő edények is vannak már a falu három pontján.Itt megemlítem, hogy hogy a „B”-objektumhoz vezető út melletti illegális szemétlerakót pályázati pénzből megszüntetik. Ez a beruházás 100%-os támogatásból indul jövő tavasszal. Sajnos továbbra is szemetelnek a gyerekek az ebédnél a buszmegállókban. Az illegális szemét lerakásról nem is beszélve.

 

Komoly gondot okoznak a rongálások,melyeknek a szabadtéri padok,utcanévtáblák  és égők és az új játszótereink ezközei is áldozatul esnek.Az éjszakai játszótéri randalírozással zavarják a fiatalok mások nyugalmát.

 

.Idén is megrendezésre került a húsvéti tojás festés, gyermeknap a pedagógusok  szervezésében,valamint a falunap .Ezen rendezvények mellett külömböző egyesületeket is támogatunk.A Taszár Kacsó SE, Honvéd Sport Egyesület, Turul egyesület, Veterán Repülők Egyesülete, és a karácsinyi templomi koncertet adó Kaposvári Zenekedvelők Egyesületét és a kézműveseket is .

 

A Taszáron született gyermekeket szüleit is segítjük gyermekenként 10 ezer ft-al.

 

A júniusi balesetem miatt 2 hónap pihenésre kényszerültem, de igyekeztem nyomon követni az önkormányzatnál folyó eseményeket.

 

Folyamatosan végeztük a közterületek karbantarását-fűnyírást,melyhez idén 5,6 millió forintért vásároltonk új kistrakrort.Ezzel a község összes közterületének havonta 1 alkalommal történő fűnyírását próbáljuk megoldani.Mindez komoly feladatot jelent számunkra. Nagy segítséget jelentett a településen elvégezendő munkákhoz,a  munkaügyi központ támogatásával  közcélúak  foglalkoztatása. Összesen  44 főt foglalkozattunk 38 4-órás és 6-főt 8-órás munkaidőben. Ez a részmunkaidős munka nagyon sok feszültséget szült a mindennapokban, és legnagyobb vesztesei a munkavállalók. El kellett telnie pár hétnek az év elején, mire megértették, hogy nem az önkormányzat tehet erről, hanem a törvényalkotó. A véleményem most is ugyan az erről, mint az év elején, éljen meg a 4 órás bérből az aki a törvényt hozta!

 

A start kömunka programra skeres  pályázatot nyujtottunk be melyet 100%-os támogatással december 31-ig  35-fővel végzünk . Ők a község mezőgazdasági földútjainak karbantartását, és a csapadékvíz elvezető árkok tiszttásán dolgoznak. Erre a pályázatra a bérek és egyéb kiadások fedezésére összesen 23 millió ft-ot nyertünk. Majdnem elbuktuk a pályázatot, mert egy képviselő társam negatív kampánya miatt először nem szavazta meg a testület a pályázaton való részvételt, majd másnap a munkaügyi központ veztőjét hívtam Taszárra, hogy adjon ő is információt. Aztán lett megszavazva a pályázat benyújtása.

 

Az őszi szünetben folytattuk az általános iskolában az osztálytermek álmennyezet építését és a világítás korszerűsítését 2 millió ft saját forrásból..

 

Akik figyelmesen hallgatták a beszámálót azok feltehetik a kérdést, hogy miből volt pénze önkormányzatunknak ezeknek a több tíz millió ft-os munkálatoknak az elvégzésére?  A válasz az, hogy a tavalyi lakótelepi nyugdíjas otthon tulajdonunk értékesítéséből befojt 70 millió ft-ból.. Óriási segítség mindez a mai inséges gazdasági helyzetben..

 

A testvértelepülési kapcsolataink ápolása is folyamatos,megemlítem a Taszár-Okucani emlékfutás megszervezését a Honvéd Sport Egyesülettel együtt, illetve az „Alakulat Napja „rendezvény megszervezését.

 

A laktanyában a repülőmúzeum működésének átmeneti felfüggesztése miatt parázs vita alakult  ! Volt külömböző tv stáb, akit természetesen nem én, hanem a sértetti oldal hívott Taszárra. Ezeknek a vélt vagy valós sérelmek elszenvedése miatti riportoknak a jogosságát nem tisztem eldönteni. Egy biztos ! Nem így kell megoldani a problémákat, hanem kommunikációval..A képviselő-testület döntése alapján a repülő múzeum működtetését a  Somogy Megyei Veterán Egyesületre bízta. A korábbi tárlat vezetőktől a részükre adott tárlat vezetési jogot vissza vonta.

 

Az idősek hónapja alkalmából  3000 ft támogatásban tudtuk részesíteni nyugdíjasainkat

 

Megrendezésre került a gyermekek részére az önkormányzati mikulás ünnepség, ahol mikulás csomaggal és egy zenés műsorral kedveskedtünk a gyerekeknek.

 

Az Esély alapszolgáltató központ munkatársainak közreműködésével

150 fő összesen 1170 kg tartós élelmiszer segélyt kapott.

 

Amennyiben nézik a tv-ben a híradásokat nagyon sok önkormányzattal találkozhattak, akik komoly anyagi gondokkal küzdenek.Nincs fűtés az iskolában, az intézményekben, vagy éppen nincs közvilágítás, vagy meleg étel az iskolában illetve az intézményekben… Igen! Úgy gondolom, hogy sok energiába kerül a kiegyensúlyozott  gazdálkodás mellett a község működőképességének biztosítása.

 

A tesületi munka sokszor éjszakába nyúló és fáradtságos, de kompromisszumukon alapuló munka. Az elmúlt egy év a csökkentett képviselői létszámmal kapcsolatban csak most hozta meg igazi tapasztalatait. Nem feltétlenül konfliktus mentes ez a munka, és a személyeskedésektől sem. 1 fő új képviselő került be a testületbe Utasi Tamás képviselő úr személyében, akit az alakuló ülésen pézügyi bizottsági elnöknek is választottak

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom